Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DAJJAL. DAJJAL 3. Delandet av månen Allegorisk ”Berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.” (Nationalencyklopedin)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DAJJAL. DAJJAL 3. Delandet av månen Allegorisk ”Berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.” (Nationalencyklopedin)"— Presentationens avskrift:

1

2 DAJJAL

3 3. Delandet av månen Allegorisk
”Berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.” (Nationalencyklopedin)

4 3. Delandet av månen Intro
”Timmen kommer inte att börja tills tio tecken har inträffat: röken, Dajjal, Odjuret, solens uppgång från platsen där den går ner… ” (Muslim) ”Där finns tre ting, när de framträder finns det inte något gott för en person att tro om han tidigare inte har trott och om han inte har förtjänat gott genom hans tro. Det är solens uppgång från där den gick ner, Dajjal och Odjuret från jorden.” (Muslim) ”Det finns inte mellan skapelsen av Adam och Timmens början någon skapelse som har en större påverkan än Dajjal.” (Muslim)

5 3. Delandet av månen Intro
”Jag varnar er för honom. Det har inte funnits en profet som inte har varnat sitt folk om honom. Jag ska berätta något om honom som ingen annan profet har berättat för sitt folk. Han är enögd och Allah är inte enögd.” (Bukhari)

6 3. Delandet av månen Namn Masih > Mamsooh (stryket). Ena ögat är struket. Masih > (Yamsah) (stryka jorden). Färdas över hela världen. Dajjala = lurenderi och bedrägeri, lögnare

7 3. Delandet av månen Framträda
Efter kriget med romarna och Konstantinopels fall Tre svåra år. (Ibn Majah. Tvivel kring isnad) ”Dajjal kommer framträda i Öst, i Khurasan och han kommer få efterföljare vars ansikten är lik sköldar som man har hamrat.” (Muslim)

8 3. Delandet av månen Utseende Kort Tjockt och krylligt hår
Enögd (blind i ena ögat, vindruva) Vit Mellan hans ögon finns bokstäverna kaaf, fa och ra. Alla troende kan läsa, även analfabeter.

9 3. Delandet av månen ”Dajjal är enögd men din Herre är inte enögd.” (Bukhari)

10 3. Delandet av månen Ibn Sayyad (saf)
Ibn Sayyad (judisk pojke i Medina) hade nästan nått puberteten. ”Klappa han på axeln och sa: ’Bär du vittne om att jag är Allahs sändebud?’ ’Jag bär vittne om att du är den icke-skriv och läskunnige Sändebudet.’ ’Bär du vittne om att jag är Allahs sändebud?’ ’Jag tror på Allah och Hans sändebud.’

11 3. Delandet av månen Ibn Sayyad ’Vad ser du?’
’En sanningssägare och en lögnare kom till mig.’ ’Du har blivit förbannad.’ ’Jag döljer något i mitt sinne från dig.’ ’Det är Al-Dukh.’ ’Må du bli vanärad och vanhedrad. Du kommer aldrig komma vidare från din station.’ Umar sa: ’Allahs sändebud, låt mig slå mot hans nacke.’ ’Om han är han kommer du aldrig vara i stånd att besegra honom och om han inte är honom då är det inte till något gott om du dödar honom.’

12 Ubayy ibn Ka’b och Allahs sändebud.
Ibn Sayyad under ett täcke mumlandes.

13 3. Delandet av månen Abu Sa’id al-Khudri och Ibn Sayyad

14 Färdas snabbt ”Lik ett moln som drivs av vinden.” (Muslim)
”Dajjal kommer framträda när människors religiösa hängivenhet är låg och de har vänt sig bort från kunskap. Han kommer ha 40 dagar och han kommer resa runt. En dag lik ett år, en dag lik en månad, en dag lik en vecka och resten av hans dagar lik era dagar... Han kommer passera förbi varje vattenresurs förutom Medina och Mekka. Allah kommer göra det förbjudet för honom (att komma in i dessa två städer) och änglar kommer stå i vakt vid dess portar.” (Ahmad)

15 ”Där finns inte en enda stad som Dajjal inte kommer stiga in i förutom Mekka och Medina.” (Bukhari och Muslim) ”Dajjal kommer från öst och färdas mot Medina tills han kommer och slår läger vid Uhud.” (Bukhari) Frälsningens dag och tre jordbävningar. s. 290

16 ”Låt han gå till floden som han tror är eld, låt han blunda och sänka sitt huvud och dricka från elden för det är kallt vatten.” (Muslim) ”Han kommer komma till ett folk och kalla på dem och de kommer tro på honom. Han kommer sedan befalla himlen och det kommer att regna och han kommer befalla jorden och den kommer lägga fram sin avkastning. Deras flockar kommer tillbaks till dem på kvällen med deras pucklar höga som aldrig förr och deras juver fulla och deras slaksidor fylliga. Han kommer sedan till ett folk och kallar på dem och de kommer avvisa det han säger, han kommer lämna dem och de kommer att drabbas av torka. Han kommer gå förbi ruiner och säga: ’Frambring era skatter och dess skatter kommer följa honom lik svärm av bin.” (Muslim)

17 ”Vad tror du om att jag återuppväcker dina föräldrar
”Vad tror du om att jag återuppväcker dina föräldrar? Bär du då vittnesbörd om att jag är din Herre?” ”Min son, följ honom för han är din Herre.” (Ibn Majah) ”Vem är din Herre?” ”Min Herre är Allah och du är Allahs fiende, du är Dajjal.”

18 Efterföljare ” judar från Isfahan kommer följa Dajjal, bärandes sjalliknande klädesplagg.” (Muslim) Den förväntade Messias!

19 Skydd 1. Håll dig borta från honom
”Den som hör om Dajjal, låt vederbörande hålla sig långt borta från honom. Vid Allah en person kommer komma till honom medans han tror sig vara troende och han kommer följa honom på grund av förvirringen som han förorsakar för honom.” (Ahmad) 2. Sök hjälp från Allah 3. Ha kännedom om din Herres namn och attribut 4. Memorera 10 första verser i surah al-Kahf 5. Recitera hela surah al-Kahf 6. Ta din tillflykt till Mekka eller Medina 7. Sök skydd i slutet av bönen 8. Ha kunskap om Dajjal

20 3. Delandet av månen Dua SMS-listan


Ladda ner ppt "DAJJAL. DAJJAL 3. Delandet av månen Allegorisk ”Berättelse eller avbildning som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.” (Nationalencyklopedin)"

Liknande presentationer


Google-annonser