Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OnlineSkolan Tillbaka till Lärandet 2008 Bergsjön - Gunnared, Göteborgs Stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OnlineSkolan Tillbaka till Lärandet 2008 Bergsjön - Gunnared, Göteborgs Stad."— Presentationens avskrift:

1 OnlineSkolan Tillbaka till Lärandet 2008 Bergsjön - Gunnared, Göteborgs Stad

2 Vad är OnlineSkolan? ta del av erfarenheter och metoder som används av projektet NotSchool i Storbritannien en virtuell skola vars metod och filosofi är att undanröja alla hinder till lärande. ett alternativ när vanliga skolan ser stora svårigheter att återföra unga till skolan eller annan utbildning, eller redan har uttömt alla befintliga möjligheter.

3 Målgrupp Ungdomar i grundskola och gymnasieskola mellan 12-18 år som befinner sig utanför formell undervisning och strukturerad lärande sedan en längre tid.

4 Mål Att hjälpa ungdomar till: Få lust för lärande Känna tilltro till sin egen förmåga Få uppleva känslan av att lyckas Känna trygghet i lärandesituationer

5 Mål Känna tillfredsställelse med sig själv och bli delaktiga i samhällslivet Få en ny arena för lärande och finna vägar till utbildning och livslångt lärande Få tillräckligt bra studieresultat för att kunna fortsätta sina studier i framtiden

6 Vår pedagogiska idé Lärande sker där individen befinner sig Kraften i IT som pedagogiskt verktyg skall användas på ett maximalt, effektivt sätt. Vi möter ungdomarna på en annan arena och på ett annat sätt än i traditionell skolundervisning

7 Utgångspunkten är: Ungdomarnas egna tankar och intressen – den unge är experten och forskaren i sitt eget lärande. Det innebär att ungdomarna: går in i sitt lärande när de själva vill och kan kan själva välja sin tid på dygnet INTE har formella krav med deadline, betyg och kursmål har chans att fundera och reflektera i lugn och ro

8 OnlineSkolan team står av: Samordnare Mentorer Tekniker Ungdomar

9 Samordnarens roll Identifiera och kontakta aktuella ungdomar Handleda och coacha mentorerna Upprätta handlingsplaner tillsammans med ungdomarna Dokumentera och utvärdera

10 Mentorernas roll Har direkt kontakt med ungdomarna via en pedagogisk plattform Handleda, Inspirera, Stötta och Uppmuntra Utvärderar Rapporterar till samordnare Ser till att ungdomarna blir bedömda och får betyg.

11 Teknikernas roll Ansvarar för att de aktuella ungdomarna utrustas med bredbandsuppkoppling och all annan teknisk IT-utrustning samt samma dag-support Ordnar de praktiska detaljer gällande tekniken hemma hos den ungdomen.

12 Ungdomarna i OnlineSkolan Genomför sitt lärande via Internet med stöd av en mentor Går in i sitt lärande på en annan arena och på ett annat sätt än i traditionell skolundervisning Tillsammans med mentorn planerar sin individuella lärandeprocess utifrån sina tankar och intressen

13 Samarbetspartners Skolor och skolhälsovårdsteam Socialtjänst Barn och Ungdomspsykiatrin Polis

14 OnlineSkolans strategi Samordnare Mentor Skolor Ungdom tankar intresse n Ny arena för “fritt” lärande Virtuella lärandesituationer Ungdomarna är experter och forskare Resultat: Självförtroende Lust för lärande Social förmåga Socialtjänst BUP Ungdomvksht Polis

15 Kontakta: Olga Rosca, samordnare Gunnared Tfn: 076-836 78 00 e-post: olga.rosca@gunnared.goteborg.se Carl Sundsvik, samordnare Bergsjön Tfn: 0736-13 87 55


Ladda ner ppt "OnlineSkolan Tillbaka till Lärandet 2008 Bergsjön - Gunnared, Göteborgs Stad."

Liknande presentationer


Google-annonser