Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Lpfö 98, sid 6)

2 Alla förskolor ska arbeta med barns språkliga utveckling
Alla förskolor ska arbeta med barns språkliga utveckling. ( BUN mål 2010)

3 Hur skall målet uppnås:
Använda kunskaper från TRAS- utbildning Arbeta målmedvetet med stöd av den av förskolan upprättade planen Stöd av tal och språkpedagogerna

4 Förskolans läroplan Förskolan skall sträva efter att varje barn
Utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar Utvecklar sitt ord och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner Som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

5 Uppföljning / resultat
TRAS – utbildning Språkplan Tal - och språkpedagoger Tecken som stöd Modersmål

6 Reflektion Ökad medvetenhet Alla skall lyckas

7 Språkutveckling och inlärning sker under hela dagen, det gäller att ta vara på alla stunder.


Ladda ner ppt "Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser