Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-119110 © 2009. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2010 Juni 2010 Project #:000000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-119110 © 2009. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2010 Juni 2010 Project #:000000."— Presentationens avskrift:

1 S-119110 © 2009. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2010 Juni 2010 Project #:000000

2 © Synovate 2010 1 Sammanfattning av resultaten (1) Andelen som uppger att man har ganska eller mycket stort förtroende för bankerna har återhämtat sig. I år uppger 68 procent att man har mycket ganska stort förtroende för bankerna. 2009 var siffran 64 procent (74 år 2008). Andelen med ett ganska eller mycket stort förtroende för personalen vid det bankkontor man oftast anlitar är oförändrat hög. I likhet med 2009 uppger 86 procent att man har mycket eller ganska stort förtroende för personalen. Andelen som tycker att bankernas service till privatpersoner är bra eller mycket bra är i stort oförändrad. 62 procent uppger att servicen är bra eller mycket bra. 2009 var siffran 61 procent. Andelen som använder sig av en bank eller annat finansiella företag fortsätter att öka. 2008 uppgav 49 procent att man använde sig av en bank/ett finansiellt företag, siffran steg till 58 procent 2009 och landar i år på 61 procent. Andelen som använder Internet som den huvudsakliga kontaktvägen till sin bank planar ut. 2008 uppgav 56 procent att Internet var den huvudsakliga kontaktvägen. 2009 var siffran 57 procent och i år är den 58 procent.

3 © Synovate 2010 2 Sammanfattning av resultaten (2) Andelen som varje vecka använder sig av sin banks Internettjänster är i stort oförändrad (31 % 2008, 32 % 2009, 31 % 2010). Andelen som anser att den egna bankens Internettjänst är mycket eller ganska bra minskar från 94 procent 2008 till 90 procent 2009 och stannar på 88 procent i år. Andelen som använder sitt kort vid 5 av 5 inköp är i stort oförändrad (19 % 2009, 20 % i år), även andelen som uppger att man använder sitt kort vid 4 av 5 inköp är oförändrad (39 procent 2009, 40 procent i år).

4 © Synovate 2010 3 Förtroendet för bankerna återhämtar sig efter ett tapp 2009 Hur stort eller litet förtroende har du för bankerna? Förändringarna är signifikanta

5 © Synovate 2010 4 Fortsatt högt förtroende för bankpersonalen Hur stort eller litet förtroende för personalen vid det bankkontor du oftast anlitar? Inga signifikanta förändringar

6 © Synovate 2010 5 En fortsatt majoritet anser att bankernas service till privatpersoner är bra Vad anser du om bankernas service till privatpersoner? Inga signifikanta förändringar

7 © Synovate 2010 6 En ökande andel använder sig av endast en bank eller finansiellt företag Hur många banker eller andra finansiella företag använder du för tjänster som sparande, lån och betalningar? Andelen som svarar en har ökat signifikant sedan 2008

8 © Synovate 2010 7 Internet som huvudsaklig kanal för att kontakta banken planar ut Vilken av följande kanaler använder du huvudsakligen för att kontakta din bank?

9 © Synovate 2010 8 Andelen som använder sin banks Internettjänst har stabiliserats Händer det att du använder din banks Internettjänst?

10 © Synovate 2010 9 Andelen som är nöjda med sin banks Internettjänst fortsätter nedåt men förändringen från 2009 är inte signigikant Vad anser du om din banks Internettjänst?

11 © Synovate 2010 10 Oförändrad kortanvändning vid betalningar Om du tänker på hur ofta du betalar för olika inköp, hur ofta, på ett ungefär, använder du kort för att betala?

12 © Synovate 2010 11 Om undersökningen Metod:Telefonintervjuer i Synovate Direkt Målgrupp:Allmänheten 16 år och äldre Omfattning:545 genomförda intervjuer Intervjuperiod:2-8 juni 2010


Ladda ner ppt "S-119110 © 2009. Synovate Sweden AB. Allmänhetens syn på bankerna 2010 Juni 2010 Project #:000000."

Liknande presentationer


Google-annonser