Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 11 November 2008/Leif Carlsson Arbete och arbetsmiljö Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 11 November 2008/Leif Carlsson Arbete och arbetsmiljö Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 11 November 2008/Leif Carlsson Arbete och arbetsmiljö Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

2 Fråga 124, ålder och kön Fråga 124 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Arbetar som anställd" eller "Sköter eget eller delägt företag” Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

3 Fråga 125, ålder och kön Fråga 125 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som har anställningsformen "Fast/tillsvidareanställd" Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

4 Fråga 125, ålder och kön Fråga 125 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som är egen företagare Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

5 Fråga 127, ålder och kön Fråga 127 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som arbetar heltid Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

6 Fråga 128, ålder och kön Fråga 128 Mars 2009/Leif Carlsson Timmar Antal arbetstimmar i genomsnitt en normal arbetsvecka Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

7 Fråga 129, ålder och kön Fråga 129 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som vill arbeta mindre per vecka Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

8 Fråga 129, ålder och kön Fråga 129 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som vill arbeta mer per vecka Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

9 Fråga 129, ålder och kön Fråga 129 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som varken vill arbeta mer eller mindre per vecka Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

10 Fråga 130, ålder och kön Fråga 130 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som inte har arbetsledaransvar för underställd personal Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

11 Fråga 130, ålder och kön Fråga 130 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som har arbetsledaransvar för underställd personal i form av förman, gruppledare eller motsvarande Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

12 Fråga 130, ålder och kön Fråga 130 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som har arbetsledaransvar för underställd personal i form av chefstjänst Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

13 Fråga 131L, ålder och kön Fråga 131L Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som "Ofta" kan bestämma över sina arbetstider Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

14 Fråga 132A, ålder och kön Fråga 132A Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag utför tunga lyft (mer än 20 kg per lyft) Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

15 Fråga 132B, ålder och kön Fråga 132B Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag är utsatt för buller (måste höja rösten vid samtal) Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

16 Fråga 132C, ålder och kön Fråga 132C Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag är utsatt för kemiska preparat, ångor, gaser Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

17 Fråga 132D, ålder och kön Fråga 132D Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag utför upprepade och ensidiga arbetsrörelser Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

18 Fråga 132E, ålder och kön Fråga 132E Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som "Varje dag" eller "Några dagar i veckan” utsätts för mobbning och trakasserier på arbetet Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

19 Fråga 133, ålder och kön Fråga 133 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin arbetsförmåga var "Mycket god" eller "Ganska god" i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

20 Fråga 133, ålder och kön Fråga 133 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin arbetsförmåga var ”Ganska dålig" eller ”Mycket dålig" i förhållande till de fysiska krav arbetet ställer Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

21 Fråga 134, ålder och kön Fråga 134 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin nuvarande arbetsförmåga i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer vara "Mycket god" eller "Ganska god" Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

22 Fråga 134, ålder och kön Fråga 134 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin nuvarande arbetsförmåga i förhållande till de mentala och psykiska krav arbetet ställer vara ”Ganska dålig" eller ”Mycket dålig" Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

23 Fråga 135, ålder och kön Fråga 135 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som har ett stillasittande arbete Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

24 Fråga 136, ålder och kön Fråga 136 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som trivs "Mycket bra" eller "Ganska bra” med sitt nuvarande arbete Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

25 Fråga 136, ålder och kön Fråga 136 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som trivs ”Ganska dåligt" eller ”Mycket dåligt” med sitt nuvarande arbete Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

26 Fråga 137, ålder och kön Fråga 137 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som med tanke på sin hälsa knappast tror att man kan arbeta kvar i sitt nuvarande yrke om två år Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

27 Fråga 138, ålder och kön Fråga 138 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som inte varit med om någon omorganisation på sin arbetsplats de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

28 Fråga 139, ålder och kön Fråga 139 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som är "Mycket orolig" eller "Ganska orolig” för att förlora sitt arbete inom det närmsta året Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år

29 Fråga 140, ålder och kön Fråga 140 Mars 2009/Leif Carlsson Procent Andel som inte blir erbjuden någon form av ersättning för motion eller träning av sin arbetsgivare Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-64 år


Ladda ner ppt "Kapitel 11 November 2008/Leif Carlsson Arbete och arbetsmiljö Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och."

Liknande presentationer


Google-annonser