Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA Att komma ut ur skolan!. Studentexamen, kort repetition modersmålet, obligatoriskt för alla + tre prov av följande, enligt eget val: andra inhemska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA Att komma ut ur skolan!. Studentexamen, kort repetition modersmålet, obligatoriskt för alla + tre prov av följande, enligt eget val: andra inhemska."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA Att komma ut ur skolan!

2 Studentexamen, kort repetition modersmålet, obligatoriskt för alla + tre prov av följande, enligt eget val: andra inhemska språket ett främmande språk ett realämne matematik utöver det kan examinanden avlägga extra prov, enligt eget val ett obl. prov bör avläggas enligt mest krävande nivå

3 Anmälan är bindande Provuppgifterna bygger på kursinnehållet i de obligatoriska och fördjupande kurserna Alla obligatoriska kurser skall vara avlagda senast period 3 i varje skrivningsämne Anmälan till vårens studentprov

4 Skolan tar in anmälan till vårens studentprov 19.11- 23.11 Anmälan görs på Wilma (se blankett ”bindande anmälan”) Examensavgifter:  grundavgift: (f.n.) 14 euro (för varje skilt provtillfälle)  provavgift : (f.n.) 28 euro (för varje provämne)  skolan ger ut betalningsblankett efter jul, betalas inom januari Anmälan dateras och undertecknas av studerande I samband med anmälan granskas även planen över hela examensprogrammet.

5 1. Studieprogrammen gås igenom och alla uppmanas granska att man har minst 75 kurser i sitt program: 2. Studieprestationerna skall vara slutförda vid utgången av period 3, dock senast efter period 4 (våren) 3. Slutbetyg 4. Ev. slutförhör 5. Dimission Slutförandet av gymnasiestudierna

6 Slutbetyg ges när en studerande fullgjort kurserna i sitt studieprogram I slutbetyget kommer slutvitsorden i studerande lärokurser (ämnen) fram Slutvitsordet fastställs av ämneslärare på basen av kursvitsorden i de kurser som avlagts i ämnet Vitsorden på avgångsbetyget är desamma som på slutbetyget, om inte något vitsord höjts genom framgång i slutförhör Slutbetygoch avgångsbetyg Slutbetyg och avgångsbetyg

7 Slutförhören innebär en möjlighet för studerande att förbättra sitt slutvitsord, och är helt frivilliga Slutförhör kan avläggas under april månad för vårens examinander Studerandes studieprogram bör vara slutfört (alla kurser avlagda) innan studerande anmäler sig till slutförhör Visar studerande bättre kunskaper i ämnet än vad slutvitsordet anger, kan slutvitsordet höjas Slutförhör (tenter)

8 Resultat och dimission Resultatet kommer att finnas i skolan kring 20 maj Skolan skickar ut ett meddelande omedelbart då vi vet när resultaten anländer Kom till skolan och granska resultaten, eller titta på Wilma Starta förberedelserna Generalrepetition inför dimissionen Onsdag 28.5.2014 kl 17.00 i skolan!

9 lyran färgerna Studentmössan

10 Dimission lördag 31.5.2014, börjar kl 10.00 slutar ca kl 12.30


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA Att komma ut ur skolan!. Studentexamen, kort repetition modersmålet, obligatoriskt för alla + tre prov av följande, enligt eget val: andra inhemska."

Liknande presentationer


Google-annonser