Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Body Temple. Kroppstemplet Life Force Centers Chakras & Spiritual Centers.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Body Temple. Kroppstemplet Life Force Centers Chakras & Spiritual Centers."— Presentationens avskrift:

1 The Body Temple

2 Kroppstemplet

3

4 Life Force Centers Chakras & Spiritual Centers

5 Livskrafternas centra Chakras & Andliga Center

6 Life Force Centers Endocrine Glands

7 Life Force Centers Centers & Pathways Sushumna Ida & Pingala Lotuses/Chakras & Pathways Caduceus

8 Life Force Pathway Kundalini Pathway

9 The Body Temple The Secret Portal in and out of the Body.

10 Kroppstemplet Den hemliga portalen in i och ut ur kroppen

11 The Body Temple Because man goes to his everlasting home… Before the silver cord is loosened, Or the golden bowl is broken… And the dust returns to the earth as it was, And the spirit returns to God who gave it. Vanity of vanities, says the Preacher; All is vanity! –Ecclesiastes 12:5-8 Golden Bowl Silver Cord

12 Kroppstemplet För människan går till sitt eviga hem … Innan silvertråden slits av, Och guldskålen brister … Då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, Och livsanden återvänder till Gud som gav den. Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren; Allt är tomhet! – Predikaren 12:5-8 Golden Bowl Silver Cord

13 The Body Temple Merlin the Magician Because man goes to his everlasting home… Before the silver cord is loosened, Or the golden bowl is broken… And the dust returns to the earth as it was, And the spirit returns to God who gave it. Vanity of vanities, says the Preacher; All is vanity! –Ecclesiastes 12:5-8 Golden Bowl

14 Kroppstemplet Magikern Merlin För människan går till sitt eviga hem … Innan silvertråden slits av, Och guldskålen brister … Då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, Och livsanden återvänder till Gud som gav den. Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren; Allt är tomhet! – Predikaren 12:5-8 Guldskålen

15 The Body Temple

16 “...changed in its vibration to produce that element, or that force, as is termed in man's terminology as …dimensions that give it, whatever may be the solid, liquid, gas, or what its form or dimension!” (364-6)

17 Kroppstemplet “...förändrades i sin vibration för att producera det element, eller den kraft, som i människornas terminologi benämns som …dimensioner som ger det, vad som än är fast, flytande, gas, eller vilken form eller dimension det är!” (364-6)

18 The Body Temple

19 The Temple of the Mind

20 Sinnets tempel

21 Kabbalah Tree of Life Three Levels of Consciousness

22 The Temple of the Mind

23 Cayce Maps of Consciousness

24

25 Realm of Oneness The Temple of the Mind

26 The Womb of Consciousness

27

28

29 The Body-Mind Temple


Ladda ner ppt "The Body Temple. Kroppstemplet Life Force Centers Chakras & Spiritual Centers."

Liknande presentationer


Google-annonser