Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget kansli 2015-01-11 /1 Linnea (92) var 86 år när projektet startade! 5-års jubileum!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget kansli 2015-01-11 /1 Linnea (92) var 86 år när projektet startade! 5-års jubileum!"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget kansli 2015-01-11 /1 Linnea (92) var 86 år när projektet startade! 5-års jubileum!

2 Landstinget kansli 2015-01-11 /2 Erfarenheter innan Linnea Samordning hemsjukvård, akutsjukvård och primärvård fungerade ej optimalt. För lite läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård! Utskrivningsklara på akutsjukhusen. Vårdkedjan flöt ej på som den skulle! Hål i vård- och omsorgsnätverket! Otrygga Linneor skapade ett ökat vårdbehov!

3 Landstinget kansli 2015-01-11 /3 ÄLDRE MULTISJUKA = LINNEOR Flera diagnoser Flera funktionsnedsättningar Skör och snabbt föränderlig livssituation Stort antal läkemedel Ofta behov av vård och omsorg även av kommunal hemsjukvård 6 000 –15 000 personer i Kronoberg

4 Landstinget kansli 2015-01-11 /4 Syfte och mål. Syfte Ett gemensamt arbete mellan kommunerna och landstingets förvaltningar för att få fram en gemensam kunskap om Linnéas behov och livsvärld och för att förbättra Linnéas vård och omsorgsnätverk. Mål Linnea skall ha ett välfungerande vård och omsorgsnätverk som skapar en trygg livsvärld för Linnéa och som smittar av sig ”till hela Kronoberg”.

5 Landstinget kansli 2015-01-11 /5 Metod Projektet har gjorts som ett genombrottsprojekt enligt den mall som bl a. översatts till svenska av SKL men som har sitt ursprung hos IHI (Institute for Health Care Improvement) i USA. Arbetsgrupper med ca 220 deltagare indelade i 43 tvärprofessionella team från närsjukvård, länssjukvård och kommuner. PDSA-hjulet. PDSA står för Plan-Do-Study-Act. Förbättringsidéeerna har kommit från intervjuer med Linnea och från fallbeskrivningar (Linnea 1- 5) och i Linnea -6 egna projekt.

6 Landstinget kansli 2015-01-11 /6 Förbättringsområden: Vårdplanering och information Vårdplanering med enskilt rum och avsatt tid för sjuksköterska. Fasta tider som kommunen kan boka. Informationsmaterial vid stroke, vad hände på sjukhuset? Information om kommunala insatser, använda broschyr som redan finns. Information från kommun till länssjukvård, ADL-status, blankett omarbetades. Arbetet fortsattes i MAS-gruppen. Information för personalen om höftledsplastik fanns men användes inte.

7 Landstinget kansli 2015-01-11 /7 Förbättringsområden Matsituationen, kan Linnea äta själv? Checklista. Fallolyckor Utevistelse 4 ggr/vecka. Linnea skattade aptit, sömn och välbefinnande. Biståndsbeslut saknades ofta. Komma hem tidigare på dagen, före 15.30. Nådde målet i testen. Tidigt hembesök av kommunal DS efter utskrivning. Utskrivningsmeddelande.

8 Landstinget kansli 2015-01-11 /8 Förbättringsområden Vikten dokumenteras i datajournalen samt omvårdnadsepikris. Läkemedelshantering Medicinernas behandlingsindikationer Indikation på läkemedelslistan

9 Landstinget kansli 2015-01-11 /9 Resultat Bättre samarbete och kunskap i och om Linneas vård- och omsorgsnätverk. Många små förändringar ute i ”mikrosystemen” nära Linnea. Bättre förståelse för varandras arbetsområden Nya kontaktvägar. Lättare att ta kontakt med varandra. Alla utbildade i förbättringskunskap. Myter avlivats Linnea, ”I allas medvetande och på allas läppar!” Hemsida och ett nätverk för Linnea. FOU Rapport 2007:5 Ökad förståelse för vem Linnea är i både kommuner och landsting ”Spin-off”-effekter med start Mobilt akutteam i Växjö, LINK- modul i Cosmic samt Projekt ”Säker utskrivning” på sjukhusen!

10 Landstinget kansli 2015-01-11 /10 www.ltkronoberg.se/linnea På hemsidan finns alla de arbeten som gjorts i samband med Linneaprojekten. Linneas hemsida

11 Landstinget kansli 2015-01-11 /11

12 Landstinget kansli 2015-01-11 /12 Framtiden Genom fortsatt arbete med Linnea kommer vi att stå starka och klara framtidens krav på hälso- och sjukvård för våra äldre. ”Samordning för Linnea” SKL-projekt. Trygghetsteam med tydlig uppföljning och läkartillgång?

13 Landstinget kansli 2015-01-11 /13 Utmaningar! Vad är bäst för Linnea? Delaktighet och inflytande för Linnea! Tillgänglighet för Linnea! Samordning med ”lots”. Vårdplaner i samråd med Linnea och hennes anhöriga som är väl dokumenterade! Säker läkemedelsanvändning! Hembesök av läkare!

14 Landstinget kansli 2015-01-11 /14 Linnea en del av ett nationellt nätverk Linnea är en del av en stor familj i Sverige. Linnéa har kusiner och syskon på många håll, bl a sin storasyster Esther i Eksjö. Ett nätverk mellan dessa olika delprojekt/”kusiner” har etablerats. Linnea ”var värd” för ”släktkalas” för alla syskon och kusiner våren 2010 med närmare 200 deltagare från hela landet. Linnea har varit och är god PR för vårt landsting. Linnea och hennes syskon och kusiner har en tydlig påverkan på nationella satsningar från SKL.

15 Landstinget kansli 2015-01-11 /15 ”Framgångens hemlighet är att aldrig släppa målet ur sikte!” Benjamin Disraeli

16 Landstinget kansli 2015-01-11 /16 Rubrik text


Ladda ner ppt "Landstinget kansli 2015-01-11 /1 Linnea (92) var 86 år när projektet startade! 5-års jubileum!"

Liknande presentationer


Google-annonser