Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visual Studio 2005 Johan Lindfors Dag König, SweNUG, KnowIT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visual Studio 2005 Johan Lindfors Dag König, SweNUG, KnowIT."— Presentationens avskrift:

1 Visual Studio 2005 Johan Lindfors Dag König, SweNUG, KnowIT

2 Visual Studio 2005 Smarta klienter WinForms, ClickOnce, Office, mobilitet,

3 Innehåll  Office  Mobilitet .NET Compact Framework 2.0  SQL Mobile  Smarta klienter med Visual Studio 2005  Windows Forms 2.0  ClickOnce

4 Visual Studio Tools for Office Bakgrund  Makron och funktioner  VBA  COM Addins

5 Visual Studio Tools for Office Programmeringsmodellen tidigare  Användargränssnitt och data var sammanblandade  Utveckling för Office respektive Windows Forms upplevdes väldigt olika  Servergenerering av Office dokument understöddes inte

6 Visual Studio Tools for Office Introduktion  Integrerad utvecklingsmiljö  Word och Excel visas inuti Visual Studio  Stöd för “Managed Controls”  Förbättrad programmeringsmodell  Skiljer på användargränssnitt och data  Schema-based programming  Enkelt att utveckla “Action Panes”  Nya datacachningsmöjligheter  “Data Island” är nåbara för servergenerering  ClickOnce-distribution av kod

7 demo Introduktion till VSTO

8 Visual Studio Tools for Office Office-kontroller  ”View Controls”  Databinding  Utökad stöd för händelser (events)  ”Managed Controls”  Wrappers för de gamla Officekontrollerna

9 Visual Studio Tools for Office View Controls - Excel  NamedRange  Utökar Excels objekt Range och Name  ListObject  Utökar Excels objekt List  Är en DataGridkontroll  Expanderas automatiskt beroende datat som den skall visa  XmlMappedRange  För att jobba med XML och XSD  Chart

10 Visual Studio Tools for Office View Controls - Word  Bookmark  XmlNode, XmlNodes  För att jobba med XML och XSD

11 Visual Studio Tools for Office Actions Pane  Programmera mot Offices åtgärdsfönster  Baserat på Windows Forms  Designern för Windows Forms används för att designa utseendet  Kan innehålla “User Controls”  Mycket enklare att använda än SmartDoc SDK  VSTO implementerar ISmartDocument  Ingen XML schema mapping krävs

12 demo ActionPane

13 Visual Studio Tools for Office Smarta Etiketter (Smart Tags)  Känner igen text och binder olika händelser emot dem

14 Visual Studio Tools for Office Data Islands  Kan användas för att t.ex. spara inställningar  Möjlighet att uppdatera datat utan att starta Office  Detta möjliggör servergenererade dokument  Hämta data från servern  Skicka data till servern

15 demo DataIslands

16 Visual Studio Tools for Office Säkerhet  Säkerhet i grundinställningen  Baseras på kod och bevisbaserad säkerhet  Dokumentet och “assemblyn” kräver Full Trust  Underliggande objektmodell är ohanterad  Möjligheter till bevis  Signatur – “authenticode” eller SN  URL eller ursprungsbaserad

17 .NET Compact Framework 2.0 Kompabilitet och Prestanda  Kompatibel med hela.NET Framework  Kompatibel med.NET CF 1.0  Side-by-side execution  Förbättrad Prestanda  Gemensam JIT  Bättre stränghantering  Förbättringar i XML stödet  Förbättrad ADO.NET med SQL Mobile.NET CF 1.0.NET CF 2.0

18 .NET Compact Framework 2.0 Nya Kontroller  DateTimePicker  MonthCalendar  DocumentList  LinkLabel  Notification  Help  WebBrowser

19 .NET Compact Framework 2.0 Smartphone  Dataaccess  SQL Mobile  DataGridView  Textbox IME switching  InputModeEditor  Möjlighet att ha flera menyval på vänstra knappen

20 .NET Compact Framework 2.0 System.Xml Namespace  Förbättrad prestanda  Stöd för schemavalideringar  Ingen DTD stöd  Xpath  XmlSerialization

21 demo Mobila applikationer med VS 2005

22 .NET Compact Framework 2.0 System.Messaging Namespace  Stöd för meddelandeköer  Sända och ta emot meddelanden  Kommunikation med applikationer utan att någon aktiv förbindelse  Möjlighet att kommunicera över otillförlitliga förbindelser  Finns också stöd för att administrera köerna direkt på den mobila enheten

23 SQL Server 2005 Mobile Edition Introduktion  Integration med SQL Server 2005  SQL Server Management Studio  Integration med Visual Studio 2005  Storage Engine  Stödjer flera samtidigar ”connections”  Radlåsning  Stöd för AutoShrink  Query Processor  Kostnadsbaserad optimering av frågor  SqlCeResultSet

24 SQL Server 2005 Mobile Edition Synkroniseringsförbättringar  Förbättrad synkronisering  Flera användare  Indikation på förlopp  Multipla prenumerationer i samma databas  Prestanda (med SQL 2005)  Partionerade grupper  Markera tabeller som “Download-Only”

25 Windows Mobile Framtiden  Pocket Outlook Object Model (POOM)  Hanterad åtkomst till PIM objekt  Kontakter, uppgifter, möten  MAPI och SMS  Skicka och ta emot epost och SMS  Att ta emot SMS är ett filterbaserat system  Telefoni  Ringa samtal  Visa logg

26 Pocket Outlook Lista möten using Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook private void ListAppointments() { myItemStore = new ItemStore(); private ListBox appListBox; appListBox.DataSource = myItemStore.Appointments.Items; appListBox.DisplayMember = "Subject"; }

27 private void button1_Click( object sender, System.EventArgs e) { SmsMessage sms = new SmsMessage(); sms.To.Add(new Recipient(sendTo.Text)); sms.Body = msg.Text; sms.Send(); } Hantera SMS Skicka ett meddelande

28 Hantera SMS Registrera en händelse rule = new MessageRule(MyRuleId, cmd, PostProcess.Delete); rule.AccountFilter = new AccountFilter( AccountField.TransportName, "SMS"); rule.MessageFilter = new MessageFilter(MessageField.Sender,"15552223333"); rule.Register(); rule.RuleFired += new MessageRuleEventHandler(rule_RuleFired);

29 Hantera SMS Hantera en händelse private void rule_RuleFired(object sender, MessageRuleFiredEventArgs e) { if (e.Message is SmsMessage) { SmsMessage sms = (SmsMessage)e.Message; display.Text += sms.From.Address + ":\r\n" + sms.Body + "\r\n"; sendTo.Text = sms.From.Address.ToString(); }

30 Windows Forms 2.0  Underlätta utveckling av klientapplikationer  Professionella utseenden och upplevelser  Nya kontroller och förbättringar  Förenkla datahantering  Mindre kod  Färre steg  Utnyttja det som gjorts för webbutvecklare

31 Nya kontroller  “ToolBar” och menyer (“ToolStrip”)  “Splitter Container”  Webbläsare  “MaskedEdit”  Olika “layout”-kontroller  Datakontroller  DataGridView (ny Grid Control)  DataContainer (nu DataConnector)

32 Funktioner vid exekvering  Konfiguration av klienten  Inställningar för användaren “Read”/”Write”  Inställningar för applikationen “Read Only”  Asynkron komponent  API för ljud  Förbättrat API för utskrifter  Kontroller och features från Windows XP  Existerande kontroller förbättrade

33 demo Professionella WinForms

34 “ClickOnce”  Utmaning:  Att rulla ut klientapplikationer, arbetet påbörjades i version 1.0 och 1.1  Mål:  Få utrullningen av smarta klienter att bli lika enkel som webbapplikationer  “ClickOnce”  Upphöjda rättigheter

35 Bästa från klienten och webben WebbClickOnce MSI klient Räckvidd “No Touch” utrullning Låg påverkan på systemet Installera och exekvera per användare Rik och interaktiv Åtkomst utan nätverk Integration med Windows Delade komponenter Obegränsad installation

36 Deklarativ installation  “Application manifest”  Skapas av utvecklaren  Beskriver applikationen  Exempel: Krav och beroenden  “Deployment manifest”  Skapas av administratören  Beskriver applikationens installation  Exempel: Vilken version ska användas

37 Webbsida Länk till Manifest “Deployment Manifest” 1.0  1.1 1.0 Application Manifest 1.1 Application Manifest Uppdatering via webben

38 Ja Nej Lagring av applikation Installerad Upp- datering Startup SHIM Min applikation Deployment Framework Service MIME.application Online Arkitekturen för uppdatering

39 Uppdateringsmöjligheter  Vid uppstart av applikationen  Om en uppdatering finns, fråga användaren  Efter uppstart av appliktionen  Om en uppdatering finns, fråga användaren om uppdatering ska ske vid nästa uppstart  Krävd uppdatering  Specificeras genom minsta krävda versionen  Programmatisk uppdatering  Integrera uppdateringen med applikationen

40  Installerar krav för applikationen .NET FX, Microsoft DirectX®, MDAC osv.  Kräver administrativa rättigheter  Utbyggbar arkitektur  Hanterar omstarter  Installerar ClickOnce applikationen efteråt  Använd ClickOnce för automatiska uppdateringar  Ingen automatisk uppdatering av “systemkrav” ”Bootstrapper”

41 demo Rulla ut applikationer med ClickOnce

42 Aspekter på säkerheten  ClickOnce applikationer exekvererar i SEE  Rättigheter baseras på ursprung  Internet, Intranät eller fulla rättigheter  Ibland krävs högre rättigheter  Anropa ohanterad kod  Anropa filsystemet och registret  Använda en databas  Konsumera XML WebServices

43 Att bestämma rättigheter  Projektdesignern har en panel för säkerhet  Används för att manuellt konfigurera rättigheter  Verktyg för att beräkna rättigheter  Beräknar de minsta behövda rättigheterna  Debugga i förväntad miljö  “Exception Assistant”  Microsoft Intellisense förbättringar  Filter som baseras på säkerhetens omfattning

44 Påverkan för användare  I hanterade nätverk  Konfigureras av administratören  Utvecklaren skaffar en så kallad ”trust license”  Signerar applikationen  I ohanterade nätverk  Användaren är administratören  ”Manifest”-filerna signeras alltid

45 demo Säkerhet och ClickOnce

46 Programmatisk uppdatering  Scenarios för att uppdatera applikationen  Implementera menyvalet ”Uppdatera nu”  Matcha klient och serverversioner  Skräddarsydd logik för uppdatering  Behovsbaserad uppdatering  Ny namnrymd i.NET Framework 2.0  System.Deployment

47 Det börjar närma sig slutet...  Visual Studio 2005  MSF, Team System, produktivitet, kvalitet .NET Framework 2.0  Generics, iteratorer, anonyma metoder  SQL Server 2005  CLR integration, CTE, XML, säkerhet  Smarta Klienter  ClickOnce, Office, mobilitet

48 Johan Lindfors JohanL@microsoft.com André Henriksson AHenrik@microsoft.com


Ladda ner ppt "Visual Studio 2005 Johan Lindfors Dag König, SweNUG, KnowIT."

Liknande presentationer


Google-annonser