Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Icke-kognitiva förmågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Icke-kognitiva förmågor"— Presentationens avskrift:

1 Icke-kognitiva förmågor
Vad, hur, varför?

2 Kunskap Fostran

3 Utdrag ur Skollagen (1 kap, 4§)
..Utbildningen syftar… till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” § § § § § § § § § §

4 eller: Förmedla Förbereda för kulturarvet framtiden
Skolans ”Janusansikte”

5 Senare forskning.. Ekonomer och psykologer har ställt frågan: vilka förmågor, egenskaper, färdigheter, kompetenser.. hos individen visar sig ha betydelse för framgång senare i livet? Framför allt kanske James Heckman, Nobelpristagare och ekonomiprofessor

6 Olika förmågor spelar roll för hur det går.
Svar 1: Olika förmågor spelar roll för hur det går. Förmågor som har att göra med tankeförmågan har klar betydelse. Men också exempelvis uthållighet, sund självbild, självdisciplin, förmåga att organisera och arbeta samman med andra, ansvar, emotionell reglering.

7 Svar 2: Det går att påverka förmågor av olika slag; både kognitiva (intelligens) och icke-kognitiva har visat sig formbara på sikt utifrån påverkan och erfarenhet. (Ju tidigare desto bättre) De icke-kognitiva påverkar de kognitiva; de kan ha en dubbel funktion - spela en dold roll som inte framgår av mätningar.

8 Lång rad av studier Några exempel:
Perry Pre-school (stöd till afroamerik. föräldrar med små barn) Examen från college: brist på kontroll och självvärdering spelade roll Attentions skills (och läsförmåga) predicerade skolframgång (Kanada) Social anpassning (brittisk studie) Självdisciplin bland pojkar förklarade stor del av könsgapet (USA)

9 ”Eighty percent of success is showing up” Woody Allen
“Genius is 1 percent inspiration, 99 percent transpiration” Thomas Alva Edison

10 Problem? *Begreppen (kognitiv – icke-kognitiv m.fl)
*Metoder (vad har mätts, hur och hur vet vi vad som har påverkat vad /kausalitet) *Kan allt viktigt mätas?

11 Femfaktormodellen Openness (öppen) Conscientiousness (samvetsgrann)
Extraversion (utåtriktad) Agreeableness (varm, vänlig) Neuroticism (mots: emotionell stabilitet)

12 Och vad kan förskolan och skolan göra?
-är det inte familjernas ansvar?

13 Läroplanerna tar upp en hel del av det som kallas icke-kognitiva förmågor (men mindre i kursplanerna, som styr mer..) Vad som kan göras och görs i skolan som har betydelse här, finns mycket begränsat med generell kunskap och forskning om! Internationellt pågår en rad initiativ: dels främja de ’nya kompetenserna’, dels få bättre kunskaper och bättre mätningar.

14 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Icke-kognitiva förmågor"

Liknande presentationer


Google-annonser