Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ringsjön lider av påverkan från övergödning. Denna påverkan yttrar sig bl.a. i algblomningar, dåligt siktdjup och tidvis syrefritt bottenvatten i delar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ringsjön lider av påverkan från övergödning. Denna påverkan yttrar sig bl.a. i algblomningar, dåligt siktdjup och tidvis syrefritt bottenvatten i delar."— Presentationens avskrift:

1

2 Ringsjön lider av påverkan från övergödning. Denna påverkan yttrar sig bl.a. i algblomningar, dåligt siktdjup och tidvis syrefritt bottenvatten i delar av sjön. Ringsjöns vattenråd För att återskapa en god vattenmiljö krävs bl.a. åtgärder som ytterligare minskar tillförseln av närsalter till sjön. Historik

3 Lokalisera lämpliga platser för restaureringsåtgärder som främst syftar till att minska näringstransporten till Ringsjön. Ta fram ett planeringsunderlag där översiktlig status på tillrinnande vattendrag i Ringsjöns avrinningsområde ska framgå. Potentiella projekt ska listas i en GIS-databas. Göra en översiktlig undersökning av möjligheterna till anläggning av polerdammar vid reningsverken vid Ormanäs (Höör) och Lyby (Hörby) Uppdraget

4 Kartstudier Historiska kartor Fastighetskartan Ortofoton Fältbesök Skapande av GIS-skikt Avrinningsområden Våtmarksobjekt Befintliga våtmarker Genomförandet

5 Id Areal Total yta i hektar Våtmarkstyp Beskrivning av våtmarkens form och funktion Bedömd närsaltsbelastning Femgradig skala: Ingen  Mycket stor Översiktlig beskrivning Sammanfattande beskrivning i text Potentiella intressekonflikter Exv. floristiska värden, fiskeribiologiska intressen, områdesskydd och dikesföretag Föreslagen våtmarksyta (%) Föreslagen våtmarksyta i förhållande till delavrinningsområdets yta i % Bedömt medelschaktdjup. Bedömning av schaktbehovet för anläggande av föreslagen våtmark Attributdata våtmarksobjekt NameValue IDT1 AREAL26 VÅTMARKSTYP GRUND, MEANDRING, MOSAIK, ÖVERSVÄMNING BEDÖMD NÄRSALTSBELASTNING2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING IDAG DELVIS HÄVDAD MARK, BETE OCH PRODUKTIONSMARK, LÅGLÄNT OCH FUKTPÅVERKAD. VATTENDRAGET GRÄVS OM I OMRÅDET MED MEANDRING, EVENTUELLT FLERA STRÄCKNINGAR. UTSKOV, EV FLERA, UTFORMAS SOM MEDGER ÖVERSVÄMNING ÖVER DELAR AV OMRÅDET POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTERFISK, SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖRESLAGEN VÅTMARKSYTA (%)0,7 BEDÖMT MEDELSCHAKTDJUP (Klass)2

6

7 Prioritera objekt Kontakta markägare Pengar Fortsättningen


Ladda ner ppt "Ringsjön lider av påverkan från övergödning. Denna påverkan yttrar sig bl.a. i algblomningar, dåligt siktdjup och tidvis syrefritt bottenvatten i delar."

Liknande presentationer


Google-annonser