Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkning av transporternas externa kostnader enligt ExternE Lena Nerhagen VTI (Borlänge) Presentation 050406 på årsmötet för Svenska Luftvårdsföreingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkning av transporternas externa kostnader enligt ExternE Lena Nerhagen VTI (Borlänge) Presentation 050406 på årsmötet för Svenska Luftvårdsföreingen."— Presentationens avskrift:

1 Beräkning av transporternas externa kostnader enligt ExternE Lena Nerhagen VTI (Borlänge) Presentation 050406 på årsmötet för Svenska Luftvårdsföreingen

2 Innehåll Varför beräkning av externa kostnader, och hur? ExternE – “impact pathway” ansatsen Exempel avgaspartiklar, Stockholm Antaganden som påverkar beräkningen Kostnadsinformation och åtgärder ExternE - NewExt

3 Varför beräkning externa kostnader, och hur? Extern kostnad = effekt av produktion som inte omfattas av marknadstransaktioner Kostnader (kr/kg utsläpp) underlag för investeringsbeslut och även andra åtgärder men… Komplexa samband – inte enkelt att beräkna kostnaden för emissioner

4 Varför beräkna externa kostnader, och hur (forts)? Emission/PåverkanLokaltRegionaltGlobaltHälsaMiljö/ Klimat Material Koldioxidxx Avgaspartiklarxx(x)xx Slitagepartiklarx(x)x Svaveldioxidxxxxx Kväveoxider(x)xxxx Kolväten och flyktiga organiska ämnen xxxxx Koloxidxx

5 ExternE – Impact pathway ansatsen EU finansierat forskningsprojekt, från början för energisektorn Modellerar emissionens väg från källan till påverkan Värderar effekten av föroreningen – hälsoeffekter är bäst kända Olika modeller för emissioner med lokal och emissioner med regional spridning (inkluderar kemisk omvandling) Halt och lokalisering av respondenter (befolkning, skogsmark etc) ger exponeringen

6 Illustration Impact pathway Källa: Leksell (1999)

7 Exempel, avgaspartiklar Stockholm - resultat från två studier StudieAck exp  g/m 3 *pers/kg Effekt YOLL/pers/  g/m 3 Värde Eur/YOLL Kostnad Eur/kg Kostnad Eur/vkm PM 2.5 Sv. ExternE 1,37 (oviktade halter) PM 2.5 VV/SIKA 2,74 (befolknings- viktade halter) 0,00026 0,00061 76400 37000 27 62 0,00054 (0,02g/vkm) 0,0017 (0,027g/vkm)

8 Antaganden som påverkar beräknad kostnad Typ av partiklar Halter; uppmätta eller modellerade Geografisk upplösning Exponering; oviktad eller befolkningsviktad Exponerings-respons koefficient (effekt) Befolkningens baseline För dödsfall – hur många år förloras Värdet

9 Kostnadsinformation och åtgärder Measure (förslag i åtgärds- program för PM10 i Stockholm) EffectAmount emissions exhaust/dust Variation (dust) StreetUrban back- ground Street cleaning 10-15%No/NoYes (seasonal) Yes (small) Studded tyres (50% reduction) 20-25%No/YesYes (seasonal) Yes (?) Low emission zones (old cars) 0-10%Yes/YesYes Congestion charging 5-10%Yes/YesYes

10 ExternE – NewExt Inte alla effekter är möjliga att kvantifiera; klimatpåverkan, försurning, övergödning och ozon => Forskning kring åtgärdskostnader I ExternE värderas förlorade levnadsår men värdering gäller värdet av ett statistiskt liv => Forskning kring värdet av ett förlorat levnadsår


Ladda ner ppt "Beräkning av transporternas externa kostnader enligt ExternE Lena Nerhagen VTI (Borlänge) Presentation 050406 på årsmötet för Svenska Luftvårdsföreingen."

Liknande presentationer


Google-annonser