Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Textkritik och utgivning - digitalisering som transponering Mats Dahlström | Digitalisering av kulturarvet | Mars 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Textkritik och utgivning - digitalisering som transponering Mats Dahlström | Digitalisering av kulturarvet | Mars 2008."— Presentationens avskrift:

1 Textkritik och utgivning - digitalisering som transponering Mats Dahlström | Digitalisering av kulturarvet | Mars 2008

2 transponering Överföring mellan bärare Privat och offentlig transponering Brus. Digitalisering medför inte perfekta kopior av originalet och kan därför inte helt ersätta det

3 att förhålla sig till brus massdigitalisering (kvantitativ digitalisering) kritisk digitalisering (kvalitativ digitalisering) textkritik och vetenskaplig utgivning

4 Tre mediemodeller Kloning –det är möjligt att identifiera, tyda, formulera och otvetydigt koda "allting" i ett dokument och föra över all denna information till ett annat dokument Ersättning –ett måldokument kan ersätta ett startdokument, därför att det nya är i alla avseenden identiskt med det gamla Framsteg (cf Bijker 1995)

5 8 arbetsstadier Insamling Kollationering Analys Textetablering (bl.a. emendering) Apparat(er) Index Formering av en utgåva. Publicering och distribution

6 Startdokument  Måldokument 1  1 1  flera Flera  1 Flera  flera Inte bara ”återskapa”, utan också skapa nytt

7

8

9 ”Trogen” – men mot vad? vad författaren avsåg - men när? –första handen (manuskript) –första utgåvan –senare utgåvor / alternativa utgåvor, t.ex. följetong –sista utgåvan –finalintention (t.ex. manuskript) en version de(n) text(er) som mötte publiken - men när? –första upplagan –sista upplagan verkets hela levnad och förändring

10 Strategier och traditioner Intentionalism: best-text eller copy-text Manus 1:a trycket Sista trycket Textsociologi 1:a trycket Sista trycket Materialfilologi Textgenetik

11 Utgåvetyper Facsimil: ”3D” (materiell nivå) ; ”2D” (grafisk nivå) Transkription (textuell nivå): diplomatarisk, moderniserad, normaliserad Etablerad text (olika former, t.ex. läsutgåva, studieutgåva) Historisk-kritisk med variantapparat Parallellutgåva Synoptisk utgåva Arkivutgåva

12 Nackdelar med den tryckta utgåvan (”a book form to study another book form”) En grundtext - varianter döljs i svårhanterlig ”apparat” En utgåva = en strategi och målgrupp Olika utgåvetyper för resp. utg.strategier Statiska, små och ”engångs” utgåvor Begränsad flermedialitet Dyra att (åter)skapa, dyra att köpa

13

14 Trycket från trycket Den textkritiska utgåvan är utmejslad för det tryckta mediet ”Digitala inkunabler” Behöver utgivarna hålla fast vid: –Variantapparaten –En grundtext –Axial strukturering –Begränsade hierarkier (t.ex. noter) –Verken som enbart lingvistisk text (naturligt i den tryckta boken)

15 Digital utgivning flerversionella verk (arkiv), stemma, kollation (1)1 ”skräddarsytt” material efter läsaren (dynamik) Multimedialitet och multimodalitet (Rossetti) interaktiva fora för undervisning (1)1 sökning flersekventiellt arbete med texterna, t.ex. varierande sortering (då vi är osäkra på ordningen ellr vill kunna variera den, exv brev) textanalys uppmärkning

16 Digital utgivning ”arkiv”: samarbete, påbyggbart snarare än statiskt, flera möjliga utprodukter ; långsiktighet ur en databassamling: virtuellt (åter)skapade texter, förlorade samlingar aktiv litteratur: work-in-progress, bevarande skört material kan skonas + nya möjligheter för manu-skriptologi och paleografiskört material tillgängliggörande, transportabilitet (distr. kedjan)

17

18

19 Framväxande principer Arkiv/leverans-modellen för –text (XML → TXT, HTML, PDF, LIT etc) –bild (TIFF → JPG, PDF) –metadata (TEI Header XML → DC, MARC) One input – many outputs Öppna standarder, CC Textbaserad (lingvistisk text) / Bildbaserad (grafisk text): PG Blake / Blakearchive Innehållsbeskrivande, XML-kompatibel textkodning: TEI, EAD m m Samarbete

20 one  many = arkiv  leverans TEXT t.ex.: TEIXML  (X)HTML eller PDF BILD t.ex. TIFF  JPG METADATA t.ex. TEI Header  DC eller MARC21

21 Textkritik och TEI 1  1:,,,, / - finns i TEI Lite Flera  1 : textkritisk apparat – finns i P4:s ”additional tag set for textual criticism” Experience though noon Auctoritee Experiment thogh noon Auctoritee Eryment though none auctorite P5 betydligt mer kraftfullt

22 Nu och snart TEI som utbytesformat Arkiv/leverans-modellen för –text (XML → TXT, HTML, PDF, LIT etc) –bild (TIFF → JPG, PDF) –metadata (TEI Header XML → DC, MARC) Datautbyte och samnyttjande av resurser Kollaboration Från bokens sekvens till databasens modularitet Morphing, animationer

23 variabler  Strategi  Status  Utformning  One or many  More or less  Kodning  Universellt och specifikt  Kortsiktigt och långsiktigt  Kvantitet och kvalitet  Stabilitet  Aktörer

24 hinder  resurser  material och urval begränsar  verktygen begränsar  publiken begränsar  institutionen begränsar  rätten begränsar  strategin begränsar


Ladda ner ppt "Textkritik och utgivning - digitalisering som transponering Mats Dahlström | Digitalisering av kulturarvet | Mars 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser