Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande, kommunikation och IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande, kommunikation och IT"— Presentationens avskrift:

1 Lärande, kommunikation och IT
Magisterutbildningar för flexibelt lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik och IT-universitetet i Göteborg

2 Ett nav för utbildning och forskning om IT

3 Forskningskontext Learning, Interaction, and Mediated communication in contemporary Settings (LIMS) Kollegiet för sociokulturella studier (SKS) Säljö Kollegiet för lärande och IT (LIT) Lindström Kollegiet för multimodala och interaktiva lärmiljöer (MIL) Alexandersson & Linderoth Nätverket för Analys av Interaktion och Lärande (NAIL)

4 Inriktning i lärarprogrammet 60 poäng
IT i skolan – teori, retorik och praktik Digital bild och webb som redskap för lärande IT i barn och ungas vardag IT och skolans villkor IT ur ett specialpedagogiskt perspektiv Digitalt ljud och video som redskap för lärande Projektarbete och informationssökning Undervisningsprojekt inom verksamhetsförlagd utbildning Interaktiva lärandemiljöer Metod Examensarbete

5 Magisterprogram 60p, campus
Behörighet, 100 poäng Kurser: Lärande, kommunikation & IT I, II & III Metoder och verktyg för IT-stött lärande Vetenskaplig metod I & II Valbara kurser Projektkurs

6 Magisterkurs 40 p, distans
Behörighet, 120 poäng Kurser: Lärande, kommunikation & IT I, II & III Vetenskaplig metod Projektkurs

7 IT-stödd distansutbildning, 40 p – NSHU
Behörighet: Högskoleexamen 120 poäng, undervisning minst 6 månader Exempel på kurser: Distansutbildningspedagogik Videoproduktion, nätbaserad video för lärandemiljöer Pedagogiska och didaktiska perspektiv Simuleringsbaserade lärandemiljöer

8 Framtid? Bolognaprocessen Synergi 2-årig master 1-årig magister
Master – Magister Master – Forskarutbildning Campus – Distans

9 År 1 År 2 HT VT HT VT Master 80p Magister 40p Magister 40p distans
LKIT1 LKIT2 LKIT3 Metod 1 Met/Verktyg Metod 2 Magister 40p LKIT1 LKIT2 Metod 1 Met/Verktyg Metod 2 Magister 40p distans LKIT1 Met/Verktyg Metod 2-d LKIT3 LKIT2

10 I praktiken

11 Pedagogiska villkor Målgrupp Innehåll Kursmodell Roller Aktivitet

12 Pedagogisk idé Relaterat till målgrupp och innehåll
Textbaserad interaktion Diskussionsinlägg Seminariebidrag Litteratur övervägande online Streamade föreläsningar Processexamination

13 Några utvecklingsområden
Genomströmningen Generellt Projektarbeten Studiernas flexibilitet i tiden Styrning – frihet Medieutnyttjande Internationalisering, ansökningar

14 Samarbete - mastersutbildningar
IT-universitetets magisterprogram Gemensamma ”spår”/kurser Pedagogik – teknologier Fakultetsövergripande vid Göteborgs universitet Pedagogik och didaktik Tillämpad IT Nordiskt samarbete: Aalborgs universitet Danmarks pedagogiska universitet Oslo universitet

15 Frågor? 031-772 60 33 www.ituniv.se Hans.Rystedt@ituniv.se


Ladda ner ppt "Lärande, kommunikation och IT"

Liknande presentationer


Google-annonser