Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande, kommunikation och IT Magisterutbildningar för flexibelt lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik och IT-universitetet i Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande, kommunikation och IT Magisterutbildningar för flexibelt lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik och IT-universitetet i Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Lärande, kommunikation och IT Magisterutbildningar för flexibelt lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik och IT-universitetet i Göteborg

2 Ett nav för utbildning och forskning om IT

3 Forskningskontext Learning, Interaction, and Mediated communication in contemporary Settings (LIMS) –Kollegiet för sociokulturella studier (SKS) Säljö –Kollegiet för lärande och IT (LIT) Lindström –Kollegiet för multimodala och interaktiva lärmiljöer (MIL) Alexandersson & Linderoth –Nätverket för Analys av Interaktion och Lärande (NAIL)

4 Inriktning i lärarprogrammet 60 poäng  IT i skolan – teori, retorik och praktik  Digital bild och webb som redskap för lärande  IT i barn och ungas vardag  IT och skolans villkor  IT ur ett specialpedagogiskt perspektiv  Digitalt ljud och video som redskap för lärande  Projektarbete och informationssökning  Undervisningsprojekt inom verksamhetsförlagd utbildning  Interaktiva lärandemiljöer  Metod  Examensarbete

5 Behörighet, 100 poäng Kurser: –Lärande, kommunikation & IT I, II & III –Metoder och verktyg för IT-stött lärande –Vetenskaplig metod I & II –Valbara kurser –Projektkurs Magisterprogram 60p, campus

6 Behörighet, 120 poäng Kurser: –Lärande, kommunikation & IT I, II & III –Vetenskaplig metod –Projektkurs Magisterkurs 40 p, distans

7 Behörighet: Högskoleexamen 120 poäng, undervisning minst 6 månader Exempel på kurser: –Distansutbildningspedagogik –Videoproduktion, nätbaserad video för lärandemiljöer –Pedagogiska och didaktiska perspektiv –Simuleringsbaserade lärandemiljöer IT-stödd distansutbildning, 40 p – NSHU

8 Framtid? Bolognaprocessen –2-årig master –1-årig magister Synergi –Master – Magister –Master – Forskarutbildning –Campus – Distans

9 Master 80p Magister 40p Magister 40p distans HT VT År 1 År 2 HT VT LKIT1 Metod 1 Metod 2 Metod 2-d LKIT2 LKIT3 Met/Verktyg

10 I praktiken

11 Pedagogiska villkor Målgrupp Innehåll Kursmodell Roller Aktivitet

12 Pedagogisk idé Relaterat till målgrupp och innehåll Textbaserad interaktion –Diskussionsinlägg –Seminariebidrag Litteratur övervägande online Streamade föreläsningar Processexamination

13 Några utvecklingsområden Genomströmningen –Generellt –Projektarbeten Studiernas flexibilitet i tiden Styrning – frihet Medieutnyttjande Internationalisering, ansökningar

14 IT-universitetets magisterprogram –Gemensamma ”spår”/kurser –Pedagogik – teknologier Fakultetsövergripande vid Göteborgs universitet –Pedagogik och didaktik –Tillämpad IT Nordiskt samarbete: –Aalborgs universitet –Danmarks pedagogiska universitet –Oslo universitet Samarbete - mastersutbildningar

15 Frågor? Hans.Rystedt@ituniv.se Lars-Erik.Jonsson@ituniv.se www.ituniv.se 031-772 60 33


Ladda ner ppt "Lärande, kommunikation och IT Magisterutbildningar för flexibelt lärande vid Institutionen för pedagogik och didaktik och IT-universitetet i Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser