Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-061 Bio slurping Avlägsnande av fri oljefas vid oljedepå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-061 Bio slurping Avlägsnande av fri oljefas vid oljedepå."— Presentationens avskrift:

1 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-061 Bio slurping Avlägsnande av fri oljefas vid oljedepå

2 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-062 Innehåll l Däldehög Miljö AB l Bio slurping – metodbeskrivning l Pilotstudien –Bakgrund –Anläggning –Drift –Resultat –Slutsatser/utvärdering

3 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-063 Däldehög Miljö AB l Ägarförhållanden –Däldehög AB –Hedeselskabet Miljø og Energi A/S l Bildades år 2000 l In Situ –Vakuumventilation / bioventilation –Air sparging / bio sparging –Ånginjektion –Kemisk oxidation –Phyto sanering (poppelträd)

4 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-064 Bio slurping l Genom vakuumextraktion avlägsnas fri oljefas på grundvattenytan utan sänkning av grundvattnet l Tryckminskningen medför horisontell tillströmning av vatten/olja in mot brunnen l Syrerik luft tillförs vilket ger ökad biologisk nedbrytning i omättad zon

5 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-065 Jämförelse

6 6 Området l Oljehamn i södra Norrlands kustland l Oljedepå med verksamhet sedan 1930-talet l Området är beläget mellan en ås och havet l Markundersökningar 1998-2000

7 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-067 Geologi l Fyllning av sandmaterial överst l Därunder svallade isälvsavlagringar med skikt av sand / silt / lera l Bergnivån varierar

8 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-068 Hydrogeologi l Undre grundvattenmagasin i sandlager l Ytliga magasin mellan ler- och siltskikt l Mycket varierande trycknivåer inom området

9 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-069 Föroreningar l Petroleumprodukter i jord och grundvatten l Fri oljefas uppmätt i grundvattenrör l Lokalt mer än 1 m tjockt oljeskikt l Fri oljefas inom en stor del av området

10 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0610 Anläggning l Vakuumpump l Vätskeavskiljare l Luftfilter aktivt kol l Vattenrening oljeavskiljare l Automatisk styrning l Explosionssäkert utförande

11 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0611 Brunnar l Skruvborrning med foderrör – ”torr” borrmetod l Jordprovtagning - ett prov per 0,5 meter l 7 st nya brunnar l 2 st befintliga kontrollrör

12 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0612 Drift pilotstudie l Totalt 6 månader med en driftsdag per vecka l Steg 1: En pumpbrunn, 1 månad l Steg 2: Tre pumpbrunnar, 1 månad l Steg 3: Fem pumpbrunnar, 4 månader l Bestämning av verkningsradie och fördelning olja/vatten bestäms varje steg

13 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0613 Mätningar l Grundvattennivå l Tjocklek oljeskikt före/efter pumpning l Vakuum l Andel olja / vatten i uppsamlad vätska

14 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0614 Resultat steg 1 l Pumpning i brunn B1 l Flöde 120 lit/tim l Andel olja 5-17 % l Minskning fri oljefas i kontrollbrunnar: Avstånd pumpbrunn:2 m 7 m Förändring:50 cm4 cm

15 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0615 Resultat steg 2 l Pumpning i brunn B1, B2 och B3 samtidigt l Flöde 300 lit/tim l Andel olja 11-20 % l Minskning fri oljefas i kontrollbrunnar: Avstånd pumpbrunn:4 m 7 m Förändring:10 cm15 cm

16 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0616 Resultat steg 3 l Pumpning i brunn B1, B2, B3, B6 och B7 samtidigt l Flöde 630 lit/tim l Andel olja 7-19 % l Minskning fri oljefas i kontrollbrunnar: Avstånd pumpbrunn:6 m Förändring:30 cm

17 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0617 Resultat l Låg grundvattennivå  fri oljefas ökar l Hög grundvattennivå  fri oljefas minskar l Hög permeabilitet l Verkningsradie > 6 m l Tillströmning av olja sker momentant

18 Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-0618 Utvärdering / slutsatser l Höga värden på uppsamling av olja l Acceptabel andel olja (upp till 20 %) l Stor verkningsradie l Hög tillströmningshastighet l Vakuumextraktion lämplig metod l Stora fluktuationer försvårar – daglig justering av sugspetsar nödvändig


Ladda ner ppt "Nätverket Renare Mark, Höstmöte 2001, Henrik Ekman, 01-11-061 Bio slurping Avlägsnande av fri oljefas vid oljedepå."

Liknande presentationer


Google-annonser