Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett Genombrottsprojekt i Göteborgs Stad för att förebygga fallskador inom äldreomsorgen 2003 – 2004 Fallskärmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett Genombrottsprojekt i Göteborgs Stad för att förebygga fallskador inom äldreomsorgen 2003 – 2004 Fallskärmen."— Presentationens avskrift:

1 Ett Genombrottsprojekt i Göteborgs Stad för att förebygga fallskador inom äldreomsorgen 2003 – 2004 Fallskärmen

2 Äldreomsorgsplanen u Utgår från de äldres behov u Förebyggande u Kvarboende

3 Fallolyckor bland äldre i Sverige u Ökning u Stort hälsoproblem u Äldre dominerar bland dödliga fallolyckor u 40 % av det totala antalet olycksfall u 17 000 – 18 000 höftfrakturer/år u 150 000 – 250 000 kr

4 u Minskat lidande för den enskilde u Minskad vårdtyngd för personalen u Minskade kostnader Förebygga fallskador

5 u Askim (2 team) u Backa u Biskopsgården u Kärra-Rödbo u Lundby (2 team) u Linnéstaden u Lärjedalen u Majorna u Torslanda u Tuve-Säve u Tynnered Deltagande team

6 u Att teamen som är med i Fallskärmen minskar antalet fallolyckor bland sina vårdtagare med minst 50 procent senast 2004-05-31. u Att deltagarna får kunskap och erfarenheter av att arbeta med Genombrottsmetodiken så att de kan använda den i andra sammanhang. u Balanserat mått: arbetsmiljön Övergripande mål

7 Det finns mängder av kunskap som inte kommer till nytta inom äldreomsorgen. Gapet mellan det vi vet och det vi gör måste minskas. Utvecklad av Tom Nolan, statistiker och dr Donald Berwick, VD vid Institute for Health Care Improvement (IHI), Boston, USA. Genombrottsmetoden

8 Förändringsarbetet är lärandestyrt, vilket innebär att göra och reflektera över det man gjorde, innan man beslutar hur/vart man går vidare. Förbättringsarbetet är ej forskning, för att ta fram ny medicinsk kunskap. Genombrottsmetoden

9  Förändringstryck och -vilja  Nolans modell  Projektdesign  Förändringskoncept Hörnstenar

10 Ett projekt för att förebygga fallolyckor inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad, projekttid 2003 - 2004 Fallskärmen arbetsperioder på hemmaplan

11 Vad är det vi vill uppnå? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? MÅL MÄTA IDÉER P D S A Nolans modell

12 u Inre/yttre miljö u Läkemedel u Nutrition u Fysisk aktivitet u Hjälpmedel u Riskidentifiering, fall-/ fallskaderapportering Förändringskoncept

13 Utfall

14 Hälsoekonomisk utvärdering Kostnader Hälsoeffekter SämreLikaBättre Minskade Lika Ökade

15 u Utvärdering av Göteborgs Universitet, psykologiska institutionen u Mötesplats Äldreomsorg 23–24 september 2004 u Broschyr u Slutrapport Utvärdering och dokumentation

16 LÄRA OCH UTVECKLASHANDLEDNING GRÄNSÖVERSKRIDANDE ARBETSSÄTT LEDNING

17 u Närhet till verksamheten u Synliggörande av kompetens u Nya kontaktmöjligheter u Kommunikation som krav och möjlighet u Teknikkompetens Lära och utvecklas

18 u Över yrkesgränser u Över stadsdelsgränser u Över gränser mellan dag- och nattpersonal Gränsöverskridande arbetssätt

19 u Mental avlastning u Dokumentation u Precisera behov u Erfarenhetsbredden u Handledare – fadder? u Handledare – eller inte? Handledning

20 u Stöd i ord och handling u Prioritet u Autentiskt förhållningssätt u Dubbelriktat kommunikationsansvar Ledning

21 u Fortsätt mäta! - Balansen u Fortsätt fråga efter resultat u Organisera för standardisering/överföring u Belöna resultat Vidmakthålla resultat

22 u Dokumentera HUR man har gjort u Dokumentera resultat på ett tillgängligt sätt - Balansen u Bjussa på ”stölder” u Förstå behovet av lokal anpassning u Introducera fungerande mått för alla relevanta enheter Sprida resultat

23 u Organisera för förbättringsarbete u Ha koll på vad nästa mål är u Jobba alltid med mer än ett mål samtidigt u Delta i uppföljningsaktiviteter u Bilda nätverk av ”genombrottare” u Sprid metoden u Belöna förbättringsarbete Vidmakthålla metod

24 u ”Ringar på vattnet” - låt varje person i teamet ansvara för ett nytt mål tillsammans med ett nytt gäng, och när de målen är nådda, fortsätt på samma sätt. u Uppmuntra andra kollegor att delta i andra Genombrott. Sprida metod

25

26 …bryter många ben för att de snubblar på mattor och kanter och på hinkar. En tant som kan vara någon annan än min mormor bröt först ena bakbenet och när hon blev bra bröt hon frambenet. Roberto 6 år Citat från Gamla tanter lägger inte ägg av Mark Levengood och Unni Lindell Gamla människor…


Ladda ner ppt "Ett Genombrottsprojekt i Göteborgs Stad för att förebygga fallskador inom äldreomsorgen 2003 – 2004 Fallskärmen."

Liknande presentationer


Google-annonser