Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Klas Friberg, Rikskriminalpolisen Grov organiserad brottslighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Klas Friberg, Rikskriminalpolisen Grov organiserad brottslighet."— Presentationens avskrift:

1 1 Klas Friberg, Rikskriminalpolisen Grov organiserad brottslighet

2 2 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Process grov brottslighet FU inleds Ingripande Domstolar Påföljder Kriminal- vården Kriminal- under- rättelse FU slutförs Organiserad brottslighet Kriminella individer Brott eller händelse Åtgärder Resultat

3 3 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Brottsförebyggande åtgärder Administrativa åtgärder –Agera brett och förhindra att GOB utnyttjar brister i samhällets funktioner –Centrala upphandlingar etc. Försvårande åtgärder –Samverkan mellan polis och andra myndigheter Kunskapsutbyte - Best practice

4 4 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Brottsförebyggande åtgärder Administration och metod: Öka samordningen nationellt mot länsöverskridande brottslighet Utveckla metoder för kartläggning av tillgångar och förverkande Administrativa åtgärder - JuDep Nationell samordning av bedrägerier (ev. inom ramen för seriebrott) Ytterligare förstärka det internationella samarbetet Samverkan GOB-satsningen: Samverkansrådet, operativa rådet

5 5 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Resultatmått för verksamheten Kvantitativa mått: Påföljd Beslag Kvalitativa mått: Trygghetsmätningar Hotreduktion

6 6 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Resultat GOB-satsningen 2011-10-17 2010 23 insatser pågick 377 929 redovisade timmar 303 misstänkta 186 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: –191 år och 10 månader –61 personer 2011 19 insatser har pågått (9) 246 291 redovisade timmar 168 misstänkta 52 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: –187 år och 9 månader –56 personer Satsningen totalt (2009-2011) 32 insatser 764 970 redovisade timmar 620 misstänkta 308 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: –379 år och 7 månader –117 personer

7 7 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Hotreduktion: agera med förutsedd effekt Rån Utpress- ning Narkotika Penning- tvätt Rån Narkotika Penning- tvätt Hotreduktion Utpress- ning

8 8 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Kapacitetsbedömning: hotreduktion Ett alternativt sätt att mäta och följa upp aktiviteter mot strategiska personer enligt den arboristiska metoden.

9 9 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Polisens lägesbild av den grova organiserade brottsligheten

10 10 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Den organiserade brottsligheten hotar tre vitala samhällsfunktioner Våld/hot: Fysisk säkerhet - statens uppgift att säkerställa att enskilda individer inte utsätts för fysiska angrepp. Otillåten påverkan: Det demokratiska statsskickets grundläggande processer - det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut (rättsprocessen och annan myndighetsutövning) och den fria debatten. Företag i brottslig verksamhet: Den ekonomiska sfären - den fria konkurrensen som bygger på att alla aktörer håller sig till gällande lagstiftning.

11 11 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 De kriminella sammanhangen Gemensam etnicitet Territoriella nätverk Medlemsbaserade strukturer –MC-gäng –Förortsgäng –Fängelsegäng Strukturer baserade på kompetens –Specifika brottsupplägg –Rån –Penningtvätt

12 12 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 De kriminella verksamheterna Narkotika Människohandel Människosmuggling Bedrägerier Utpressning Smuggling av punktskattevaror Bank- och värderån Vapen Miljöbrott Seriebrott Penningtvätt

13 13 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Internationell organiserad brottslighet och dess påverkan på Sverige HÖG MEDEL LÅG Påverkan på Sverige:

14 14 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 ”Ett enda stort kriminellt nätverk som utgörs av enskilda individers kontaktnät”

15 15 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Brottsupplägg Utpressning Rån Penningtvätt Narkotika Inre krets Yttre krets

16 16 Rikskriminalpolisen 2011-10-26 Brottslighet, sammanhang och åtgärder Mängdbrott Ekonomisk brottslighet Allmänheten Myndighetssamverkan Polis


Ladda ner ppt "1 Klas Friberg, Rikskriminalpolisen Grov organiserad brottslighet."

Liknande presentationer


Google-annonser