Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Klas Friberg, Rikskriminalpolisen Grov organiserad brottslighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Klas Friberg, Rikskriminalpolisen Grov organiserad brottslighet."— Presentationens avskrift:

1 1 Klas Friberg, Rikskriminalpolisen Grov organiserad brottslighet

2 2 Rikskriminalpolisen Process grov brottslighet FU inleds Ingripande Domstolar Påföljder Kriminal- vården Kriminal- under- rättelse FU slutförs Organiserad brottslighet Kriminella individer Brott eller händelse Åtgärder Resultat

3 3 Rikskriminalpolisen Brottsförebyggande åtgärder Administrativa åtgärder –Agera brett och förhindra att GOB utnyttjar brister i samhällets funktioner –Centrala upphandlingar etc. Försvårande åtgärder –Samverkan mellan polis och andra myndigheter Kunskapsutbyte - Best practice

4 4 Rikskriminalpolisen Brottsförebyggande åtgärder Administration och metod: Öka samordningen nationellt mot länsöverskridande brottslighet Utveckla metoder för kartläggning av tillgångar och förverkande Administrativa åtgärder - JuDep Nationell samordning av bedrägerier (ev. inom ramen för seriebrott) Ytterligare förstärka det internationella samarbetet Samverkan GOB-satsningen: Samverkansrådet, operativa rådet

5 5 Rikskriminalpolisen Resultatmått för verksamheten Kvantitativa mått: Påföljd Beslag Kvalitativa mått: Trygghetsmätningar Hotreduktion

6 6 Rikskriminalpolisen Resultat GOB-satsningen insatser pågick redovisade timmar 303 misstänkta 186 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: –191 år och 10 månader –61 personer insatser har pågått (9) redovisade timmar 168 misstänkta 52 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: –187 år och 9 månader –56 personer Satsningen totalt ( ) 32 insatser redovisade timmar 620 misstänkta 308 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: –379 år och 7 månader –117 personer

7 7 Rikskriminalpolisen Hotreduktion: agera med förutsedd effekt Rån Utpress- ning Narkotika Penning- tvätt Rån Narkotika Penning- tvätt Hotreduktion Utpress- ning

8 8 Rikskriminalpolisen Kapacitetsbedömning: hotreduktion Ett alternativt sätt att mäta och följa upp aktiviteter mot strategiska personer enligt den arboristiska metoden.

9 9 Rikskriminalpolisen Polisens lägesbild av den grova organiserade brottsligheten

10 10 Rikskriminalpolisen Den organiserade brottsligheten hotar tre vitala samhällsfunktioner Våld/hot: Fysisk säkerhet - statens uppgift att säkerställa att enskilda individer inte utsätts för fysiska angrepp. Otillåten påverkan: Det demokratiska statsskickets grundläggande processer - det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut (rättsprocessen och annan myndighetsutövning) och den fria debatten. Företag i brottslig verksamhet: Den ekonomiska sfären - den fria konkurrensen som bygger på att alla aktörer håller sig till gällande lagstiftning.

11 11 Rikskriminalpolisen De kriminella sammanhangen Gemensam etnicitet Territoriella nätverk Medlemsbaserade strukturer –MC-gäng –Förortsgäng –Fängelsegäng Strukturer baserade på kompetens –Specifika brottsupplägg –Rån –Penningtvätt

12 12 Rikskriminalpolisen De kriminella verksamheterna Narkotika Människohandel Människosmuggling Bedrägerier Utpressning Smuggling av punktskattevaror Bank- och värderån Vapen Miljöbrott Seriebrott Penningtvätt

13 13 Rikskriminalpolisen Internationell organiserad brottslighet och dess påverkan på Sverige HÖG MEDEL LÅG Påverkan på Sverige:

14 14 Rikskriminalpolisen ”Ett enda stort kriminellt nätverk som utgörs av enskilda individers kontaktnät”

15 15 Rikskriminalpolisen Brottsupplägg Utpressning Rån Penningtvätt Narkotika Inre krets Yttre krets

16 16 Rikskriminalpolisen Brottslighet, sammanhang och åtgärder Mängdbrott Ekonomisk brottslighet Allmänheten Myndighetssamverkan Polis


Ladda ner ppt "1 Klas Friberg, Rikskriminalpolisen Grov organiserad brottslighet."

Liknande presentationer


Google-annonser