Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grov organiserad brottslighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grov organiserad brottslighet"— Presentationens avskrift:

1 Grov organiserad brottslighet
Klas Friberg, Rikskriminalpolisen

2 Process grov brottslighet
FU inleds Åtgärder Ingripande FU slutförs Resultat Kriminal- under- rättelse Brott eller händelse Domstolar Process grov brottslighet Kriminella individer Påföljder Organiserad brottslighet Kriminal- vården

3 Brottsförebyggande åtgärder
Administrativa åtgärder Agera brett och förhindra att GOB utnyttjar brister i samhällets funktioner Centrala upphandlingar etc. Försvårande åtgärder Samverkan mellan polis och andra myndigheter Kunskapsutbyte - Best practice

4 Brottsförebyggande åtgärder
Samverkan GOB-satsningen: Samverkansrådet, operativa rådet Administration och metod: Öka samordningen nationellt mot länsöverskridande brottslighet Utveckla metoder för kartläggning av tillgångar och förverkande Administrativa åtgärder - JuDep Nationell samordning av bedrägerier (ev. inom ramen för seriebrott) Ytterligare förstärka det internationella samarbetet

5 Resultatmått för verksamheten
Kvantitativa mått: Påföljd Beslag Kvalitativa mått: Trygghetsmätningar Hotreduktion

6 Resultat GOB-satsningen 2011-10-17
19 insatser har pågått (9) redovisade timmar 168 misstänkta 52 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: 187 år och 9 månader 56 personer 2010 23 insatser pågick redovisade timmar 303 misstänkta 186 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: 191 år och 10 månader 61 personer Satsningen totalt ( ) 32 insatser redovisade timmar 620 misstänkta 308 häktade Fängelsedomar i tingsrätt: 379 år och 7 månader 117 personer

7 Hotreduktion: agera med förutsedd effekt
Rån Rån Narkotika Penning- tvätt Hotreduktion Utpress- ning Penning- tvätt Utpress- ning Narkotika

8 Kapacitetsbedömning: hotreduktion
Ett alternativt sätt att mäta och följa upp aktiviteter mot strategiska personer enligt den arboristiska metoden.

9 Polisens lägesbild av den grova organiserade brottsligheten

10 Den organiserade brottsligheten hotar tre vitala samhällsfunktioner
Den organiserade brottsligheten hotar tre vitala samhällsfunktioner Våld/hot: Fysisk säkerhet - statens uppgift att säkerställa att enskilda individer inte utsätts för fysiska angrepp. Otillåten påverkan: Det demokratiska statsskickets grundläggande processer - det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut (rättsprocessen och annan myndighetsutövning) och den fria debatten. Företag i brottslig verksamhet: Den ekonomiska sfären - den fria konkurrensen som bygger på att alla aktörer håller sig till gällande lagstiftning.

11 De kriminella sammanhangen
Gemensam etnicitet Territoriella nätverk Medlemsbaserade strukturer MC-gäng Förortsgäng Fängelsegäng Strukturer baserade på kompetens Specifika brottsupplägg Rån Penningtvätt

12 De kriminella verksamheterna
Narkotika Människohandel Människosmuggling Bedrägerier Utpressning Smuggling av punktskattevaror Bank- och värderån Vapen Miljöbrott Seriebrott Penningtvätt

13 Internationell organiserad brottslighet och dess påverkan på Sverige
HÖG MEDEL LÅG Påverkan på Sverige:

14 ”Ett enda stort kriminellt nätverk som utgörs av enskilda individers kontaktnät”

15 Brottsupplägg Utpressning Rån Penningtvätt Narkotika Yttre krets
Brottsupplägg Utpressning Rån Penningtvätt Narkotika Yttre krets Inre krets

16 Brottslighet, sammanhang och åtgärder
Allmänheten Mängdbrott Ekonomisk brottslighet Myndighetssamverkan Polis


Ladda ner ppt "Grov organiserad brottslighet"

Liknande presentationer


Google-annonser