Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH 08.11.061 Nordiska Ministerrådet (NMR) De nordiska regeringarnas samarbetsorgan Etablerades 1971 Styrs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH 08.11.061 Nordiska Ministerrådet (NMR) De nordiska regeringarnas samarbetsorgan Etablerades 1971 Styrs."— Presentationens avskrift:

1 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Nordiska Ministerrådet (NMR) De nordiska regeringarnas samarbetsorgan Etablerades 1971 Styrs av statsministrarna, samarbetsministrarna och 10 fackministerråd Sekretariat knutet till generalsekreteraren i Köpenhamn och 25 institutioner spridda över hela Norden Halldór Ásgrímson ny generalsekreterare

2 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Nordiskt Samarbetsorgan för Handikappfrågor (NSH) NMRs institution för samarbete om ”handikappfrågor” Underlagt social- och hälsoministrarnas ansvarsområde Främjar informations- och erfarenhetsutbyte, initierar och driver utvecklingsprojekt, administrerar stödordningen och bidrar till att underlätta nordiskt samarbete på området Verksamheten styrs genom treåriga budgetkontrakt Fokus för perioden 2005 – 2007: Social- och hälsopolitiska strategier, hjälpmedel och ny teknik, stödordning och internationellt samarbete Leds av styrelse med representanter från departementen Egen dotterinstitution i Helsingfors på ”handikapphjälpmedel” Sekretariat för Nordiska Handikappolitiska Rådet

3 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Nordiska Handikappolitiska Rådet Policyskapande och rådgivande organ för hela NMR Etablerat 1997 Utnämnt av de nordiska samarbetsministrarna Består av parlamentariker, tjänestemän och representanter för de självstyrande områdena samt brukarorganisastioner (19 medlemmar) Har etablerat fem sektornätverk (utbildning, arbete, transport, kultur och bygg- och samhällsplanering) Har tilldelats ett speciellt ansvar för att följa upp NMRs Handlingsprogram för Design för alla Sekretariatet är förankrat i NSH

4 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Struktur för NMR Nordiska Ministerrådet Social och hälsa Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH) (Stockholm) Nordiska handikappolitiska rådet (NHR) Nordiskt utvecklingscenter för handikapphjälpmedel (NUH) (Helsinki) Andra sektioner som kultur, utbildning, arbetsmarknad

5 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Nordisk Nytta Vi ska vara tillräckligt lika och tillräckligt olika för att det ska vara nyttigt att samarbeta. Vi ska uppnå mer genom att samarbeta än att jobba var för sig Styrelsen stärker sitt beslutsunderlag genom: –Brukarforum: Stärkt samarbete med de nordiska paraplyorganisationerna för funktionshindrade –Stärkt samarbete med NNDR –Stärkt samarbete med fackliga myndigheter

6 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Projekt 2006 Handikappforskning Personer med utvecklingsstörning Barn med funktionshinder och deras familjer Barn med funktionshinder och deras familjer i Nordväst- Ryssland och de tre baltiska staterna. Små och sällsynta diagnoser Välfärdsportal Handikapphjälpmedel Nordiskt statistiksamarbete

7 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH

8 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH HANDIKAPPFORSKNING I NORDEN HUR SKA DEN FINANSIERAS? 10 NOVEMBER I GÖTEBORG KLICKA HÄR FÖR PROGRAM

9 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH VIDEOKONFERENSER KLICKA HÄR FÖR PROGRAM

10 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Välfärdsportalen Samarbete mellan institutionerna i social- och hälsosektorn Gemensam profilering gentemot viktiga målgrupper Nyheter Kurser, konferenser, seminarier Nätverk Projekt Publikationer Stipendier Statistik

11 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Besök Abonnera på e-nyheter från NSH och Rådet: Få e-post när nya nyheter publiceras på NSHs och Rådets hemsida, cirka 1-2 gånger per månad (gratis). Abonnemang: Skicka e-post till med "NSH- nyheter" i

12 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH

13 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Nordiskt statistiksamarbete Lång tradition av nordiskt statistiksamarbete inom NMR: NOMESKO: Medicinalstatistik NOSOSKO: Socialstatistik –Ej specifikt för funktionshindrade –Endast social- och hälsoaspekter Nordisk statistisk årsbok NordForsk

14 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Nordiskt statistiksamarbete NSHs önskar värdera möjligheterna för: Nordisk rapport med jämförbar statistik på handikappområdet kombinerat med nyare nordisk forskning på området Ökat nordiskt samarbete, utbyte och utveckling av gemensamma standards för statistik om personer med funktionshinder Största möjliga enighet med minsta möjliga resurser

15 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Nordisk nytta Nordisk nytta av enhetlig statistik: Viktigt verktyg för NSHs och Rådets fortsatta arbete Möjlighet för nationella parter att jämföra sig på området Bra underlag för beslutsfattare i de nordiska länderna Profilerar Norden internationellt

16 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Översikt nödvändig Exempel på projekt som berör vårt intresseområde: Survey Project on living conditions for disabled people in the Nordic countries (Ingemar Färm 2004) Hållbar utveckling: Indikatorer för social utveckling NNDR/projekt WHOs ICF, International Classification of Functioning, Disability, and Health –EU-projekt MHADIE applicerar ICF-standard i många europeiska länder Diverse nationella projekt

17 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Vad gör Rådet? Rådets nätverk för transportfrågor arrangerar workshop Tid: december 2006 Plats: Oslo Tema: Indikatorer för mätning av tillgänglighet i kollektivtrafiken, främst väg och räls. Medverkande: Berörda departement och myndigheter inom transportsektorn i de nordiska länderna. Möjligt med liknande seminarier inom Rådets andra nätverk: Byggnads- och samhällsplanering Kultur Utbildning Arbetsmarknad

18 Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH Samarbetsmöjligheter Exempel på hur vi kan jobba vidare: Utgå från existerande internationell standard. Exempel: ICFICF Jämför existerande indikatorer i nordiska länderna och kompromissa fram ett indikatorset för varje specifikt område. Exempel: Dansk benchmarkingDansk benchmarking Utgå från färdigdefinierade mål och behov: 1.Definiera mätbara mål på handikappområdet. 2.Utarbeta gemensamma indikatorer för att testa om målen uppfylls i de nordiska länderna. Exempel: Nordisk rapport: Hållbar utveckling 2003Nordisk rapport: Hållbar utveckling 2003


Ladda ner ppt "Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH 08.11.061 Nordiska Ministerrådet (NMR) De nordiska regeringarnas samarbetsorgan Etablerades 1971 Styrs."

Liknande presentationer


Google-annonser