Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELFORSK Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELFORSK Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB."— Presentationens avskrift:

1 ELFORSK Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB

2 Uppgift zSamordna gemensamma forskningsinsatser för de svenska elföretagen samt Svenska Kraftnät zEj konkurrensutsatta projekt yLångsiktig kompetensuppbyggnad yLång tidshorisont zVinst yUppväxling av satsade medel yI vissa fall krävs en samlad bransch, exempelvis vid utveckling av standarder

3 Om Elforsk zÄgare: y75% Branschorganisationen Svensk Energi y25% Svenska Kraftnät zArbetssätt yProjektform yFörstudiemedel z13 anställda zOmsättning kring 100 Mkr zDelar lokaler med Svensk Energi, ERA mfl

4 Organisation zVD Morgan Andersson z5 programområden yAnvändning (Stefan Montin) yOmvärld & System (Stefan Montin) yKraft & Värmeproduktion (Ulf Arvidsson) yVattenkraft (Lars Hammar) yÖverföring & Distribution (Åke Sjödin) zMiljöexpert Gunnar Hovsenius

5 Programområde Användning Stefan Montin och Monika Adsten

6 Varför satsar elföretagen inom användningsområdet? zVisa att man tar ansvar för sin produkt bl.a genom att medverka i utvecklingen av eleffektiva lösningar zÖka sin trovärdighet hos slutkunden. Arbetet med effektiv elanvändning är ett viktigt led i detta zVärna om elens konkurrenskraft bl.a genom att medverka i utformningen av framtidens system för effektiv elanvändning zAktivt delta i arbeten som rör utformningen av regelverk och normer beträffande framtidens energianvändning

7 Ökat fokus på effektiv energianvändning inom bebyggelsesektorn? zEU skärper kraven zSkärpta nationella krav zBygg- resp. fastighetsbranschen börjar agera zEnergikostnaden alltmer påtaglig för konsumenten

8 EU-initiativ zUnionen har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 8% jmf 1990 till 2012 zHandel med utsläppsrätter från 2005 zEU-direktiv om energicertifiering av byggnader zEU-direktiv om minimikrav på energiprestanda zEU-initiativ om energitjänster EU:s Grönbok - Riktlinjer för trygg energiförsörjning och begränsning av klimatpåverkande utsläpp

9 Några svenska händelser zSverige har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 4% till 2012 zElcertifikat 2003 zHögre energiskatter för privatkunder - skatteväxling, SNED zÖkad prisrörlighet samt högre prisnivåer på elen zEnergicertifiering av byggnader zBygga/Bo-dialogen samt Byggsektorns miljöprogram zStöd till bl a kommunal energirådgivning 540 Mkr zKrav på månadsvis mätning och rapportering av elförbrukningen från 2009 zMånga aktörer har uppmärksammat inomhusmiljön

10 Förslag till nya satsningar kring effektiv elanvändning zNy etapp av programmet ”EFFEKTIV” zNytt projekt ”Det hälsosamma boendet”

11 zProfilering av branchens engagemang inom området effektiv elanvädning: yOmvärldsbevakning yMedverka i utformning av bestämmelser och normer yGemensam kunskapsbas för certifiering av fastigheter yGemensam bas för energirådgivning yKvalitetssäkring av teknik- och systemlösningar yTester av komponenter yOmfattande extern information zTidigare etapp: www.effektiv.org

12 Det hälsosamma boendet zLyfta fram begreppet effektiv elanvändning för att skapa god inomhusmiljö och ett hälsosamt boende. yHälsosammare bostäder för elföretagens kunder yEnergieffektiva ventilationslösningar yMinska effektbehovet de kallaste dagarna zSkapa brett engagemang från andra aktörer

13 Pågående satsningar

14 eff-Sys Effektiva kylmaskiner och värmepumpar zSTEM kollektivforskningsprogram zTotalt 54 Mkr varav Elforsk 3,3 Mkr zElforsk medverkar i utvalda projekt zT.o.m feb 2004 zDiskussioner kring ny etapp zwww.eff-sys.org

15 ELAN II- Elanvändning på en avreglerad elmarknad zGränslandet mellan teknik och människors användning av teknik z5 tvärvetenskapliga forskargrupper z15 Mkr t.o.m. dec 2005 x9 Doktorander x17 Seniorforskare zFinansiärer: Elföretagen, Energimyndigheten, Formas mfl zwww.elanprogram.nu

16 zNära samarbete med Skånska Energi AB zDirekt laststyrning zIndirekt laststyrning zSociokulturella aspekter på elanvändning med fokus på eleffektbehov Projektexempel ELAN II: Delprogram Laststyrning LTH

17 zHållbart boende- Hammarby sjöstad samt Västra hamnen i Malmö (LiU) zKundrelationer (KU) zHastighetsvariationer i ventilationsluft (HiG) zBehovsstyrning (CTH) Projektexempel ELAN II: Axplock från övriga forskargrupper

18 Möjligheternas boende z”Nykter” analys av området IT och bostäder/lokaler z5-årsperspektiv zFokus på kundernas behov zIdentifiera: xAffärsmöjligheter xEventuella nya krav på elföretagen och på produkten el

19 Market design zBudget ca 19 Mkr fördelat över tre år zSamfinansiering mellan 20-tal elföretag, SvK, SvE, STEM samt EBL(Norge) zVerksamheten omfattar: yEffektiva marknader yEffektiva nättjänster yEffektiv reglering yKunskapsspridning zInternationell konferens Market Design zwww.elforsk-marketdesign.net

20 Elnätskommunikation zTeknikbevakning och analyser zLagstiftning och regelverk zEMC och standardisering zPLC - Support zTilläggstjänster och IP-telefoni zIT-säkerhet zInformationsinsatser zwww.powersurf.nu

21 PLC-Support zSyfte - Koordinerad kommersiell introduktion och utbyggnad av elnätskommunikation zKortsiktigt mål - Begränsad introduktion av PLC i de egna elnäten zLångsiktigt mål - Integration mellan PLC och stadsnäten för att erbjuda en bredbandsanslutning från tjänsteleverantör till slutkund. zStödja utvecklingen av automatisk mätaravläsning baserad på snabb PLC-kommunikation.

22 Programområde Användning Stefan Montin och Monika Adsten


Ladda ner ppt "ELFORSK Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- ELFORSK AB."

Liknande presentationer


Google-annonser