Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stolpe in för elbranschen? Henrik Wingfors Svensk Energi 2010-11-18 Hållbara transporter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stolpe in för elbranschen? Henrik Wingfors Svensk Energi 2010-11-18 Hållbara transporter."— Presentationens avskrift:

1 Stolpe in för elbranschen? Henrik Wingfors Svensk Energi 2010-11-18 Hållbara transporter

2 Innehåll – Mål för transportpolitiken och vägen dit – Elfordon som dellösning på transportsektorns klimatproblem – Laddstationsmarknaden 2009-11-23 2

3 Mål för transportpolitiken En fossiloberoende transportsektor år 2030 Elen är ett av flera klimatneutrala bränslen. Två vägar – Effektivisering och Bränslebyte Supermiljöbilspremie 2015-01-11Rubrik 3

4 2020 2050 Elbranschens vision av ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Idag Andelen fossila bränslen 2030 1,0 Europeisk el är klimatneutral Bygg upp möjlighet till fossilbränsleoberoende transportsektor Fossiloberoende fordonsflotta Nordisk el är klimatneutral Verkställ fossilbränsleoberoende transportsektor

5 Vision 2030 – scenario Effektiv och Bränslebyte

6 Elfordon Minskar koldioxidutsläppen från transportsektorn Är tysta och rena Innebär energieffektivitet: – 2 TWh räcker till ca 800 000 elfordons årliga körning – Laddel är ingen stor affär… 2015-01-11Rubrik 6

7 Var ska laddstationer stå? 50 % småhus och arbetsplatser 25 % flerbostadshus 10 % publika parkeringsplatser 15 % gatumiljö, lågkostnadslösningar <1 % ”synliga laddstationer” Källa: EdF EdF bedömning för elbilar, BEV

8 Vem bygger laddstationer på en avreglerad elmarknad? Släpp laddstationsmarknaden fri! Många aktörer ska få bygga där det behövs Snöröjning, tillgänglighet Icke-koncessionspliktiga nät Reservera parkeringsmark för elfordon på gång Men vem bygger i glesbygd? Förorter?

9 Vad gör Svensk Energi? Elsäkerhet, ingen stor fråga! Vägledning: Att bygga laddstationer – så funkar det! – Målgrupp: fastighetsägare, BRF, stormarknadsägare, entreprenörer, kommuner och energibolag – Tillstånd, regler, standarder, ställa krav vid upphandling, elsäkerhet m.m. 2015-01-11Rubrik 9

10 Tack för uppmärksamheten! henrik.wingfors@svenskenergi.se Tfn 0766 – 23 63 55


Ladda ner ppt "Stolpe in för elbranschen? Henrik Wingfors Svensk Energi 2010-11-18 Hållbara transporter."

Liknande presentationer


Google-annonser