Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMVERKAN FÖR DUBBELSPÅR Gävle - Härnösand. Sveriges längsta & mest belastade enkelspår Stora problem i tågtrafiken och hög förseningsstatistik Trafikprognosen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMVERKAN FÖR DUBBELSPÅR Gävle - Härnösand. Sveriges längsta & mest belastade enkelspår Stora problem i tågtrafiken och hög förseningsstatistik Trafikprognosen."— Presentationens avskrift:

1 SAMVERKAN FÖR DUBBELSPÅR Gävle - Härnösand

2 Sveriges längsta & mest belastade enkelspår Stora problem i tågtrafiken och hög förseningsstatistik Trafikprognosen i Framtidsplanen 2004-2015 har redan överträffats Ger allt längre restider - Stockholm – Sundsvall 1996 3h - Stockholm – Sundsvall 2011 40min 2011 Klarar inte av framtida trafikprognoser (från ca 65 till 100/dygn 2020) Norra Stambanan inget alternativ för prognos Begränsar utnyttjandet av Botniabanan / Ådalsbanan NYA OSTKUSTBANAN ÄR EN NÖDVÄNDIG INVESTERING

3 VI NÄRMAR OSS… EN LÖNSAM INVESTERING FÖR NORRLAND, SVERIGE & EUROPA ETT NÄRMARE OCH STARKARE NORRLAND

4 REGIONAL RESANDEUTVECKLING FRÅN 1,5 TILL 5 MILJONER RESOR PER ÅR GÄVLE – SUNDSVALL 1H SUNDSVALL - STOCKHOLM 2H HÄRNÖSAND – HUDIKSVALL 50 MIN = REGIONFÖRSTORING

5 SPÅR FÖR KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV ÖVERFLYTTNING FRÅN LASTBIL TILL JÄRNVÄG MÖJLIGHET TILL TYNGRE TRANSPORTER BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING HANTERAR FÖRVÄNTAD TRAFIKÖKNING + MER LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER & KORTARE LEDTIDER

6 DAGS ATT BÖRJA BYGGA! Tidigarelägg triangelspår i Maland & Bergsåker Anslå resurser för planeringsåtgärder & utse förhandlingsman Spara in på mötesstationer och satsa på dubbelspår Börja bygg partiellt - Gävle – Axmar - Dingersjö – Sundsvall Dubbelspår Gävle - Härnösand klart 2025

7 AKTUELLT NYA OSTKUSTBANAN Samordnad planering Gävle – Sundsvall Järnvägsutredning Sundsvall – Härnösand EU vill prioritera Botniska korridoren och beredd att investera 20% av investeringen. Kapacitetsutredningen öppnar upp för dubbelspår Extra Infrastrukturproposition 2012 alt. 2013 Seminarieserie: Järnvägens roll för tillväxten


Ladda ner ppt "SAMVERKAN FÖR DUBBELSPÅR Gävle - Härnösand. Sveriges längsta & mest belastade enkelspår Stora problem i tågtrafiken och hög förseningsstatistik Trafikprognosen."

Liknande presentationer


Google-annonser