Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Vetenskaplig kommunikation – vad kan biblioteken göra? Lokala initiativ Mötesplats inför Framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Vetenskaplig kommunikation – vad kan biblioteken göra? Lokala initiativ Mötesplats inför Framtiden."— Presentationens avskrift:

1 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Vetenskaplig kommunikation – vad kan biblioteken göra? Lokala initiativ Mötesplats inför Framtiden Borås 2003-10-08

2 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Problem med nuvarande system Vem skall äga den vetenskapliga informationen? Förlagen inför nya legala och tekniska barriärer Komplicerade och mycket dyra prismodeller Komplicerade licensavtal – leasa ej äga Konsolidering av förlagsindustrin Bristande korrelation pris / kvalitet /kostnad Växande gap mellan pris & betalningsförmåga Höga priser begränsar tillgång Höga priser mot Höga ideal – det Allmänna Bästa Branding – Impact baserad på tidskrifter - inte artiklar

3 Nypris ca 137 000:- Nypris ca 96 300:- IF 0,992 IF 2,98 Bilarna

4 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen ScieCom.org Svenskt Resurscentrum för Vetenskaplig Kommunikation Informera forskare,administratörer, anslagsgivare, bibliotekarier om krisen inom vetenskaplig kommunikation - Nätverka Verka för en gemensam strategisk plan för att arbeta med alternativa publiceringsmodeller Hjälpa forskarna återta kontroll över publicering Använda nya rankningssystem och bibliometriska metoder för att visa impact vid alternativ publicering Copyright - Modellicenser Arrangera seminarier och konferenser

5 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen www.sciecom.org

6 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen www.lub.lu.se/NCSC2004

7 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Copyright – överlåtelse eller licens?

8 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Varför behåller forskarna inte sin copyright ? Publish or perish: –Dissemination av kunskap –Arkivering för eftervärlden –Registrering för att etablera prioritet –Certifiering of kvalitet och validering Förlaget begär överlåtelse av copyright Forskarna tror att de måste överlåta för att bli publicerade... Rådgivning behövs !

9 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen www.lu.se/jurenh/INTERN/avtal.html Jurenheten

10 § 2 Author´s right to use the Article Copyright remains with the Author. This will be acknowledged by the Publisher in the copyright line. The Author retains the right to use the Article: - for research, educational or other purposes of the Author´s university/institution - mounted on a server within the Lund University´s domains (posted to free public servers of preprints and/or articles in the Author´s subject area) - in whole or in part, as the basis for further publications or spoken presentations - for publication in the Author´s future doctoral thesis / dissertation provided the Author acknowledge the original Article in standard bibliographic citation form.

11 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Vetenskaplig information – några trender Egenarkivering –Pre- och e-print arkiv, t.ex. ArXiv (1991) –Institutionella arkiv, t.ex. LU:research –Utveckling av OS-programvara: Dspace, GNUEprints, CDSWare ”Open Access” tidskrifter –Nya finansieringsmodeller

12 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Universiteten e - publicerar LU:research Primär publicering Egenarkivering/Arkivering Dissemination (OAI- kompatibel) Spin-offs: –Virtuella tidskrifter –CV`s för ansökningar om forskningsanslag –Publikationsdatabase (validering) –Forskningsevaluering (bibliometri)

13 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen http://lu-research.lub.lu.se/ Institutionellt arkiv LU res

14 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Lund Virtual Medical Journal lvmj.medfak.lu.se LU-Research LVMJ

15 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Open Access Budapest Open Access Initiative BOAI: “By 'open access' to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited."

16 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Gör Open Access tidskrifter synliga! DOAJ Directory of Open Access Journals –Ökad tillgänglighet –Fler citeringar –Mer impact –Fas 1 (avslutad) Sakkunnigbedömda tidskrifter Alla ämnen - alla språk –Fas 2 (pågår) Sökning/åtkomst på artikelnivå Metadata skapas Redaktörsnätverk

17 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen DOAJ is hosted by: DOAJ is supported by: Open Society Institute SPARC www.doaj.org

18 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Nya utmaningar för biblioteken Förlagen vill ta över bibliotekens roll Förlagen vill kontrollera användarna Användarna beroende av förlagens val och varumärken Forskarna önskar information utan mellanled Biblioteken ses som passiva länkar i informationskedjan  Behövs biblioteken?

19 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Biblioteken blir osynliga Vi vill att användarna skall förstå att de använder bibliotekets tjänster och resurser Biblioteken hjälper forskarna hitta relevanta och prisvärda informationsprodukter Biblioteken är lojala mot forskares, studenters och allmänhetens intressen Biblioteken som Konsumentombudsmän Professionell identitet - politisk legitimitet Science Direct Journals@Ovid Academic Search Elite

20 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Strategiska beslut  Stöd Open Access till vetenskaplig information  Stöd / bygg institutionella arkiv  Samarbeta med SPARC, BOAI etc  Gör fria resurser synliga och lättillgängliga  Integrera med andra resurser i OPAC etc  Relevans och kvalitet - inte medium eller publikationsmodell

21 Springer Elsevier Wiley EbscoKluwerMCB Publisher trap? En förlagocentrisk vision Pub Trap

22 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Integrera Mera - ELIN@ Söktjänster och sidor har bibliotekets varumärke Ger initiativet tillbaka till biblioteken Ökar bibliotekets synlighet på campus En produkt- och märkesneutral presentation av + 11 500 000 poster i ett användargränssnitt De globala aktörerna/förlagen Open Archives - Open Access Journals Arkivering ! Extrafinesser - TOC-alerts, SDI´s etc

23 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen ELIN@

24 Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Kreativitet Flexibilitet Öppenhet Professionalism Kvalitet Pålitlighet Enkelhet Ett märkesoberoende märke Biblioteket


Ladda ner ppt "Ingegerd Rabow, Lunds Universitet, Biblioteksdirektionen Vetenskaplig kommunikation – vad kan biblioteken göra? Lokala initiativ Mötesplats inför Framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser