Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utsikter för åländsk ekonomi och arbetsmarknad Aktuella analyser från ÅSUB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utsikter för åländsk ekonomi och arbetsmarknad Aktuella analyser från ÅSUB."— Presentationens avskrift:

1 Utsikter för åländsk ekonomi och arbetsmarknad Aktuella analyser från ÅSUB

2 Upplägget ________________________________________ Den internationella lågkonjunkturen och den åländska ekonomin Synen på den närmaste framtiden inom olika branscher Den offentliga sektorns inkomster Arbetsmarknadens utveckling Diskussion

3 _________________________________________________________________ Den internationella lågkonjunkturen och den åländska ekonomin _______________________________

4 Botten nådd….? _________________________________________________________________________________________ Botten är nådd tror många bedömare, och pekar på indikatorer som att börserna har vänt, olje- och råvarupriser har stabiliserats och i vissa fall vänt. Fraktindex för sjöfarten har också vänt Hushållens förtroende något mindre pessimistiskt än tidigare under året Men – på vissa håll kommer det att bli ännu värre innan det blir bättre (Baltikum, och i tredje världen överlag) Djupet i nergången gör att det tar tid för t.ex. arbets-marknaderna och fraktmarknaderna att återhämta sig

5 Hushållens förtroende för ekonomin _____________________________________________________________________________________________

6 Mycket låg inflation….

7 Dessutom…. Räntorna har fortsatt neråt oavbrutet i år, 3-månaders Euribor ligger nu kring 1,28 procent. Sjunkande räntor kan vara bra för hushållen, och vi vet att åländska hushåll är förhållandevis högt skuldsatta. Den svenska kronan är fortsättningsvis svag, vilket är dåligt för företagens intjäning Fraktmarknaderna står stilla Låg efterfrågan hos handeln …. likaså hos underleverantörer till svensk och finsk industri

8 _________________________________________________________________ Den offentliga ekonomin _______________________________

9 Klumpsumman och flitpengen

10 Kommunala nyckeltal per invånare

11 Ombordanställda ålänningars andel av kommunalskatten 2008 (m/s Eckerö och Birka Paradise)

12 Kommunernas skatteinkomster per skatteslag

13 Alternativa prognoser för kommunernas samfundsskatteandel

14 _________________________________________________________________ Vad har hänt på arbetsmarknaden? _______________________________

15 Det aktuella läget på arbetsmarknaden (1): Öppna arbetslösheten januari-maj 2008 och 2009 (procent)

16 Det aktuella läget på arbetsmarknaden (2): Lediga platser i förhållande till arbetslösa januari-maj 2008 och 2009 (procent)

17 Det aktuella läget på arbetsmarknaden (3): Ungdomsarbetslösheten januari-maj 2008 och 2009 (procent)

18 Företagens förväntningar inför 2009 _________________________________________________________________________________

19 _________________________________________________________________ Utvecklingen framöver på arbetsmarknaden _______________________________

20 Tabell 3. Förväntad förändring i den sysselsatta arbetskraftens storlek inom det privata näringslivet på ett års sikt. Antal helårstjänster efter bransch Våren 2007Våren 2008Våren 2009 Totalt 148111-92 Primärnäringar -50 -2 Livsmedelsindustri 1 0 Övrig industri 2011 -17 Vatten och el 02 0 Bygg 3323 -20 Handel 911 -9 Hotell- och restaurang -612 -3 Transport och kommunikation 257 2 Finans 33 1 Övrig service 6743 -43

21 Tabell 3. Förväntat rekryteringsbehov inom det privata näringslivet. Antal helårstjänster (ej säsongsarbetskraft), efter bransch Våren 2007Våren 2008Våren 2009 Totalt 372311271 Primärnäringar 429 7 Livsmedelsindustri 15 3 Övrig industri 4514 17 Vatten och el 39 2 Bygg 3936 8 Handel 3638 48 Hotell- och restaurang 113 0 Transport och kommunikation 16375 150 Finans 916 7 Övrig service 7176 30

22 Tabell 3. Förväntat antal nyanställningar inom det privata näringslivet. Antal helårstjänster, efter bransch Våren 2007 Våren 2008Våren 2009 Förväntat antal nyanställda Procent Förväntat antal nyanställda Procent Förväntat antal nyanställda Procent totalt372100311100271100 Lednings-, specialist- och expertarbete 106281123610139 Kontors- och servicearbete 11330642110329 Manuellt arbete15341135436732

23 Förväntat antal nyanställningar och avgångar i det privata näringslivet

24 De fem förväntat mest efterfrågade yrkesgrupperna våren 2008 och våren 2009

25 Förväntat rekryteringsbehov i det privata näringslivet, efter yrkesgrupper

26 Prognos för förändringen i antal arbetsställen inom privat och offentlig sektor våren 2008 och våren 2009 (helårstjänster)

27 Prognos över antal sysselsatta inom privat och offentlig sektor våren 2008 och våren 2009 (helårstjänster)

28 Pensionsavgångar på Åland, 2005-2008 Källa: Pensionsskyddscentralen

29 Förväntad förändring av antalet arbetsställen och rekryteringar inom den offentliga sektorn Arbetsstyrkans förändring (antal) Procent Rekryteringar (antal) Procent Totalt-9,0-0,31795,2 Kommunsektorn110,9564,3 Hälso- och sjukvården (offentliga)40,4495,7 Skolorna-3-0,5507,7 Landskapsförvaltningen-14-3,1194,3 Statliga sektorn-7-4,263,0 Anm.: Talen är avrundade Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkät

30 Förväntad rekrytering inom landskapsförvaltningen YrkesgruppVåren 2008Våren 2009 Chefer och högre tjänstemän64 Specialister inom juridik42 Specialister inom data, teknik och naturvetenskap 52 Specialister inom samhälls- och socialvetenskap42 Specialister inom agrikultur och forstvetenskap20 Arkivarier, bibliotekarier, spec. inom museisektor12 Besiktningstekniker20 Alarmoperatörer10 Sekreterare, textbehandlare m.fl.12 Övrig kontorspersonal43 Poliser72 Totalt3719 Anm. ’Landskapsförvaltningen’ är här exkl. ÅHS och Högskolan på Åland Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkäter

31 Förväntad rekrytering inom hälso- och sjukvården YrkesgruppVåren 2008 Våren 2009 Överläkare, specialläkare m.fl.19 10 Överskötare och avdelningsskötare3 2 Barnmorskor4 2 Hälsovårdare1 1 Fysio- och ergoterapeuter m.fl.1 1 Sekreterare, dataregistrerare m.fl.5 2 Övrig kontorspersonal5 2 Sjukskötare, röntgenskötare m.fl.20 10 Kockar, storhushållspersonal1 1 Primärskötare, närvårdare m.fl.10 12 Sjukhus- och vårdbiträden4 2 Köksbiträden1 2 Städare och fastighetsskötare1 2 Lagerarbetare2 0 Totalt77 49 Anm.: Talen är avrundade Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkät

32 Förväntad rekrytering inom skolorna YrkesgruppVåren 2008 Våren 2009 Drifts- och verksamhetschefer2 2 Universitets- och högskollärare6 1 Ämneslärare och lektorer24 22 Klasslärare14 10 Speciallärare3 0 Studiehandledare2 1 Programledare1 0 Experter inom fysik, kemi och teknik0 1 Data- m.fl. specialister inom teknik och naturvetenskap0 1 Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper1 0 Övrig kontorspersonal0 1 Primärskötare, närvårdare m.fl.6 8 Kockar, storhushållspersonal6 0 Städare4 0 Fastighetsskötsel3 3 Totalt71 50 Anm.: Talen är avrundade Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkäter

33 Förväntad rekrytering inom den statliga sektorn YrkesgruppVåren 2008 Våren 2009 Tulltjänstemän1 0 Gräns- och sjöbevakare3 2 Skatteberedare och -inspektörer2 0 Administrativa tjänstemän2 2 Häradsutmätningsman1 0 Övrig kontorspersonal0 1 Övrig personal i kundservice2 0 Totalt11 6 Anm.: Talen är avrundade Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkäter

34 __________________________________________________________________ Diskussion…. ________________________________


Ladda ner ppt "Utsikter för åländsk ekonomi och arbetsmarknad Aktuella analyser från ÅSUB."

Liknande presentationer


Google-annonser