Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund / ingångsvärden Två globala utmaningar: - Minska energikonsumtionen - Från kol och olja till förnyelsebar energi Europas ambitioner för 2020:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund / ingångsvärden Två globala utmaningar: - Minska energikonsumtionen - Från kol och olja till förnyelsebar energi Europas ambitioner för 2020:"— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund / ingångsvärden Två globala utmaningar: - Minska energikonsumtionen - Från kol och olja till förnyelsebar energi Europas ambitioner för 2020: - EU:s energikonsumtion skall minska med 20 % - Minst 20 % av energin skall vara förnyelsebar Sveriges ambitioner - Andelen el från vindkraft skall uppgå till 20 TWh år 2020 (3 TWh 2009) Regionens ambitioner - Förnyelsebar energi och vindkraft utpekas som strategiska satsningsområden för länet

3 Planerad landbaserad Vindkraft i Barentsregionen Nordnorge Finnmark 3117 MW Troms 1352 MW Nordland 4188 MW Norra Finland Lappland 1523-1883MW Kajanland 10MW Norra Österbotten 1602- 2691MW Norra Sverige Norrbotten 5093-6736 MW Västerbotten 990-1022st Jämtland 3458MW Västernorrland 615st Siffrorna baseras på de ansökningar som inkommit till länsstyrelse eller kommun, och ligger i stadiet från samråd till färdigt beslut.

4 Piteås satsningar inom energiområdet Talldieselfabrik på Haraholmen. DME – anläggning ETC Uthållig kommun Solander Science Park Kommande vindkraftssatsningar Markbygden Extremt goda förutsättningar: Goda vindförhållanden Låg befolkningstäthet Relativt få motstående intressen Få markägare 70 mdr investeringsvolym

5 VINDPROJEKT I PITEÅ KOMMUN Haraholmen - 2 vindkraftverk i drift år 1999 Bondön - 14 vindkraftverk i drift år 2008 Markbygden planeras 1101 vindkraftverk (2 st togs i drift år 2008, ytterligare 10 st tas i drift 2010) Blåsmark planeras 20-30 vindkraftverk Jävre planeras ca 20 vindkraftverk Trundön planeras ca 8 vindkraftverk Klocktärnan planerades 132 vindkraftverk men projektet ligger idag på is

6 Projektorganisation Styrgrupp 5-6 pers. Projektledare Informatör Administratör Näringslivs- utveckling Etablering av Informationskontor Forskning Utbildning

7 ÖVERGRIPANDE SYFTEN - Projektet ska underlätta tillkomsten av de planerade vindkraftssatsningarna i Piteå och regionen. - Projektet ska maximera nyttan av vindkraftsutbyggnaden i regionen. (nya arbetstillfällen, konferenser/seminarier, stimulera ny forskning och initiera efterfrågade utbildningar)

8 MÅL (2012-2021) - Ca 500 arbetstillfällen kommer att skapas under uppbyggnadsfasen 2012-2021. (mark- och anläggningsarbete, uppmontering av 100 verk/år.) - Ca 250 permanenta arbetstillfällen för drift och underhåll av Markbygden också efter år 2020. (elektriker, servicepersonal, vägunderhåll etc.) - Ca 250 arbetstillfällen vid betongtornsfabrik på Haraholmen år 2012-2021 för tillverkning av prefab. betongtorn. - Kringeffekter. (konsulter, hotell, service, turism etc.)

9 Näringslivsutveckling Bryta ned 70 000 000 000 i många små kostnadsposter samt presentera detta för regionens näringsliv i olika forum och sammanhang. På ett attraktivt sätt paketera regionens näringsliv, kompetensområden och företagskluster. Och presentera detta för Enercon m,fl. Tillsammans med Pite Hamn underlätta etableringen av en betongtornsfabrik på Haraholmen. I samarbete med bl.a. Swerea/SICOMP, regionens verkstadsföretag m.fl. verka för att också annan produktion förläggs i regionen/Piteå. (Ståltorn och rotorblad) Företagsbesök, mässresor för företag, föreläsningar

10 500 km ny väg inom området 2 000 ton betong / fundament (x 1100) 50-70 ton armeringsjärn / fundament (x 1100) 150 – 200 lastbilstransporter med komponenter / vindkraftverk (x 1100) Markbygden – några nyckeltal

11 Etablering av informationskontor En mötesplats för information om vindkraft i Barentsregionen. Arrangera konferenser och seminarier (v.46 m.m.) Marknadsföringsinsatser / informationsspridning utanför regionen (näringsliv, universitet, finansiärer, myndigheter, organisationer etc.) Varumärket ”Vindkraftcentrum i Barentsregionen” Bibliotek med tidskrifter, litteratur, forskningsrapporter, utredningar etc. Interaktiv utställning om vindkraft Samarbete med skolor Information till allmänhet

12 Forskning Verka för att stärka forskningen i regionen. (nedisning, vindbruk i skogsområden, Swerea etc.) Etablera forskningscentrum i regionen ! Stärka samarbetet med LTU och andra Universitet.

13 13 Forskning i anknytning till hela produktionskedjan finns vid LTU Tillståndsgivning, planeringsfrågor, infrastruktur – Strömning i skogsmiljö Grundläggning av vindkraftverk Betongforskning för fundament och torn Torn i stål - innovation för montering Effektiv elproduktion – Isbildningens inverkan på produktion och livslängd – Prediktering av produktion Mekaniska komponenter – Dimensionering för kallt klimat – Aktiv styrning och reglering - tribotronik, Rotorblad i kallt klimat – Bladkonstruktion i lätta material – Funktionella ytor Integrering av vindkraft i kraftsystemet Lagring av vindenergi

14 Forskargrupper Tillståndsgivning, planeringsfrågorPatrik Söderholm, Nationalekonomi Maria Pettersson, Rättsvetenskap Vindkraft i skoglig miljöStaffan Lundström, Strömningslära Grundläggning av vindkraftverk i kallt klimat Sven Knutsson, Geoteknik Betongforskning för fundament och tornMats Emborg, Konstruktionsteknik Uppbyggnad av tornMilan Veljkovic, Stålbyggnad Vindkraftblad i kallt klimat, funktionella ytorJanis Varna, Leif Asp, Roberts Joffe, Polymerteknik Säker prediktering av vindkraftsproduktion i kallt klimatMagnus Karlberg, Datorstödd maskinkonstruktion Isbildningens inverkan på produktion och livslängdJan-Olov Aidanpää, Hållfasthetslära Staffan Lundström Strömningslära Vindpark med inbyggt tribotroniksupportSergei Glavatskih, Maskinelement Mekaniska komponenter - i kallt klimat Elisabet Kassfeldt, Maskinelement Integrering av vindkraft i kraftsystemetMath Bollen, Institutionen i Skellefteå Lagring av vindenergiBo Nordell, Förnyelsebar energi

15 Utbildning I samarbete med branschen, inventera vilka utbildningsinsatser som bör genomföras i samband med Markbygden och övriga vindkraftsetableringar. (maskinförarutbildning, vindkraftstekniker /starkströmselektriker, bygg/betong etc.) Ta fram plan för sådana utbildningsinsatser. Finansiera och genomföra utbildningarna.

16 Vy över Dragaliden SVEVIND AB Utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftverk o vindkraftparker. 1998 Privatägt svenskt bolag Säte i Tavelsjö, Västerbotten

17

18 VINDPROJEKT I MARKBYGDEN Antal vindkraftverk: 1101 Total höjd: ca 200 m Rotorbladens diameter: ca 82-126 m Investeringar: 70 miljarder kronor Ägare: Svevind och Enercon Produktion: Betongtorns fabrik mm. Effekt per vindkraftverk: 2-7,5 MW Total effekt: 2500-4000 MW Kalkylerad energi produktion: 8-12 TWh per år Markbygden National interest for windpower

19 Årsproduktion: 8 - 12 TWh per år Hälften av planeringsmålet för landbaserad vindkraft 8% av Sveriges totala elkonsumtion En tredjedel av basindustrins elbehov

20 Vy från Bänkerberget mot Stavaliden Scenario med verk av typen Enercon E-82 med 138 m torn

21 Miljöprövningen

22

23 Verkstyper

24

25 Planering för utbyggnad av Pite Hamn. Planering för etablering av betongtornsfabrik. Rekryterings- och utbildningsinsatser. Former för medverkan från lokalt och regionalt näringsliv. (Ovanstående arbete sker i nära samarbete med Enercon.) Centrala frågor lokalt Q2 2010

26 Många nya permanenta arbetstillfällen i regionen, på kort och på lång sikt ! Nya utbildningsinsatser, stärkt forskning ! Konferenser, seminarier och kunskapsuppbyggnad! Skapa regional och lokal utveckling ! Enorma möjligheter för regionen!

27 Finansiärer

28 Om du undrar över något eller vill bolla idéer, tveka inte att ta kontakt med oss! Stefan Lundmark: 0911-697044 Jonas Lundmark: 0911-697048 Anna Marklund:0911-697047 Tack för uppmärksamheten!

29

30 Angränsande frågeställningar Nya kolkraftverk i Kina ? Norrland som nettoexportör ? Utdragna tillståndsprocesser ? Finansiering och lönsamhet ? Reglerkraft ? Utbyggnad av stamnätet ? Prisområden ?


Ladda ner ppt "Bakgrund / ingångsvärden Två globala utmaningar: - Minska energikonsumtionen - Från kol och olja till förnyelsebar energi Europas ambitioner för 2020:"

Liknande presentationer


Google-annonser