Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rejlers En nordisk kunskapskoncern ELTEKNIK · ENERGI · MEKANIK AUTOMATION · IT · TELECOM En hälsosam teknikkonsult med stark tillväxt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rejlers En nordisk kunskapskoncern ELTEKNIK · ENERGI · MEKANIK AUTOMATION · IT · TELECOM En hälsosam teknikkonsult med stark tillväxt."— Presentationens avskrift:

1 Rejlers En nordisk kunskapskoncern ELTEKNIK · ENERGI · MEKANIK AUTOMATION · IT · TELECOM En hälsosam teknikkonsult med stark tillväxt

2 Tredje generationen 1942-1970: Energi och Elkraft 1971-1999 Industriell El och Automation Mekanik 2000- Komplett teknikkonsult 1942-1970: Energi och Elkraft 1971-1999 Industriell El och Automation Mekanik 2000- Komplett teknikkonsult Peter Rejler VD, koncernchef

3 Humankapitalet Sveriges friskaste företag 2% sjukfrånvaro <8% personalomsättning NMI förbättrat 7 år i rad Sveriges bästa arbetsplats 2006 ?

4 28 kontor 750 anställda Rejlers expanderar

5 Kompetensområden Elteknik Energi Mekanik Automation IT Telecom Elteknik Energi Mekanik Automation IT Telecom

6 Rejlers Sverige Ca 550 anställda 8 års positiv resultatutveckling Ledande Elkraft konsult på den svenska marknaden Andel av omsättning: 80 % 65 års erfarenhet, 3 generationer

7 Kundsegment Sverige Omsättning 2005 Bygg & Fastighet 15% Industri 35% Infrastruktur 25 % Energi & Elkraft 25%

8 REJLERS FINLAND Ca 200 konsulter Mekanik Industri, produktionsanläggningar Miljö Fastighetstjänster Projektledning 8 kontor Omsättning: EURO 11 milj. Andel av omsättning: 20 % VD Heikki Kilpelainen

9 Kundsegment Finland Omsättning 2005 Industri 82% Infrastruktur 8 % Energi 5% Bygg & Fastighet 5%

10 Marknadsläget 2006 Den globala efterfrågan på svenska basindustriprodukter ökar och står idag för hela 51 procent av nettoexporten Under andra kvartalet i år ökade BNP med 5 procent. I tjänstesektorn ökade produktionen med drygt 6 procent, vilket är den näst högsta produktionsuppgången i "modern tid" Almegas prognos för tillväxten (BNP) i år är 4,3 procent och för nästa år 3,3 procent Det starka orderläget i Teknikkonsultbranschen i såväl Sverige som Finland ser ut att hålla i sig under hela 2006 och 2007 Marknaden inom infrastruktur samt energi- och elkraft är bäst

11 Orderstocken Branschen har en optimistisk syn på orderingången under 2006* * källa: STD

12 Marknad Industri Förväntningarna på industriinvesteringarna ökar, framförallt inom tillverkningsindustrin Rejlers tillväxt är störst inom automation Gruv & stål Papper & massa Fordon & Verkstad Livs- & läkemedel

13 Marknad Infrastruktur Det goda marknadsläget på infrastrukturområdet ger riktigt tydligt genomslag under 2006 och 2007 Rejlers tillväxt är störst inom säkerhets- och övervakningssystem Järnvägar Vägar & tunnlar Broar & hamnar Flygplatser

14 Marknad Energi & Elkraft Fortsatt mycket god efterfrågan 2006 och 2007 Rejlers är marknadsledande inom Elkraft Producenter Distributörer Leverantörer Konsumenter

15 Bygg & Fastighet Prognosen för bygginvesteringar skruvas upp till svagt positiv, orderläget har förbättrats Fastighetsbolag Byggföretag Entreprenörer Myndigheter

16 Projekt Teknisk projektledning vid nytt biokraftvärmeverk Medverkar vid ombyggnad av E18 Säkerhetssystem i Södra Länken Kärnkraften moderniserar Byter styrsystem åt Karskär Energi Levererar ID-system till Sveriges byggnadsindustrier och Vägverket Vattenreningsverk i Portugal

17 Målsättning Rejlers målsättning är att år 2010 vara minst 1000 medarbetare och omsätta 1 miljard med bibehållen lönsamhet. Vi har kommit en bra bit på vägen och är i dag ca 750 medarbetare som tillsammans skapar förutsättningarna för att nå målet.

18 Tillväxtstrategi Fokus på Sverige och Finland Fokus på storstadsregionerna Organisk tillväxt kompletterat med strategiska förvärv I huvudsak inom nuvarande kompetensområden

19 Tillväxt personal Målsättning: >1000 anställda vid utgången av 2010 -För att nå målet krävs en ökning på 10% per år -Årlig ökning 2002-2005 = 26%

20 Tillväxt omsättning Målsättning > 1 miljard i omsättning 2010 -För att nå målet krävs en årlig ökning med 17% -Ökningen under åren 2002-2005 = 26%

21 Aktieprisets utveckling Rejlers aktiepris de senaste 12 månaderna +60% +28% +19% Sedan noteringen på NGM +538% +171% +122%

22 Utsikter Rejlers ser positivt på marknadsutvecklingen under andra halvåret 2006 och avser att fortsätta öka sina marknadsandelar genom organisk tillväxt, förvärv och nyetableringar.

23 Jämförelse med noterade konkurrenter Q1-Q2 2006

24 Rörelseresultat per kvartal samt rullande 12 månader

25 Ägarbild Kapitalet

26


Ladda ner ppt "Rejlers En nordisk kunskapskoncern ELTEKNIK · ENERGI · MEKANIK AUTOMATION · IT · TELECOM En hälsosam teknikkonsult med stark tillväxt."

Liknande presentationer


Google-annonser