Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På jakt efter en socialt hållbar värld Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På jakt efter en socialt hållbar värld Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt."— Presentationens avskrift:

1 På jakt efter en socialt hållbar värld Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt

2 Systematiskt arbete för Hållbarhet - Den Sociala Dimensionen – Hur får man ihop etik och lönsamhet? Det lilla projektet/organisationen/kommunen med hela världen? Det korta med det långa tidsperspektivet? Verktyg med varandra? Prof. K-H Robèrt Ekskäret och CSS i November 2014

3 Hållbarhet 1.0 Hållbarhet 2.0

4 Icke-hållbarhet - största utmaningen någonsin - 1.Först på bollen 2.Resurskostnader 3.Energikostnader 4.Avfallskostnader 5.Skatter, försäkringar 6.Produktivitet 7.Innovation 8.Transaktionskostnader 9.Kostnader för sociala skador …n. Image och PR Sida 4

5 Tid Vision Syfte/Uppdrag Kärnvärden KPA/ Strategiska mål/KPI Strengths Weaknesses Opportunities Threats ABCD = ”Hållbarhets-SWOT” Hållbarhetsprinciper= Ramvillkor A B C D Spela schack

6 Cancer cell En förenande metodik måste börja här…

7 IIIIII

8

9 Målet: Ett hållbart samhälle Ekosystemet utarmas inte systematiskt Sociala systemet utarmas inte systematiskt Merlina Missimer, Doktorandprojekt CSS, nystartat center vid KI

10 Framework for Strategic Sustainable Development System- nivå Framgångs- nivå Strategi- nivå Handlings- nivå Verktygs- nivå 1 2 3 4 5

11 Människan är en social art

12 Psykologi: Vi är en social art, där varje individ bygger sin självupplevelse, “theory of mind”, i samspel med andra. Sociologi: Grundbulten i det sociala systemet; gäller människa till människa och människa till institution Ekonomi: Ökar produktivitet och minskar transaktionskostnader Politik: Demokratisk stabilitet, låga nivåer av korruption, segregation, drogmissbruk, kriminalitet, tonårsgraviditer samt hög social rörlighet, och ekonomisk jämställdhet. Tillit

13 Image courtesy of Jonathan MacIntosh ?

14 I det socialt hållbara samhället finns inga systematiska hinder för: Hälsa Inflytande Kompetens* Mening Opartiskhet* *Särskilt viktigt för: Allmänna institutioner (domstolar, skolor, sjukhus, polisen…)

15 Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner.... System Framgång Strategi Handling Verktyg Att fylla i gapen… Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet

16 Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, empati.... System Framgång Strategi Handling Verktyg Att fylla i gapen… Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet

17 Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, empati.... System Framgång Strategi Handling Verktyg Att fylla i gapen… Gyllene regeln Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet

18 Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, empati; System Framgång Strategi Handling Verktyg Att fylla i gapen… Gyllene regeln; oberoende kontroll; Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet

19 Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, empati, lagar, parlament, styrelser; System Framgång Strategi Handling Verktyg Att fylla i gapen… Gyllene regeln; oberoende kontroll; Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet

20 Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, lagar, parlament, styrelser; empati. System Framgång Strategi Handling Verktyg Att fylla i gapen… Gyllene regeln; oberoende kontroll; öppenhet; tydlighet om ansvar; Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet

21 Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, lagar, parlament, styrelser; empati. T ex ”c.c.” på ett brev som följer strategiska riktlinjen ”öppenhet” för att uppfylla principen ”inflytande”. Utbildningsprogram, management system, indikatorer, enkäter System Framgång Strategi Handling Verktyg Att fylla i gapen… Gyllene regeln; oberoende kontroll; öppenhet; tydlighet om ansvar; Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet

22 Arbetet framöver Cross-checking med olika protokoll och codes of conduct t ex ISO 26000, FN’s deklaration av mänskliga rättigheter etc. Modellering med forskare inom sociala vetenskaper. Modellering i verkliga livet t ex i organisationer jämte utveckling av verktyg för management, beslutsstöd, och indikering/styrning. Vi söker samarbete med kommuner och företag (fler än Skanska, NCC, SLL, Åland, Borås, Karlskrona...)

23 Konklusion Att studera “oss själva” i det komplexa sociala systemet är inte lätt. Många protokoll rör ihop fakta, ambitioner, etik, åtgärder, värderingar etc. och blir då svåra att operationalisera. Vi behöver robusta metoder för social hållbarhet – det tar inte hand om sig självt. En strukturerad approach i linje med FSSD är framkomlig. Målet är ekonomisk och strategisk re-design i kreativa spänningsfältet mellan social och ekologisk hållbarhet. Vi söker samarbete med kommuner och företag (fler än Skanska, NCC, SLL, Åland, Borås, Karlskrona...)

24 Blekinge Institute of Technology Alliance for Strategic Sustainable Development www.alliance-ssd.org www.alliance-ssd.org Conflict Resolution, Ben-Gurion Univ., Israel Product-Service Innovation, BTH, Sweden Complementary Currencies, Berkeley Univ., USA Green Chemistry, Carneige Mellon Univ., USA Industrial Ecology, Graz University, Austria Sustainable Travel, KTH, Sweden Energy Systems, LiU, Sweden Water Management, Radboud University, Netherlands Communication Strategies, Sheridan Institute, Canada Rainforest Ecosystems, Univ. of Amazonas, Brazil Green Chemistry and Innovation/Design, Brunel, UK Community planning & social sustainability with indicators (2 doktorandprojekt) StegVis and Social Sustainability Lab (14 companies) Framework for Strategic Sustainable development (FSSD) - a result of a 25 year old peer-reviewed consensus process The Natural Step FSSD

25 * Mastersprogram i systematisk planering för social och ekologisk hållbarhet. * Webinarutbildningar, från 3 timmar upp till 7,5 universitetspoäng. * Top-management seminarier. * Mall för att bygga målbilder (Resultatet av ett samarbetsprojekt med Tillväxtverket). * E-learning på Svenska och Engelska. * Kursbok i system-planering mot social och ekologisk hållbarhet. * Mall för socialt och ekologiskt hållbar organisationsutveckling (ABCD). * Mall för socialt och ekologiskt hållbar produkt-utveckling (Templates). * Mall för systematiskt samverkan i värdekedjor (PSS). Konkret utbildning med tillhörande verktyg


Ladda ner ppt "På jakt efter en socialt hållbar värld Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt."

Liknande presentationer


Google-annonser