Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt"— Presentationens avskrift:

1 Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt
På jakt efter en socialt hållbar värld Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt

2 Hållbarhet - Den Sociala Dimensionen –
Systematiskt arbete för Hållbarhet - Den Sociala Dimensionen – Hur får man ihop etik och lönsamhet? Det lilla projektet/organisationen/kommunen med hela världen? Det korta med det långa tidsperspektivet? Verktyg med varandra? Prof. K-H Robèrt Ekskäret och CSS i November 2014

3 Hållbarhet 2.0 Hållbarhet 1.0
Varje högt hängande frukt är dyrbara investeringar i sådant som tacklar hållbarhetsproblemen på djupet inom olika sektorer som energi (t ex kärnkraft och fossila bränlsen), trafik (t ex massbilismen där det sitter en förare i varje bil på två ton), jordbruk (t ex monkulturer som kräver mycket gödsling och bekämpningsmedel) osv. Ifall vi inte ordnar så att dyrbara investeringar passar ihop, kan det resultera i att vi t ex går över till majsodlingar för att framställa biobränslen och på så vis slippa använda fossila bränslen i trafiken. Och så går matpriserna upp för att vi inte tänkt igenom hur en förändring till hållbar trafik kan ske så att den blir hållbar ihop med jordbruket och alla andra samhällssektorer. Hållbarhet 1.0

4 Icke-hållbarhet - största utmaningen någonsin -
Först på bollen Resurskostnader Energikostnader Avfallskostnader Skatter, försäkringar Produktivitet Innovation Transaktionskostnader Kostnader för sociala skador …n. Image och PR Så länge världen är icke-hållbar minskar rena och giftfria marker, skogar, fiskebestånd, atmosfär, mångfald. Det är som att världen med alla människor och bolag kommer längre och längre in i en tratt där utrymme för hälsa och välstånd och goda affärer krymper systematiskt. Att styra sin verksamhet mot trattöppningen snarare än rakt in i väggen blir till en stor och växande affärsidé. Bolag som gradvis och i lagom takt rör sig mot trattöppningen har redan idag ”tur” hela tiden. Den konkurrensfördelen kommer bara att växa sig allt större allteftersom vi kommer djupare in i tratten! Det finns fortfarande bolag som på olika sätt försöker köpa och lobba sig kvar i icke-hållbar verksamhet, men de närmar sig trattväggen precis som när man försöker skjuta en skatteskuld framför sig. Sida 4

5 ABCD = ”Hållbarhets-SWOT”
Hållbarhetsprinciper= Ramvillkor Vision Syfte/Uppdrag Kärnvärden C D Spela schack Opportunities Threats B Strengths Weaknesses KPA/ Strategiska mål/KPI Tid

6 En förenande metodik måste börja här…
Cancer cell En förenande metodik måste börja här… Would it be possible to move from a disease in a single cell threatening Mrs Anderson, to a disease for the whole world threatening us all? What are the basic principles for sustainability? I decided to find out by asking for the basic mechanisms by which the world was currently destroyed, causing the myriads of impacts along the funnel walls. I realized I needed a consensus approach between all kinds of scientists. So I sat down by the computer in the falls 1988, and wrote a beautiful consensus document with myself. 22 versions later, I had consensus with around 50 scientists, and we moved to take the next step of the plan: to ship the consensus as an audio-cassette and a booklet to all Swedish households and all Swedish schools. That is still how the Natural Step operates today – expanding the knowledge on which we can agree, providing it to decision makers in the format of tools for management and monitoring of Sustainable Development, and then pointing at their success stories to inspire others to follow.

7 I II III Eller mer i detalj:
Sånt som vi gräver eller borrar fram från berggrunden, och sen inte tar ansvar för beträffande vad det tar vägen, riskerar att öka mer och mer i naturen för att till slut förstöra den – koldioxid från fossila bränslen i atmosfären, tungmetaller i naturen och våra kroppar, fosfat i sjöarna… Kemikalier som vi själva tillverkar kan det bli lika dant med, dvs. vi tar inte ansvar för vart de tar vägen och då kan de öka mer och mer tills naturen förstörs – freoner, PCB, DDT, Dioxiner, hormonstörande ämnen, flammskyddsmedel… Men så finns det också ett tredje sätt att förstöra naturen, nämligen att helt enkelt tränga bort den. Det kan ske med mer och mer vägar och infrastruktur, alltför stora kalhyggen, alltför stora fiskebåtar med destruktiva fiskemetoder, destruktiv bevattning så att grundvattnet sjunker... Detta är de tre övergripande mekanismerna som förklarar all naturförstöring. Slutresultatet är detsamma – en öken. Men det är genom att förstå mekanismerna man kan fråga sig ifall den egna organisationen – på något enda sätt – bidrar till förstörelsen. Bidrar vi alls till att bryta dessa principer? Deet räcker alltså inte att t ex ”återvinna mer”. Vi måste fråga oss den stora frågan: Med vilka åtgärder kan vi åstadkomma att vi inte bidrar till några av dessa förstörelsemekanismer! Går det? Ja, det är i själva verket lättare än att ta ett utsläpp i taget, allteftersom forskare visat hur farligt det blivit när nivån blivit för hög. Att planera för att det skall bli i grunden rätt, är lättare än att tänka fel från början, och så jaga efter verkligheten allteftersom skadorna visar sig.

8

9 Målet: Ett hållbart samhälle Merlina Missimer, Doktorandprojekt
Ekosystemet utarmas inte systematiskt Sociala systemet utarmas inte systematiskt Merlina Missimer, Doktorandprojekt CSS, nystartat center vid KI A sustainable society is dependent on the sustaining of two systems. The ecosystem and the social system. The previous examples and explanations of this paper was mainly about ecological sustainability. With social sustainability we are focusing on the sustaining of the social system. Let us now move more in detail into this system, and how to arrive at sustainability in it.

10 Framework for Strategic Sustainable Development
System- nivå Framgångs- Strategi- Handlings- Verktygs- 1 2 3 4 5 Framework for Strategic Sustainable Development, FSSD, is designed to make it possible to put any topic or organization or sector or other planning endeavours in context of social and ecological sustainability for the whole global civilization, and to apply logical guidelines for how to move strategically – stepwise while ensuring sufficient incomes to sustain the transition – towards a situation when the planning endeavour is no longer part of civilization’s un-sustainability problem. The framework is composed of five levels. 1. Systems level, the first level, is explored enough to make it possible to derive a definition of... 2. Success, in this case sustainability defined by basic principles for it. Once the goal is clearly defined, it is possible to be 3. Strategic, i.e. apply strategic guidelines for how to move towards the goal stepwise and while ensuring a sufficient influx of economic and other resources to sustain the transition. 4. The Action level denotes any concrete action and action program, and 5. The Tools level contains concepts, methods and tools to foster (4) actions to really follow the (3) strategic guidelines to arrive at compliance with the (2) principles of sustainability in the (1) system. So, again, this framework has previously been successfully used for the ecological system, and our research of the social system attempts to repeat the applied logics for this system. The key element here is the second level – how to develop a robust principled definition of social sustainability. Is this possible? We believe so, in any event we believe there is a lot to learn from trying.

11 Människan är en social art
However, human beings are a social species, and we form groups and communities to meet individual and collective needs. We set out to study the social system as such, i.e. its make up to ensure that the chances of meeting individual human needs is optimized and the risk of abuse of individuals is put at a minimum. A metaphor from the world of ants would be to describe our focus on the stack, and its basic constitutional elements to optimize the conditions for the individual ants, rather than the individual ants per se. From the literature, we have seen two key-elements surface as perhaps being key for effective relationships and support between individuals in a social system – trust (between individuals, and between individuals and their public institutions), and diversity, i.e. ways of ensuring resilience.

12 Tillit Psykologi: Vi är en social art, där varje individ bygger sin självupplevelse, “theory of mind”, i samspel med andra. Sociologi: Grundbulten i det sociala systemet; gäller människa till människa och människa till institution Ekonomi: Ökar produktivitet och minskar transaktionskostnader Politik: Demokratisk stabilitet, låga nivåer av korruption, segregation, drogmissbruk, kriminalitet, tonårsgraviditer samt hög social rörlighet, och ekonomisk jämställdhet. In the literature on larger systems, trust is often discussed as the essential element of a strong social fabric. Bo Rothstein explains what happens when there is a social trap: mistrust generates further mistrust, and once a certain amount of people are or have become mistrustful, the situation spirals into a vicious cycle within society. Beyond a certain level, it gets increasingly difficult to revert the process, a sort of entrapment. If others are corrupted and earning money from their corruption, and if there is a long “collective memory” of the lack of impartiality and unjust, selfish behaviors from most other individuals and groups , there is no reason to believe that one individual’s ethical behavior will pay off at any larger scale beyond smaller groups of friends and family. Two two social “diseases” are typically the result from this, segregation and corruption.

13 ? Image courtesy of Jonathan MacIntosh

14 I det socialt hållbara samhället finns inga systematiska hinder för:
Hälsa Inflytande Kompetens* Mening Opartiskhet* *Särskilt viktigt för: Allmänna institutioner (domstolar, skolor, sjukhus, polisen…) Building on the FIRO theory for smaller groups, we here attempt a hypothesis, to be tested, for how a social system could be said to be socially sustainable. Human rights – would replace “being liked”. You cannot like people you have never met, i.e. most people in the social system at large. But you can understand that other people are likable. Which points at ensuring the safeguarding of, “self” and “privacy” of each individual affected by an organization. It implies that the individual is not abused, covering questions about working conditions, enough wages, time for leisure and family so far as all stakeholders are concerned. These aspects are to be compared with the UN declaration of human rights. Influence – would replace “being significant” on the same ground as above, i.e. you cannot say that people you have never met are significant. But when you design any social system, e.g. an organization, you can make certain that individuals will find it easy to express their points of view and safeguarding that every individual has the right to express his or her opinion, a freedom of thought and speech. This includes ensuring that each individual affected by the organization is clear about structure of rights and responsibilities and is listened to. Examples of questions that can be asked with reference to this principle are: in this organization, what are the structures to prove that “influence” is taken seriously, from “suggestion box” at the office to “the structure of general and representative elections”. Competence – is about utilizing diversity and empowering people to develop and contribute to satisfying people´s needs in organizations. It includes the securing of sufficient resources for education and other sources for continuous personal and professional development. It need not be changed from the smaller group, it is only the scale that differs when education- and development systems move from schools in the smaller group to society at large. Purposefulness/”Raison Détre”. Any socially sustainable organization needs to transmit a clear sense of "Reason for being". It includes safeguarding honesty about motifs and actions and transparency in letting stakeholders know what the organization is up to, so as to transmit a general sense of purpose or meaning. There are many examples of how a dignified intent, purpose, can keep people together in tight social relations also under long times of serious stress. Impartiality – is about acknowledging that all people have the same rights and are of equal worth. It includes the individual’s value system, the organization’s core values and extends to society at large through traditions, norms, law. Taking this principle seriously is not only a way of sustaining trust in the system, but indirectly also implies that communities would become diverse and thereby more resilient – the other key element of a robust social fabric. Effective Societal Institutions – We need effective governance in line with those principles at all levels. If one or another organization succumbs due to failure to comply with any of them it does not inherently mean that society at large is socially unsustainable. At one organizational level however, where public power is exerted at non-party-political levels – schools, hospitals, police, multilateral institutions – effective governance in line with all principles is mandatory to sustain social sustainability.

15 Att fylla i gapen… Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner. System Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet Framgång ... Strategi ... Handling We are currently in a process of reading literature, and consulting with social scientists, to test the attempted definition of social sustainability. Do these principles hold to scrutiny with regard to the outlined quality criteria necessary, sufficient, general, concrete, and distinct? Another, parallel, study is to look at the essential terms from this research field, and see where they belong in the framework. ... Verktyg

16 Att fylla i gapen… Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, empati. System Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet Framgång ... Strategi ... We are currently in a process of reading literature, and consulting with social scientists, to test the attempted definition of social sustainability. Do these principles hold to scrutiny with regard to the outlined quality criteria necessary, sufficient, general, concrete, and distinct? Another, parallel, study is to look at the essential terms from this research field, and see where they belong in the framework. Handling ... Verktyg

17 Att fylla i gapen… Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, empati. System Framgång Gyllene regeln Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet Strategi ... Handling We are currently in a process of reading literature, and consulting with social scientists, to test the attempted definition of social sustainability. Do these principles hold to scrutiny with regard to the outlined quality criteria necessary, sufficient, general, concrete, and distinct? Another, parallel, study is to look at the essential terms from this research field, and see where they belong in the framework. ... Verktyg

18 Att fylla i gapen… Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, empati; System Gyllene regeln; oberoende kontroll; Framgång Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet Strategi Handling We are currently in a process of reading literature, and consulting with social scientists, to test the attempted definition of social sustainability. Do these principles hold to scrutiny with regard to the outlined quality criteria necessary, sufficient, general, concrete, and distinct? Another, parallel, study is to look at the essential terms from this research field, and see where they belong in the framework. Verktyg

19 Att fylla i gapen… Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, empati, lagar, parlament, styrelser; System Gyllene regeln; oberoende kontroll; Framgång Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet Strategi Handling We are currently in a process of reading literature, and consulting with social scientists, to test the attempted definition of social sustainability. Do these principles hold to scrutiny with regard to the outlined quality criteria necessary, sufficient, general, concrete, and distinct? Another, parallel, study is to look at the essential terms from this research field, and see where they belong in the framework. Verktyg

20 Att fylla i gapen… Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, lagar, parlament, styrelser; empati. System Framgång Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet Gyllene regeln; oberoende kontroll; öppenhet; tydlighet om ansvar; Strategi Handling We are currently in a process of reading literature, and consulting with social scientists, to test the attempted definition of social sustainability. Do these principles hold to scrutiny with regard to the outlined quality criteria necessary, sufficient, general, concrete, and distinct? Another, parallel, study is to look at the essential terms from this research field, and see where they belong in the framework. Verktyg

21 Att fylla i gapen… Tillit mellan olika grupper och individer, och mellan människor och allmänna institutioner, lagar, parlament, styrelser; empati. System Framgång Gyllene regeln; oberoende kontroll; öppenhet; tydlighet om ansvar; Inga hinder för hälsa, kompetens, inflytande, mening och opartiskhet Strategi T ex ”c.c.” på ett brev som följer strategiska riktlinjen ”öppenhet” för att uppfylla principen ”inflytande”. Handling We are currently in a process of reading literature, and consulting with social scientists, to test the attempted definition of social sustainability. Do these principles hold to scrutiny with regard to the outlined quality criteria necessary, sufficient, general, concrete, and distinct? Another, parallel, study is to look at the essential terms from this research field, and see where they belong in the framework. Verktyg Utbildningsprogram, management system, indikatorer, enkäter

22 Arbetet framöver Cross-checking med olika protokoll och codes of conduct t ex ISO 26000, FN’s deklaration av mänskliga rättigheter etc. Modellering med forskare inom sociala vetenskaper. Modellering i verkliga livet t ex i organisationer jämte utveckling av verktyg för management, beslutsstöd, och indikering/styrning. Vi söker samarbete med kommuner och företag (fler än Skanska, NCC, SLL, Åland, Borås, Karlskrona...) The study continues in an action-resarch mode, whereby we are going to continue to scrutinize our attempted outline of social parameters along the five-level framework, test it in business and cities, communicate the results with scientists and in peer-reviewed science, and eventually develop support tools for the implementation and monitoring of social sustainability.

23 Konklusion Att studera “oss själva” i det komplexa sociala systemet är inte lätt. Många protokoll rör ihop fakta, ambitioner, etik, åtgärder, värderingar etc. och blir då svåra att operationalisera. Vi behöver robusta metoder för social hållbarhet – det tar inte hand om sig självt. En strukturerad approach i linje med FSSD är framkomlig. Målet är ekonomisk och strategisk re-design i kreativa spänningsfältet mellan social och ekologisk hållbarhet. Vi söker samarbete med kommuner och företag (fler än Skanska, NCC, SLL, Åland, Borås, Karlskrona...)

24 Framework for Strategic Sustainable development (FSSD)
Blekinge Institute of Technology Alliance for Strategic Sustainable Development Conflict Resolution, Ben-Gurion Univ., Israel Product-Service Innovation, BTH, Sweden Complementary Currencies, Berkeley Univ., USA Green Chemistry, Carneige Mellon Univ., USA Industrial Ecology, Graz University, Austria Sustainable Travel, KTH, Sweden Energy Systems, LiU, Sweden Water Management, Radboud University, Netherlands Communication Strategies, Sheridan Institute, Canada Rainforest Ecosystems, Univ. of Amazonas, Brazil Green Chemistry and Innovation/Design, Brunel, UK Community planning & social sustainability with indicators (2 doktorandprojekt) StegVis and Social Sustainability Lab (14 companies) Framework for Strategic Sustainable development (FSSD) - a result of a 25 year old peer-reviewed consensus process The Natural Step FSSD

25 Konkret utbildning med tillhörande verktyg
* Mastersprogram i systematisk planering för social och ekologisk hållbarhet. * Webinarutbildningar, från 3 timmar upp till 7,5 universitetspoäng. * Top-management seminarier. * Mall för att bygga målbilder (Resultatet av ett samarbetsprojekt med Tillväxtverket). * E-learning på Svenska och Engelska. * Kursbok i system-planering mot social och ekologisk hållbarhet. * Mall för socialt och ekologiskt hållbar organisationsutveckling (ABCD). * Mall för socialt och ekologiskt hållbar produkt-utveckling (Templates). * Mall för systematiskt samverkan i värdekedjor (PSS).


Ladda ner ppt "Att planera systematiskt mot social hållbarhet Karl Henrik Robèrt"

Liknande presentationer


Google-annonser