Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuclear emergency planning in Sweden Hans Bayard Uppsala county administrative board Community protection and emergency planning division.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuclear emergency planning in Sweden Hans Bayard Uppsala county administrative board Community protection and emergency planning division."— Presentationens avskrift:

1 Nuclear emergency planning in Sweden Hans Bayard Uppsala county administrative board Community protection and emergency planning division

2 NPP-sites in Sweden

3 Area: 8206 km2 Population (2009): 331 898 Number of municipalities: 8 Seat of the county administration: Uppsala Uppsala county

4 Forsmark NPP Thre Boiling Water Reactors started up 1980 - 85 Source: Vattenfall AB

5 Oskarshamn NPP Thre boiling water reactors started upp 1972-85

6 Boiling water reactor (BWR) Water Coolingwater Condenser Reactor Containment Steam Turbine Water Generator Electric power Control rods Reactor Core Feedwater

7 Waypoints The accident in Harrisburg 1979 created stronger laws of preparedness (LSO) in Sweden Source: Wikipedia Commons database, public domain licence. & LSO

8 The inner emergency zone Östhammar Gimo Österbybruk Öregrundsgrepen Gräsö Forsmark NPP Measuring sectors Inner emergency zone (15 km) Skärplinge evacuation center Norrskedika evacuation center Gimo evacuation center

9 Measuring organisation – fire brigades

10 The inner emergency zone Oskarshamn NPP

11 Public protection – Inner zone

12 Alert-levels FAB Höjd beredskap Haverilarm Forsmarks facility preparedness alert General emergency Actions/operations following the planning - warning to the publik in the inner emergency zone - recommendation to take iodine tablets? - evacuation of people in the inner emergency zone? Reinforced alert Authorities and organisations will prepare actions due to the planning - taking contact with NPP and other authorities - take part of the planning

13 Alertplan On duty – group Uppsala county administrative board SOS Alarm JRCC Arlanda traficcontroller JRCC Stockholms radio Civil shipping trafic Forsmark power plant Alarm Outdoor alarm in the inner zone Alarm RDS in the inner zone Swedish coastguard RLC Härnösand Police seacraft Stockholm Marine pilots Svartklubben Swedish searescue Öregrund On duty – Commanding offficer rescue services Östhammar – Tierp – Uppsala – Älvkarleby - Norrtälje Measuring patrols Municipal management Rescue services Swedish radio SSM Swedish Radiation Safety Authority KGB UL County council hospitals Swedish Armed Forces Uppsala Police authority Patrol officers

14 Situation center (Command, control and co-ordination) Staff functions Personell Overall incident commander Chief of staff Personnel Information/Facts retrieval Operational command Support (tech/comm/admin) Planning/Co-operation Controller Informations and media Task-unspecific group Co-operating organizations: Police Coast Guard County council (medical) Military liason officer Swedish radiation protection authority - HUGIN -

15 Co-operating organizations Radiation measuring (gamma) Air sampling Search and warning Carry out evacuation Roping-off (road blocks) Complementary warning Search Carry out evacuation Registration of people

16 Nearby operating NPP’s Kola-4 PWR/VVER Source: World nuclear association reactor database (current at 5 july 2010)

17 Chernobyl 26 april 1986

18 Fallout after Chernobylaccident 1986 – Cesium 137 (maj 1986)

19 Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 6 § Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för räddningstjänst.

20 Förordning om skydd mot olyckor 21 § En länsstyrelse ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och landsting upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Programmet ska behandla4 kap. 6 §2003:778 4 kap. 8 § 1. organisation och ledning, 2. samband, 3. strålningsmätning, 4. information till allmänheten, 5. personella och materiella resurser i länet, 6. saneringsmetoder, och 7. andra frågor av betydelse för beredskapen.

21 Förordning om skydd mot olyckor 22 § Till räddningsledare i räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning får endast den utses som har behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst och som har erfarenhet av att leda stora räddningsinsatser, eller den som har motsvarande kvalifikationer

22 National dosrate measurment The result of dosrate-measurements from referencepoints in different seasons: 2 - 4 measurepoints in each municipality A total off 900 measurepoints Measurement every seven month. Database for doserate-measurement results is stored and maintained by SSM and accessible on the Internet The result of dosrate-measurements from referencepoints in different seasons: 2 - 4 measurepoints in each municipality A total off 900 measurepoints Measurement every seven month. Database for doserate-measurement results is stored and maintained by SSM and accessible on the Internet SummerWinter

23 National database Backup National dosrate measurement The pictures describes how measurements done in the municipalities are reported to a national database of measurements Internet Municipality County administrative board County administrative board Swedish radiation safety authority Database

24 Information management – before a crisis Public meetings Broshures

25 Information management – during/after a crisis Information/callcenter Webpages Swedish radio Pressreleases and Presscenter Information from authorities

26 Krisinformation.se Krisinformation.se is a website that conveys information from authorities and others responsible organizations for how they deal with various crises - before, during and after the crisis. The website is addressed to the public and the media and will make it easier for you to find the information you want.

27 WIS WIS is a national web-based information system designed to facilitate information sharing between organizations in the Swedish crisis management system before, during and after a crisis.

28 Spheres of responsibility Uppsala county administrative board Responsible for leading rescue operations and decontamination of land and buildings NPP Government Central authorities SSM, SLV, JV, SoS etc. The public Municipality Information Information and recommendations Information Information and rescue operations Advice and recommendations Neighbor countys

29 ÖVNING HAVSÖRN – 2004 Deltagande myndigheter/organisationer: Länsstyrelsen i Uppsala länLänsstyrelsen Västmanland Polisen UppsalaLänsstyrelsen Södermanland Forsmarks KraftgruppFörsvarsdepartementet Statens strålskyddsinstitutÖvriga kärnkraftlän Statens kärnkraftinspektionMätpersonal övriga kärnkraftverk Statens livsmedelsverkStatens Räddningsverk Statens jordbruksverkKrisberedskapsmyndigheten SMHIUppsala Universitet FörsvarsmaktenFOI Östhammars kommunMigrationsverket Tierps kommunSvenska kraftnät Norrtälje kommunPost och Telestyrelsen Räddningstjänsten ÖsthammarSKB Kustbevakningen Region NordAtomförsäkringspoolen SOS Alarm Uppsala + 5 andra länLänsstyrelsen Örebro Sveriges RadioLänsstyrelsen Västernorrland Radio Uppland Landstinget i Uppsala län Civilförsvarsförbundet i Uppsala län Länsstyrelsen Stockholm Länsstyrelsen (Statens Ämbete) Åland Landskapsregeringen Åland Länsstyrelsen Gävleborg Länsstyrelsen Dalarna

30 8 september 2004 Kl. 18.00) VMA: Länsstyrelsen rekommenderar allmänheten att fortsätta att hålla sig inomhus under kvällen och natten med stängda dörrar. Allmänheten uppmanas att löpande följa lsty´s hemsida samt lyssna på radio. Innan andra åtgärder vidtas på morgonen lyssna på morgonsändningarna i radio. Kl. 23.30) Meddelas från Forsmark att de tidigare obetydliga utsläppen plötsligt har ökat i styrka. Kl. 24.00) Länsstyrelsen går ut med VMA: allmännheten boende i den inre zonen rekommenderas att ta jodtabletter enligt bruksanvisning på jodtablettasken. Fortsatt inomhusvistelse med stängda fönster och dörrar. Fortsätt lyssna på radio. 9 september 2004 Kl. 04.00) Utsläppet i Forsmark har upphört. Nordliga vindar med lokala regnskurar. Kl. 05.30) Räddningstjänsterna i Gimo, Alunda, Österbybruk, Öregrund, Östhammar, Skärplinge och Hallstavik larmas in till sina stationer. Förbereder strålningsmätning. Kl. 06.00) Strålningsmätning beordras av Länsstyrelsen på slingor i anslutning till brandstationerna. Kl. 07.00) Indikationer på påtagliga markbeläggningar i trakterna kring Gimo och Hallstavik. Det sammanfaller väl med de områden som drabbats av lokalt kraftiga regnskurar.

31 Mål/delmål för Länsstyrelsen i Stockholms län Helhetsmål: Utöka förmågan till ledning och samverkan med fokus på indikering och sanering Förbättra färdigheterna i stabsarbete Vidareutveckla rutinerna för samordning av information Höja kunskapsnivån inom krisledningsorganisationen kring olyckor i kärntekniska anläggningar Delmål – Dag 1: Pröva rutinerna för larmning Kunna analysera, bearbeta och presentera en god lägesbild rörande Stockholms län Kunna förse allmänheten, kommunerna och media med information om hälsoskyddsåtgärder Prova dagbokssystemet ”Generalen” Delmål – Dag 2: Genomföra strålningsmätning och prova skyddsutrustning Öva räddningstjänsterna i indikering och mätning med fasta och bärbara mätsonder Kunna vidta saneringsförberedelser samt därmed pröva saneringsplanen Skapa underlag för uppdatering av räddningstjänstplanen Måluppfyllnad (mentors omdöme) Ja på alla punkter. Dock ej prov av skyddsutrustning under övning. Långa telefonköer för allmänhet, media och samverkansparter. Vissa samtal kastades även ut Tekniska problem med telefonväxeln. Troligen problem i överföringen mellan freds- och krigsväxel. Övriga synpunkter En lyckad och svår övning. En kärnenergiövning måste genomföras minst var fjärde år. Vi flyttade från våra ordinarie lokaler till ledningsplatsen mitt under pågående övning dag 1 på 45 minuter. Det var också den första stora övningen i ledningscentralen. Stort stöd av samverkansparter och regionalt motspel. Information och kommunikation - internt och externt Positivt: Internt-många stabsorienteringar. Bra informationsutbyte i stort. Externt-bra överlag. Lokalradion mycket användbar att få ut information även till myndigheterna. Mobitex/Minitex och radiosamband med kommuner och deras räddningstjänster driftsattes direkt som säkerhetsåtgärd ifall det skulle bli el-bortfall. Negativt: Internt-vår ledningscentral gör att informationsfunktionen sitter avskilt och har svårt att hålla sig helt ajour med händelseförloppet. Nästan för många stabsorienteringar, vilket medförde för lite tid att utföra arbetsuppgifterna på. Externt-tekniskt fel på Länsstyrelsens telefonväxel medförde långa samtalsköer och att samtal kopplades bort. Om telefonväxeln hade fungerat bra kanske belastningen hade blivit hårdare på informationssidan. Hur har samarbetet med andra myndigheter och organisationer fungerat? Riktigt bra och verklighetsnära. Många kontakter har tagits. Endast ett fåtal ”dubbla budskap”. Bra avgränsningar gällande rollfördelning och ansvar mellan Länsstyrelsen i Uppsala och Länsstyrelsen i Stockholm. Länsgränserna utgjorde inget hinder. Hur skall viktig information från Uppsala län kunna nå även andra berörda läns lokalradiostationer.


Ladda ner ppt "Nuclear emergency planning in Sweden Hans Bayard Uppsala county administrative board Community protection and emergency planning division."

Liknande presentationer


Google-annonser