Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiska skolprojekt med teater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiska skolprojekt med teater."— Presentationens avskrift:

1 Nordiska skolprojekt med teater

2 Program 22/10 2014 med Helena Berglund
Om projekten 9.35 – Praktisk workshop Rød grød med sjösjuka sjömän Paus Praktisk ws fortsätter Avslutning och kommentarer Tankar om användningsområden – vad kan ni använda?

3 Vem är jag? Helena Berglund – (svensk) M.A. i teaterpedagogik, skådespelare, freelance svenska lärare på företag. Bott i Dk i 21 år, arbetar på både danska och svenska.

4 Projekt i regi av ZeRUM i Köpenhamn
ZeRUM - ”Scenekunstnerisk Laboratorium” På ZeBU – barn och ungdomsteaterscen på Amager/Köpenhamn (www.zebu.nu) ZeRUM arbetar med att bygga bro mellan den professionella teatern, unga och skolan. främja barn och ungas lust att lära genom scenkonsten: både som upplevelser och läroprocesser.

5 Finansierat av Nordisk Kulturfond, Nordplus Öresunds kommitteen
Nordisk kulturfond och…? Dvs det har varit gratis att deltaga för skolorna.

6 Projekt: Jeg heter det jag hedder
nordiska grannspråk med teater i Danmark, Sverige och Norge, Med Sine Sværdborg. Vänskapsklasser - interaktion genom bilder och filmer. Rød grød med sjösjuka sjömän teater på tvärs av Öresund med danska och svenska klasser, 2014, med Maria Holst Andersen. Språkundervisning och vänskapsklass med möte IRL. Helsingör i november.

7 Tankar med språkkonceptet
Språklig, social och estetisk dimension. Social och personlig kompetens på individ- och gruppnivå. Främja estetiska läroprocesser med teater/scenkonst i skolan. Arbeta med estetisk kvalitet i det man kan skapa själv. Kropp och rörelse i språkinlärning. Inspiration till grannspråksundervisning - uttrycka sig på grannspråket; verbalt och kroppsligt. Inte bara läsa. Skapa kontakter på tvärs av länderna.

8 Social och personlig kompetens
Samarbete och ett gemensamt mål ”De oplevede en samhørighed med hinanden og noget fælles vi skulle arbejde sammen om” (Lærer, Svendborg) Ser andra sidor i varandra «Et par av guttene har fått en ny ”rolle” i klassen, de har blitt omsorgsytere der de før ikke var det. I tillegg har noen av de stilleste jentene begynt å heve røsten litt mer, og ha mot til å si nei!!!» (lærer, Norge) ‘’ Annan kompetens i spel «At de pratet høyt, og fikk selvtillit på at de uttalte det greit etter hvert...At det var leker med humor og bevegelse øker også selvtilliten betraktelig.»

9 Förberedelse och workshop
Eleverna skriver svar på frågor, som vänskapsklassen läser och arbetar med; ord, meningar, teman. 3-4 dagars teaterundervisning på ett grannspråk. Avslutning med en föreställning på grannspråket, som bygger på materialet från vänskapsklassen. Kontakt virtuellt eller IRL.

10 Vänklasser - eleverna skriver texter
Jeg heter det jag hedder – frågor om deras intressen, drömmar och svårigheter. Rød grøn med sjösjuka sjömän - förmedla något om deras eget land och tänka över vad de vet om grannlandet. Reflexion: Frågorna en svag punkt; hur får man intressant material som inte blir klichéer? Skapar intresse, både for dem vars texter de jobbar med, men även för att de andra ska arbeta med de texter de själva skrivit.

11 Jeg heter det jag hedder

12 Texternas funktion Texterna skapade nyfikenhet och intresse, spända på att se de andra. En direkt koppling mellan klasserna lättare än ett intresse för ”ett land”. Upptäcker likheter och skillnader (bandy…) ”Jeg lærte at tale svensk og lærte også at selvom vi er fra andre lande er vi alligevel ens” (elev Svendborg, DK)

13 … de blir spända på att se deras egna texter som föreställning.

14 Exempel på en teatervecka
Dag 1 Introduktion till språket: uttal alfabetet. Texter - läser och uttalar Lekar och övningar på golvet baserat på texter/ord. Dag Repetition av ord. Övningar och lekar med kropp och ord. Levande bilder i grupper. Dag 4 Repetition och sätta ihop förställning Dag 5 Genomspelning och visa förställning

15 Fysiska bilder av ord Spelar dataspel, en älg, sover, spelar tv-spel
Jag gillar att… …spela tennis …sjunga …åka skridskor

16 Jag drömmer om en stuga i Finland.

17 Jag drömmer om att bli konståkningsproffs.

18 Vad säger evaluering och erfarenhet om språkinlärningen?
Interaktivt och lekande – engagerande och aktivt. Kroppen i språket – rörelse skapar förbindelse till ordet Orden används i flera sammanhang - lekar, scener och övningar. Det repetitiva i föreställningsarbetet främjar läringsprocessen.

19 - Hvad gjorde at du lærte noe på svensk?
Föreställningen motivation till att lära att uttala språket - Hvad gjorde at du lærte noe på svensk? «Snakke selv og øve på skuespillet» «Øvelsen til stykket, da snakket vi selv» (elever, Kvitøy) Andra ramar och regler än normalt – eleverna vågar mer! «Bruk av språk, lek med språk og det å få late som om man er en annen er gode innfallsvinkler i språkundervisningen. Man våger mer når man ikke er seg selv!» (Lærer, Kvitøy)

20

21 Vidare ut i framtiden? Undervisningshandbok november 2014
Helsingör kortare förlopp utan en vänskapsklass i november Köpenhamns kommun köper 4 veckors workshops.

22 Nordiskt kulturutbyte: 2015 Norden 2.0
Alla nordiska områden/länder. Tillsammans med teaterpedagogen Katrine Friis. Virtuell kontakt och performativ interaktion. Klasserna får material från en vänskapsklass på Norden i skolens webportal. Inte språk i fokus, utan intryck och upplevelsen av det andra landet och iscensättningar .

23 WORKSHOP Läsa texter introduktion till språket Body Storm
Innan jag räknat till 3… fysiska bilder av ord Fysiska bilder av ord från texter PAUS Innan jag räknat till 10… fysiska bilder i grupp Gruppbilder Iscensätt meningar

24 Olika arbetssätt på tvärs av ämnen
I svenska/norska/danska - arbeta med texter på grannspråk: noveller, sånger, dramatik, poesi, nyheter… Koppla till geografi, historia och idrott.

25 Avslutande reflexion Skulle ni kunna använda detta arbetssätt?
Vilken kunskap och vilka verktyg behövs? Har ni fått med något ni känner att ni kan använda och föra ut i skolan? Kom ev. med ett par konkreta exempel. Beskrivningar av Øvelses beskrivelse, teaterpædagogisk tilgang?


Ladda ner ppt "Nordiska skolprojekt med teater."

Liknande presentationer


Google-annonser