Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© www.quicksearch.se Total Rapport StudentBarometern 2013 Studentbarometern är en etablerad undersökning som justerats efter Halmstad Högskolas behov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© www.quicksearch.se Total Rapport StudentBarometern 2013 Studentbarometern är en etablerad undersökning som justerats efter Halmstad Högskolas behov."— Presentationens avskrift:

1 © www.quicksearch.se Total Rapport StudentBarometern 2013 Studentbarometern är en etablerad undersökning som justerats efter Halmstad Högskolas behov. Data insamling genomförs av Högskolan i Halmstad. Resultatet sammanställs av Quicksearch.

2 © www.quicksearch.se Bakgrund Syfte: Kartlägga upplevelser och erfarenheter av utbildningen, studentinflytande och delaktighet, Servicefunktioner och information, hälsofrämjande aktiviteter och klimat samt fysisk arbetsmiljö. Period: September / December 2013 Antal respondenter: 1100 (Pappersenkäter medför att vissa frågor har lägre svarsantal) Svarsfrekvens: Pappersenkäter ca 80% E-post: 13% (25 av 198) 5 påminnelser har skickats. Metod: Pappersenkäter som delats ut av Halmstad Högskola till slumpvis valda elever. E-post till distansstuderande och till Masters studenter. Mer information: Jette Trolle-Schultz Jensen (jetr@hh.se)

3 © www.quicksearch.se Bakgrundsfrågor* Kön Ålder Har någon av dina föräldrar läst på högskola eller universitet? Har någon av dina föräldrar invandrat till Sverige? Har du själv invandrat till Sverige? *Visar fördelning i procent Första års student? (Endast för 2013)

4 © www.quicksearch.se Nöjd Student Index Trend 2009 & 2013 20092013 Nöjd Student Index - NSI67%66%

5 © www.quicksearch.se NSI – per sektion, program/ fristående kurser Per sektion Jag läser på…

6 © www.quicksearch.se NSI – fördelat på fem delområden NSI KOMMENTAR: NSI beräknas utifrån en sammanslagning av samtliga indexfrågor.

7 © www.quicksearch.se NSI – fördelat på fem delområden - Trend NSI

8 © www.quicksearch.se NSI brutet på bakgrundsfrågor Kön Ålder Har någon av dina föräldrar läst på högskola eller universitet? Har någon av dina föräldrar invandrat till Sverige? Har du själv invandrat till Sverige?

9 © www.quicksearch.se Indexområde 1: Utbildningen - 2013

10 © www.quicksearch.se Indexområde 1: Utbildningen - Trend

11 © www.quicksearch.se Indexområde 2: Fysisk arbetsmiljö

12 © www.quicksearch.se Fysisk arbetsmiljö KOMMENTAR: Städning har markant förbättrats från 34% 2009 till 14% 2013. Arbetsutrymmen (60 % 2011 )och Inomhus-klimat (55% 2011) låg på samma plats 2009 men har förbättrats. Jag upplever att den fysiska arbetsmiljön, generellt sett, är bra på Högskolan i Halmstad (t.ex. städning, arbetsutrymmen, arbetsredskap, belysning, inomhusklimat, ljudnivå)

13 © www.quicksearch.se Indexområde 3: Servicefunktioner och information 2013

14 © www.quicksearch.se Indexområde 3: Servicefunktioner och information Trend

15 © www.quicksearch.se Indexområde 4: Studentinflytande och delaktighet

16 © www.quicksearch.se Indexområde 4: Studentinflytande och delaktighet

17 © www.quicksearch.se Indexområde 5: Hälsofrämjande aktiviteter och ”klimat”

18 © www.quicksearch.se Indexområde 5: Hälsofrämjande aktiviteter och ”klimat”

19 © www.quicksearch.se Stressanalys – ”StressBox” Riskzon – StressBox: 28 st inom riskzonen Jag upplever att jag normalt har en studiemängd som jag trivs med. Jag har möjlighet att själv lägga upp mina studier och utveckla egna arbetsformer och arbetssätt 38. Jag har möjlighet att själv lägga upp mina studier och utveckla egna arbetsformer och arbetssätt 37. Jag upplever att jag normalt har en studiemängd som jag trivs med.

20 © www.quicksearch.se Säkerhet (Brand, krissituation) Om vi måste utrymma skolan på grund av brand så vet jag vad jag skall göra. Om det skulle uppstå en krissituation (t ex en allvarlig olycka eller tillbud) så är jag informerad om vad jag skall göra.

21 © www.quicksearch.se Lika möjligheter till utveckling Resultat från Studentbarometern 2009 på Högskolan i Halmstad Jag upplever Högskolan i Halmstad som en högskola där alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, religion (eller annan trosuppfattning), etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder har lika möjligheter till utveckling. Vad annat anser du är ett hinder för att utvecklas på Högskolan i Halmstad

22 © www.quicksearch.se Diskriminering Anser du att du under den senaste tolvmånadersperioden har blivit utsatt för diskriminering på Högskolan i Halmstad (du får på nästa fråga möjlighet att förklara hur/på vilket sätt). Du hittar mer info om diskriminering på www.hh.se, välj Utbildning, sedan Är student, efter det väljer du Studentstöd följt av Studenternas rättigheter och skyldigheter och avslutningsvis Lika rättigheter och möjligheter för studenter. Har du sökt hjälp/ påtalat problem? Har det lett till en förbättring/gett några resultat?

23 © www.quicksearch.se Hinder 2009 var fördelningen: Inget av dessa faktorer har varit ett stort hinder – 36% Ekonomi – 33% Psykisk ohälsa – 27% Familjeförhållanden – 13%

24 © www.quicksearch.se Rekommenderar HH Jag skulle rekommendera min utbildning på HH till andra.

25 © www.quicksearch.se 5 bästa och 5 sämsta 5 bästa baserat på flest svar på svarsalternativ 6. 5 sämsta baserat på flest svar på svarsalternativ 1.

26 © www.quicksearch.se Bilaga – Nöjdhet med StudentBarometern


Ladda ner ppt "© www.quicksearch.se Total Rapport StudentBarometern 2013 Studentbarometern är en etablerad undersökning som justerats efter Halmstad Högskolas behov."

Liknande presentationer


Google-annonser