Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevaktiva utvecklingssamtal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevaktiva utvecklingssamtal"— Presentationens avskrift:

1 Elevaktiva utvecklingssamtal
Vad är det?

2 Aktiva elever Eleven leder samtalet Inte att vi pratar om eleven

3 Utvecklingssamtal Inte fokus på vad som varit eller inte fungerat
Fokus på framtiden Lyfta fram det positiva Elevens utveckling

4 Ur innehållet Fråga gärna Bakgrund Tidsplan och hållpunkter
Hur går det till? PODB vad är det? Hur kommer eleverna att förbereda sig? Får vi veta lika mycket som tidigare? Vad händer om försöket inte funkar? Det negativa som ändå måste diskuteras Fråga gärna Freinetskolan Mimer Freinet??

5 Kan man göra så? Ja man ska göra så här
Bakgrund Kan man göra så? Ja man ska göra så här ”Utvecklingssamtalen är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan” (Lpo 94, s 5). Då är det bra att lämna över en del ansvar till eleven.

6 Bakgrund Bedömning Skolan har i uppgift att sträva mot att varje elev ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna”, (Lpo 94, s. 16). Lära om hur man lär

7 Bakgrund Ansvar och inflytande Skolan ska sträva mot att varje elev ”tar ett personligt ansvar för sina studier”, och ”successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning” (Lpo 94, s 13). Det är svårt men viktigt Vi får ta det ett steg i taget.

8 Tidsplan och hållpunkter
V11 - Informationsmöte Omdömena blir klara i PODB V12 – Tema Omdömena skickas hem Planering för samtal med lärare Bedömningssamtal m lärare V13 – Tema Förberedelse presentation V14 - Utvecklngssamtal

9 Hur går det till? Två eller fler parallella möten i hemklassrummet

10 Checklista Jag har lämnat inbjudan till mina föräldrar
Jag har fått tillbaka kryssbladet från föräldrarna och vet vad de vill veta mera om. Jag har skrivit om alla ämnen. Jag har fått kommentarer av lärarna. Jag har plockat ihop arbeten som jag vill visa mina föräldrar. Jag har gjort en dagordning Jag har tränat med en kompis.

11 PODB PODB vad är det? PODB står för ... Projekt och OmdömesDataBasen

12 PODB Omdömen i PODB

13 Kommer eleverna att förbereda sig?
Vi arbetar med detta som ett tema under två veckor Viktigt att eleverna tar detta på allvar Stötta hemifrån

14 Exempel: Frågor till din ämneslärare
Du har skrivit att jag arbetar under min kapacitet. Vad menar du? Hur tycker du att min kunskapsutveckling har varit? Du har skrivit att jag inte når målen. Vad skall jag göra? Du har skrivit att jag skall vara mer aktiv på lektionerna. Vad menar du? Du har skrivit att jag ofta pratar och är okoncentrerad på lektionerna. Kan du ge förslag på hur jag kan förändra detta.

15 Får vi veta lika mycket som tidigare?
Ni får mer tid, 45 min Ert barn får mer utrymme i samtalet Ert barn förstår mer Positivare inriktning

16 Vad händer om försöket inte funkar?
Vi kan alltid göra om ett utvecklingssamtal på traditionellt sätt om det inte går som det är tänkt. Den som missar en stor del av förberedelserna får göra på det gamla sättet.

17 Det negativa som ändå måste diskuteras
Separat möte Om det krävs extra stöd, speciella åtgärder etc Åtgärdsprogram

18 Vi hoppas detta hjälper era barn att utvecklas!


Ladda ner ppt "Elevaktiva utvecklingssamtal"

Liknande presentationer


Google-annonser