Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är Greppa Näringens frågor viktiga för konsumenten? Greppa Näringens halvtidskonferens 1-2 september 2004 Sören Persson Sigill Kvalitetssystem AB 105 33.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är Greppa Näringens frågor viktiga för konsumenten? Greppa Näringens halvtidskonferens 1-2 september 2004 Sören Persson Sigill Kvalitetssystem AB 105 33."— Presentationens avskrift:

1 Är Greppa Näringens frågor viktiga för konsumenten? Greppa Näringens halvtidskonferens 1-2 september 2004 Sören Persson Sigill Kvalitetssystem AB 105 33 Stockholm 08-787 53 89 soren.persson@sigill.lrf.se

2 Medborgare eller konsument

3 Medborgarroll konsumentroll Värderingar Beteende Vad tycker jag om Sveriges/EU:s jordbruks- och miljöpolitik? Vilket förtroende har jag för den svenske bondens miljöarbete? Vilket förtroende har jag för råvaror från Sveriges bönder? Vilket förtroende har jag för svensk mat? Ska jag köpa svensk mat?

4 ”Tycker Du att bönderna och deras verksamhet totalt sett är till skada eller till nytta för miljön i Sverige?” Procent Till nytta Till skada Detta område var visat en mycket positiv utveckling sedan mätningarna började och denna utveckling fortsätter

5

6 Bryr sig folk om hur maten produceras?

7 konsumentroll Smak/Njutning Utseende/fräscht Tryggt/ursprung Nyttigt/hälsa Lågt pris Bekvämlighet Livsmedelssäkerhet Djuromsorg Miljö Öppet landskap

8 Övergödning Bekämpnings- Medel GMO Öppet landskap Biologisk Mångfald Ekologisk produktion

9 Öppet landskap GMO Bekämpningsmedel Biologisk Mångfald Övergödning Ekologisk produktion

10 Framgångsfaktorer – Miljömedvetenhet H01... bidrar till att förbättra miljön H02... anpassar användningen av gödningsmedel så att naturen ej skadas H03... har avstått från att genmodifiera sina grödor H04... bidrar starkt till att hålla det svenska landskapet öppet H05... inte bidrar till merparten av övergödningen av hav och sjöar H07... minimerar användningen av kemiska bekämpningsmedel H08... aktivt bidrar till ökad biologisk mångfald H09... avstår helt från att använda kemiska bekämpningsmedel H10... avstår helt från att använda handelsgödsel H11... inte bidrar till att försämra miljön totalt sett Viktigt Betyg

11

12 11.Jag oroar mig för att svenska bönders produkter kan innehålla spår av olika tungmetaller som ex kadmium I2.Jag oroar mig för att svenska bönders produkter kan innehålla spår av bekämpningsmedel I3.Jag oroar mig för att svenska bönders produkter kan vara genmodifierade I4.Jag oroar mig för att de svenska böndernas användning av läkemedel till djur kan skapa motståndskraftiga/resistenta bakterier I5.Jag oroar mig för att de svenska böndernas produkter kan innehålla spår av läkemedelsrester I6.Jag oroar mig för att livsmedelsproducenterna tillsätter onödiga tillsatser i maten I7.Jag oroar mig för att produkterna från de svenska bönderna inte är tillräckligt rena och naturliga I8.Jag oroar mig för att de svenska böndernas produkter kan innehålla salmonella Viktigt Betyg

13 Om greppa näringen leder till positiva resultat kommer det ha stor betydelse för allmänhetens syn på: Jordbruks- och miljöpolitiken(att uppnå miljömålen) Jordbruket och den svenska bonden Den svenska maten


Ladda ner ppt "Är Greppa Näringens frågor viktiga för konsumenten? Greppa Näringens halvtidskonferens 1-2 september 2004 Sören Persson Sigill Kvalitetssystem AB 105 33."

Liknande presentationer


Google-annonser