Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Projekt 25 000 SVENSK TÄVLINGSBOULE Marknadsundersökning 1 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Projekt 25 000 SVENSK TÄVLINGSBOULE Marknadsundersökning 1 2002."— Presentationens avskrift:

1 1 Projekt 25 000 SVENSK TÄVLINGSBOULE Marknadsundersökning 1 2002

2 2 Projekt 25 000  Undersökningens syfte var att undersöka kvalitéer och negativa tendenser inom SVENSK TÄVLINGSBOULE för att kunna utveckla den.  Finna utvecklingsområden på väg mot målet 25000.  Syftet kom att brytas ner i två delundersökningar.  Djupintervjuer  Momentet syftade till att utifrån manus, genom inspelade telefonsamtal, intervjua spelare som haft licens under 2000 men ej förnyat den 2001.  Resultatet av djupintervjuerna har legat till grund för utformningen av frågorna i den kvantitativa delen.  Kvantitativt moment  Momentet syftade till både en kartläggning och en kvantifiering av de uppfattningar, kring Boule i Sverige och önskemål/förslag om förbättringar, som finns kring densamma. Undersökningen syftar också till att etablera mått som kan följas upp över tiden.  I det kvantitativa momentet gick enkäten ut till alla som löst licens 2002 och de som hade licens 2001 men inte löst ny 2002.  Svarsfrekvensen innebär att innebär att långtgående slutsatser kan dras av resultatet. Bakgrund

3 3 Projekt 25 000 Svarsfrekvens – kvantitativ studie

4 4 Projekt 25 000 ”Boulen har utvecklats så mycket. Det är hög och hård konkurrens i alla tävlingar och då måste man träna mycket för att kunna göra resultat och det har jag inte tid med just nu. Det räcker att spela för skojs skull.” ”Jag inväntar att suget ska komma tillbaka. Jag tror att det är många som har det som jag, att de har tappat motivationen. Man har spelat ett tag och då blir man trött. Man tar ett uppehåll. Det kanske beror på att man spelat för mycket!” ”För mig är det att komma ut, träffa lite folk. Går det bra är det roligt. Går det dåligt kan man ta det!” Vad är boule för mig - Kommentarer - ”Boulespelet är det finaste som hänt oss pensionärer. Samvaron med andra likasinnade gör livet lättare att leva. Man får möjlighet att komma ut och inte bara sitta hemma och tänka på sina krämpor. Jag och min fru har fått otroligt många nya vänner. Att deltaga i veterantävlingar ger en fin spänning där det trots allt inte är det viktigaste att vinna men att kämpa väl. Efter en vinter längtar man ut för härlig samvaro med andra pensionärer och likasinnade!”

5 5 Projekt 25 000 Den svenske boulespelaren idag

6 6 Projekt 25 000 Träning och tävling

7 7 Projekt 25 000 ”Många klubbar är väldigt måna om sina medlemmar tror jag. De arrangerar andra aktiviteter också. De träffas och spelar bowling, äter middag och en massa andra saker och det tror jag är viktigt. Det beror ju mycket på hur aktiva styrelserna är.” ”När jag började spela fick jag god hjälp av ledare, de tog hand om en. Jag spelade mycket för att träningarna och samvaron var bra.” ”Det viktigaste i alla förbund, klubbar och företag etc är alltid ledarna. De finns inte inom svensk boule tyvärr. Men förhoppningsvis kommer dom snart till oss.” Klubbar - Kommentarer - ”Det som jag tycker varit tråkigt är att min man och en av sönerna inte blivit insläppta i en klubb. Han försökte ta med sonen till träningarna men möttes med förklaringar som t ex: vi tränar. Vilket innebar att de fick spela för sig själva.” ”När jag var medlem hade jag inga uppdrag i klubben. Vi hade inga speciella ledare eller tränare. Det var lite klubben för inbördes beundran där.”

8 8 Projekt 25 000 Klubbar – kvantitativ studie

9 9 Projekt 25 000 Klubbar – kvantitativ studie

10 10 Projekt 25 000  Majoriteten av de intervjuade ansåg att klubben är den faktor som påverkar deras förhållande till boulen mest genom;  Klubbens förhållningssätt och organisation av aktiviteter  Förmågan att blanda social samvaro med tävlings- och elitverksamhet  Tillgång på ledare och tränare  ”Eldsjälarnas” hållbarhet  Förmågan att parallellt bedriva verksamhet för olika åldersgrupper  Organiserad ungdomsverksamhet  Förebilder  Introduktion av nya medlemmar / spelare  Medlemsinformation  Kommunikation klubb - distrikt - förbund  Förtroendeuppdrag hämmar det egna spelet. Klubbar – kvalitativ studie

11 11 Projekt 25 000  Klubbarnas verksamhet är i stort bra men sårbar genom sin uppbyggnad.  Klubbarnas arbete måste stärkas, premieras och bekräftas för att behålla den anda och kvalité som finns nu.  Ledamöter i klubbstyrelser, ledare och tränare måste erbjudas utbildning och stöd för att kunna utveckla nuvarande arbete.  Tips, idéer och förslag om rekrytering måste göras tillgängligt.  Tips, idéer och förslag på träningsmetodik/övningar måste göras tillgängligt.  Rekryteringen av ungdomsledare och tränare måste förbättras.  Klubbarna måste stärkas i sitt arbete med att utveckla tävlingsarrangemangen.  Tips, idéer, förslag och hjälpmedel för tävlingsarrangemang måste göras tillgängligt.  Kommunikationen och informationen mellan förbund - distrikt - klubbar måste förbättras.  Informationsmaterial om förbundet, klubbverksamhet och spelet måste utarbetas. Klubbar - slutsatser och rekommendationer

12 12 Projekt 25 000 ”Klubben jag är med i var jag med och bildade. Jag var sekreterare och då kom jag i kontakt med distriktsstyrelsen. Jag tycker att distriktsstyrelsen har varit synliga. Man träffar dom ute vid banorna. Någon speciell satsning på ledare eller tränare har det inte funnits. Klubbarna försöker själva.” ”Det finns ett bra samarbete mellan klubbarna i distriktet. Annars har väl själva distriktet varit lite dolt. Det har inte kommit ut så mycket information. Det har mest klubbarna stått för.” ”Distriktet har väl fungerat men de har levt sitt eget liv. Jag har varit kassör och sekreterare i de klubbar jag varit med i. Genom att distriktet levt sitt eget liv har t ex DM förlorat sin status. Den aktivitet som finns är i klubbarna.” Distrikt - Kommentarer - ”Distriktet har jag ingen uppfattning om. Jag jobbade i klubben ett tag, i tävlingskommittén, för att planera våra egna tävlingar. Nu tycker jag att jag inte har tid.” ”Distriktet har jag ingen uppfattning om eftersom jag spelar så lite. Men här där jag bor finns det gott om banor.”

13 13 Projekt 25 000 Distrikt – kvantitativ studie

14 14 Projekt 25 000 Distrikt – kvantitativ studie

15 15 Projekt 25 000  Majoriteten av de intervjuade var oklara över distriktets organisation och funktion eftersom;  Klubbarna står för den mesta informationen  De har ingen uppfattningen om hur distriktet fungerar  Kommunikationen mellan förbund - distrikt - klubb ej fungerar  Distriktets verksamhet kopplas till kvalitén på arrangemang av DM  Låg kunskap om distriktsstyrelsernas ansvarsfördelning  Distriktsserierna uppfattas som lågprioriterade. Distrikt – kvalitativ studie

16 16 Projekt 25 000  Distrikten måste tydliggöra sitt arbete och ansvarsfördelning.  Informationen mellan förbund - distrikt - klubb måste förbättras.  Distrikten måste uppmuntra och stödja utvecklingen av klubbarnas verksamhet.  Distrikten måste arbeta aktivt för att skapa nätverk mellan klubbarna för rekrytering, träningsmetodik, ungdomsverksamhet och tävlingsarrangemang.  Hanteringen av distriktsserierna måste förbättras. Distrikt - slutsatser och rekommendationer

17 17 Projekt 25 000 ”SBF:s inställning till de äldre spelarna är skrämmande. Ni kan aldrig skapa ett förbund med bara unga spelare. Den erfarenhet äldre har både för spel och föreningsliv borde ni ta tillvara på, på ett bättre sätt. När unga ska hjälpa till inom klubben vill de i regel ha betalt. Det drabbar Sveriges idrottsliv.” ”Distrikt och förbund tar för mycket i startavgifter vid tävlingar då det ej görs någon motprestation. Tidningen får gärna skriva och rapportera om småklubbar ute i landet, inte bara om Stockholm med omnejd.” ”Jag tycker att bouleförbundet bör visa sig i småklubbar. Dom behöver ledarhjälp. Starthjälp, ungdomsledarhjälp, information om utbildning.” Förbund - Kommentarer - ”En egen åldersgrupp för oss veteraner över 70 år. Som det är nu kommer många f d seniorer att komma till veteranklassen som har mycket större spel och tävlingserfarenhet. Spara pengar genom att bara skicka ett ex av tidningen till dem som har samma adress.” ”SBF är ett ungt förbund. Om 20-25 år har det säkert funnit sin riktiga form och stil. Lycka till!”

18 18 Projekt 25 000 Förbund – kvantitativ studie

19 19 Projekt 25 000 Förbund – kvantitativ studie

20 20 Projekt 25 000 Förbund – kvantitativ studie

21 21 Projekt 25 000  Majoriteten av de intervjuade ansåg att förbundets verksamhet i stort fungerar men ej i detaljer;  Förbundet uppfattas som ansvarig för kvalitén i all tävlingsverksamhet  Informationen mellan förbund - distrikt - klubb  Bevakningen i massmedia  Fördelningen av medel mellan juniorer - seniorer - veteraner  Bredd eller elitsatsning  Licensavgiftens storlek  Innehållet i tidningen Boule Petanque  Få använder förbundets hemsida. Förbund – kvalitativ studie

22 22 Projekt 25 000  Förbundets organisation och verksamhet måste stärkas och utvecklas.  Informationen mellan förbund - distrikt - klubb måste förbättras.  Bra klubbverksamhet bör premieras och bekräftas nationellt.  Tävlingsverksamheten måste utvecklas för att locka fler spelare och att hålla kvar de som redan finns.  Informationsmaterial/foldrar för rekrytering, ungdomsverksamhet och träning bör utarbetas.  Landslagsgruppens arbete måste lyftas fram och tydliggöras.  Tidningen Boule Petanque bör göra fler reportage om småklubbarnas verksamhet.  Tidningen bör i varje nummer tolka och förklara delar av de tävlingsbestämmelser/regler som gäller.  Tidningen bör i varje nummer innehålla tips om träning och teknik.  Förbundets hemsida måste förbättras och förenklas.  En uppdelning av veteranerna i två klasser bör övervägas. Förbund - slutsatser och rekommendationer


Ladda ner ppt "1 Projekt 25 000 SVENSK TÄVLINGSBOULE Marknadsundersökning 1 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser