Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenskt ASiH-index 2011 Här börjar presentationen av Avancerad Sjukvård i Hemmet-index 2011 torsdag 14 april kl. 10:00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenskt ASiH-index 2011 Här börjar presentationen av Avancerad Sjukvård i Hemmet-index 2011 torsdag 14 april kl. 10:00."— Presentationens avskrift:

1 Svenskt ASiH-index 2011 Här börjar presentationen av Avancerad Sjukvård i Hemmet-index 2011 torsdag 14 april kl. 10:00

2 Svenskt ASiH-index 2011 Lansering, 14 april 2011 Dr. Arne Björnberg, COO Sonja Lindblad, Projektledare

3 Särdrag Health Consumer Powerhouse arbetar nära nyckelaktörer som: Regeringar och offentliga myndigheter Patient- och konsumentorganisationer Vårdgivare Läkemedelsföretag Vi väljer våra kunder; finansiering genom unrestricted grants och försäljning. ASiH-index 2011 finansierat genom ovillkorat utvecklingsanslag från Läkemedelindustriföreningen.

4 Stödja vårdens användare att utnyttja de möjligheter och rättigheter som finns inom sjukvårdssystemet. Skapa ett konsumenttryck för att se till att möjligheterna utnyttjas. Förbättra hälso- och sjukvården genom jämförelser och rankingsystem, ökad tillgänglighet och förbättrade resultat. Målet för vårt arbete

5 Våra informationsredskap Konsumentindex; jämför konsumentvänligheten hos sjukvårdssystem: EU-nivå Euro Health Consumer Index (inkl. Kanada) (www.healthpowerhouse.com); sedan 2005.www.healthpowerhouse.com ”Europas enda återkommande analys av sjukvårdssystem” Euro Consumer Heart Index 2008 Euro Consumer Diabetes Index 2008 Euro HIV Care Index 2009 Euro Headache Index 2011 Nationell nivå Svenskt Vårdkonsumentindex (www.healthpowerhouse.se); sedan 2004.www.healthpowerhouse.se Diagnosnivå – inleddes 2006 med Diabetesindex och Bröstcancerindex. Under 2007-2010: Njursjukvård, Rökavvänjning, Vaccination, KOL m m.

6 ASiH benämns på flera olika sätt i olika landsting: ASiH – avancerad sjukvård i hemmet AHS – avancerad hemsjukvård MOH – medicinskt omfattande hemsjukvård SAH – sjukhusansluten hemsjukvård LAH – lasarettsansluten hemsjukvård. + ett 10-tal ytterligare! I projektet ASiH-index har det varit en strävan att inte låta definitionen av ASiH, och därmed vilka verksamheter som beskrivs i indexet, styras av ”Vad är det som utförs av organisatoriska enheter med någon sorts ASiH-benämning?” Exempel: Hemdialys Definition av ”Avancerad Sjukvård i Hemmet”

7 Grunder för val av indikatorer: Relevans (i HCP:s fall framför allt relevans ur patienternas synpunkt). Vetenskaplig sundhet Möjlig att mäta och att finna icke alltför oprecisa data. Indexet växer fram underifrån – svårt att manipulera totalpoängen ens om någon skulle vilja! I ASiH-indexet har antalet prövade indikatorer varit fler än 50 (32 i slutprodukten). Rangordningen mellan landstingen har varit påtagligt stabil genom hela processen! Minimalt ”fifflande” med data

8 Poängsystem Landstingspoäng i tre nivåer på varje indikator: 3 (Grön): bra ( i ) 2 (Gul): si-så-där ( l ) 1 (Röd): mindre bra ( h ); "i.u." = 1 Totalpoäng: –Maxpoäng: 100 (”Grönt” på alla indikatorer) –Minimipoäng: 33 (”Rött” på alla indikatorer) –Räknat som % av maxpoäng i varje delgren – många indikatorer i en delgren ger inte automatiskt högre vikt! Delgrenarnas viktning en central fråga för panelen! Delgrenen Strukturkvalitet: ”Allt Grönt” ger 35/100 Delgrenen Processkvalitet: ”Allt Grönt” ger 45/100 Delgrenen Tillgänglighet: ”Allt Grönt” ger 20/100

9 charlotte.e.forsberg@karolinska.se titti.sandkvist@frolundahogsbo.goteborg.se Maria.jakobsson@lio.se Eva.thoren.todoulos@stockholmssjukhem.se evag.bylegard@forenadecare.com hans.wangersjo@ltdalarna.se Tre huvuduppgifter: definiera området ”avancerad hemsjukvård” bistå i design och selektion av indikatorer+ granska utfallet; "tror vi på det här?"-testet Extern referensgrupp ASiH-index

10 … och så här ser hela indexet ut! De tre rosa indikatorerna anges av Socialstyrelsen som fundamentala för god ASiH – de har givits dubbel vikt i indexet.

11 Strukturkvalitet (max 35 poäng) 1.Stockholm30 2.Östergötland28 3.Kronoberg27 19. Gotland, Halland19 21. Blekinge17

12 Processkvalitet (max. 45 poäng) 1.Östergötland40 2.Södermanland, Västerbotten36 4.Dalarna35 19. Norrbotten, Västmanland21 21. Blekinge19

13 Tillgänglighet (max 20) 1.Stockholm20 2.Gotland, Halland, Örebro, Östergötland 18 18. Västmanland13 19. Värmland12 20. Blekinge, Uppsala11

14 Resultat ASiH-index 2011

15 ASiH-index 2011 Observationer ASiH-index 2011 Observationer Stockholm: välorganiserad hemsjukvård med god tillgänglighet Något mer heterogent hur man arbetar; stort landsting! Östergötland; professionalism uppövad sedan nästan 40 år En smula struligt organiserad – tre distrikt, som alla jobbar professionellt men en aning olika! Dalarna och Västerbotten har nästan samma poängfördelning på delgrenarna (och samma totalpoäng) Hittat en modell för hur ASiH kan fungera i län med stort inslag av glesbygd! Man vet vad man håller på med redan i växeln! Blekinge har I princip ingen ASiH Norrbotten dålig behovstäckning Glesbygdsproblem; lära av grannen?

16 ASiH-index 2011 Flera observationer ASiH-index 2011 Flera observationer Rapporteringsgraden till (det innehållsrika) palliativregistret varierar mellan 20 % (Skåne) och 60 % (Dalarna) Relativt nystartat, men utrymme för förbättringar! Antal ASiH-platser per äldre invånare varierar med mer än en faktor 10 mellan bästa och sämsta landsting (Blekinge, som rapporterar 0 platser, oräknade). Andelen patienter, som får smärtbedömning med den av Socialstyrelsen rekommenderade metoden, varierar mellan 50 – 60 % (Jämtland, Östergötland, Stockholm) och 5 – 6 % (Västmanland, Gotland, Uppsala). Andelen patienter, som inte får fullgod smärtlindring i livets slutskede, varierar mellan 2% (Västerbotten) och 33 % (Norrbotten). Andelen patienter, som har trycksår, varierar från 5 % till 50(!) %

17 Tack för i dag! Rapport och presentation finns fritt tillgängliga på www.healthpowerhouse.se

18 (The Gospel According to St. John, 8:32) Health Consumer Powerhouse and the EuroHealth Consumer Index – empowering the European healthcare consumer!

19 Delgren Indikator Indikatorfråga; förklaring i 3 poäng l 2 poäng h 1 poängHuvudsakliga datakällor 1. Struktur- kvalitet 1.1 Antal ASiH-platser/10000 inv 55+ Antal ASiH-platser/10000 inv 55+ >2,51,5-2,5<1,5 SCB, http://www.nrpv.se/, HCP enkät 1.2 Finns länsövergripande plan för ASiH/palliation Finns en länsövergripande plan för ASiH? jafragmenterat; olika över landstinget nej/vet ej HCP enkät 1.3 Vilka patienter får ASiH Vilka patitenter har möjlighet att få ASiH pall+ASiHend pallinga HCP enkät, http://www.nrpv.se 1.4 Mobilt psykatri-team Finns mobila psykatriska team?ja nej/vet ej HCP enkät 1.5 Psykatrisk vård i hemmet Går det att få psykatrisk vård i hemmet? javissanej/vet ej HCP enkät 1.6 Andel patienter som har hemdialys % PD + hem-HD av dialys totalt 2009-13-31 >25%25-20%<20% Svenskt Njurregister 1.7 Andel ssk med 20p specialisering Andel ssk med 30 hp palliativ vård eller liknande vidareutb >75%74 - 10%< 10% HCP enkät 1.8 Erbjuds parenteral nutrition? Erbjuds patienter parenteral nutrition? Frekvent; i princip alla. OftaSällan HCP enkät, www.nrpv.se 1.9 Erbjuds antibiotikainfusion /injektion Andel patienter som får antibiotikafusion/injektion. frekventmångafå HCP enkät, www.nrpv.se 1.10 Erbjuds blodtranfusioner Andel patienter som får blodtransfusion. frekventmångafå HCP enkät, www.nrpv.se 1.11 Erbjuds hemrespirator Andel patienter som har hemrespirator. frekventenstakanoll HCP enkät, www.nrpv.se 1.12 Kvalitetsuppföljning Hur ofta görs kvalitetsuppföljning?Årligen<Årligennej/vet ej HCP enkät 1.13 Andel avlidna i ASiH per landsting Andel av alla avlidna, som avlider i hemmet inom ASiH. > 5%5-2 %<2 % www.palliativ.se 1.14 Tillgång till mobila IT- lösningar Har personalen tillgång mobilt bredband/bärbar dator? Ja, övervägande ja, enstakanej/vet ej HCP enkät 1.15 Vårdplanerings- ssk/koordinator Finns en utsedd ansvarig för vårdplaneringen? ja nej/vet ej HCP enkät, 2. Process- kvalitet 2.1 Smärtskattning med VAS och NRS (ASiH) Användandet av VAS/NRS för smärtskattning - ASiH >40%20-40%<20% www.palliativ.se 2.2 Andel ord inj mot illamående och rosslig andning Andel ordinerad inj mot illamående och rosslighet vid behov. (ASiH+BSiH)* >80%60-80%<60% www.palliativ.se 2.3 Andel ordinerade injektioner mot smärta Andel ordinerad inj mot smärta vid behov. (ASiH+BSiH)* >95%80-95%<80% 2.4 Andel ordinerade injektioner mot ångest Andel ordinerad inj mot ångest vid behov. (ASiH+BSiH)>90% 70-90%<70% www.palliativ.se 2.5 Antal erbjudna eftersamtal Erbjudande av eftersamtal till anhöriga. (ASiH+BSiH)* >80%70-80%<70% www.palliativ.se 2.6 Dödsplats enligt önskemålDödsplats i enlighet med senast kända önskemål. (ASiH+BSiH)* >95%90-95%<90%www.palliativ.se 2.7 Sköterska tillgänglig dygnet runt Antal sköterskor tillgängliga dygnet runt per 100´ inv >52-5<2 www.nrpv.se 2.8 Läkare tillgängliga dygnet runt Antal läkare tillgängliga dygnet runt i per 100´inv >31-3<1 www.nrpv.se 2.9 Andel ingen närvarande i dödsögonblicket Andel ingen närvarande i dödsögonblicket (ASiH+BSiH)* <5%5-7%>7% www.palliativ.se 2.10 Andel ej trycksår (ASiH pat) Andel ej trycksår grad 1 ASiH>80%70-80%<70% www.palliativ.se 2.11 Rapporteringsgrad till palliativregistret Andel av alla avlidna som rapporteras till Palliativregistret. >50%40-50%<40% www.palliativ.se 3. Tillgänglighet 3.1 Tillgång till läkare dygnet runt (ej pal pat) Har ASiH-patienter ( som ej är palliativa)tillgång till läkare dygnet runt? janejnej/vet ej HCP enkät 3.2 Tillgång till läkemedel Väntetid på att få tillgång till läke- medel som ordinerats i hemmet? <8 tim< 24 h> 24 h/nej HCP enkät 3.3 Åldersgräns för ASiH Finns en fastlagd åldersgräns för ASiH? Nej, eller särskild barn-"LAH" ≥ 18 HCP enkät 3.4 Andel remisser besvarade inom 24 timmar Hur stor andel av remisserna besvaras inom 24tim >75%10-75%<10% HCP enkät 3.5 Tillgänglighet via telefon Komma i kontakt med ASiH via landstingets telefonväxel? Kopplar direkt Frågar om palliativ vård Hänv. till kommun/vetej HCP enkät 3.6 Tillgänglighet via hemsida Komma i kontakt med ASiH via landstingets hemsida? 1-3 klick/sök3-5 klick ger info > 5klick/finns ej HCP enkät


Ladda ner ppt "Svenskt ASiH-index 2011 Här börjar presentationen av Avancerad Sjukvård i Hemmet-index 2011 torsdag 14 april kl. 10:00."

Liknande presentationer


Google-annonser