Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt  Sista lektionen (10)  Vad lärde vi oss sist?  Profetens rättigheter över hans nation (ummah) 8 punkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt  Sista lektionen (10)  Vad lärde vi oss sist?  Profetens rättigheter över hans nation (ummah) 8 punkter."— Presentationens avskrift:

1

2 Översikt  Sista lektionen (10)  Vad lärde vi oss sist?  Profetens rättigheter över hans nation (ummah) 8 punkter

3 1) Vi måste tro på allt han kom med ”Tro därför på Allah och Hans Sändebud och på det ljus som Vi har uppenbarat [för er]; Allah är väl underrättad om vad ni gör.” (Koranen 64:8) 1.Hjärtat 2.Tungan 3.Handlingar ”Säg: ’Människor! Jag är Allahs Sändebud, [utsänd] till er alla av Honom som äger herraväldet över himlarna och jorden!” (Koranen 7:158)

4 2) Vi måste lyda honom ” Säg: ’Lyd Gud och lyd [Hans] Sändebud!’ Och om ni vänder ryggen till [skall ni veta att] han inte är ansvarig för mera än vad som har lagts på honom och [att] ni bara är ansvariga för vad som har lagts på er; men om ni lyder honom är ni på rätt väg. Ingenting annat åligger Sändebudet än att klart ge till känna [det budskap som han har anförtrotts].” (Koranen 24:54) ”Den som lyder mig har lytt Allah. Den som inte lyder mig har inte lytt Allah.” (Bukhari)

5 2) Vi måste lyda honom ” Hela min nation (ummah) kommer stiga in i Paradiset förutom de som vägrar.” ”Vem vill vägra, Guds sändebud?” ”Den som lyder mig skall få stiga in i Paradiset och den som inte lyder mig har vägrat.” (Bukhari)

6 3) Vi måste följa honom ”I Allahs Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Allah och den Yttersta dagen och som ständigt har Allah för ögonen.” (Koranen 33:21) ”Den som vänder sig bort från mitt föredöme (sunnah) är inte från mig.” (Bukhari)

7 4) Vi måste älska honom mer än våra nära och kära Säg: "Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem - [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.” (Koranen 9:24) Mannen som frågade om den yttersta tiden – vad har du förberett? – största glädjen ”Allah älskar att möta den som älskar att möta Honom.” (Bukhari och Muslim)

8 4) Vi måste älska honom mer än våra nära och kära ”Säg [Muhammad]: ’Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (Koranen 3:31)

9 5) Vi måste ära honom ”… för att ni [människor] skall tro på Allah och Hans sändebud och stödja och ära honom och [för att ni skall] prisa [er Herre] morgon och afton!” (Koranen 48:9) Respektfull när vi talar om honom ”Troende! Pocka inte på uppmärksamhet för er egen del, när ni står inför Allah och Hans Sändebud, men frukta Allah! Allah hör allt, vet allt! (Koranen 49:1) Sända välsignelser över hans namn Studera hans liv i detalj Bjuda andra att de del av hans visdom

10 6) Vi måste stödja och försvara honom ”… för att ni [människor] skall tro på Allah och Hans sändebud och stödja och ära honom och [för att ni skall] prisa [er Herre] morgon och afton!” (Koranen 48:9) ”Allah fördömer dem som smädar och sårar Honom och Hans Sändebud, och Han utestänger dem från Sin nåd i detta liv och i det efterkommande; Han har ett förnedrande straff i beredskap för dem.” (Koranen 33:57) Demonstrationer = Reaktion Agera = Profetbiografi, Utställning om Profeten

11 7) Vi måste vända oss till honom vid tvistemål ”Troende! Lyd Allah och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allah och Sändebudet, om ni tror på Allah och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.” (Koranen 4:59) ”Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.” (Koranen 4:65)

12 8) Vi måste fridshälsningar till honom ”Allah och Hans änglar välsignar Profeten; be Allah välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!” (Koranen 33:56) Profeten sa: ”Den som ber Allah välsigna mig kommer Allah välsigna tio gånger.” (Muslim) Profeten sa: ”Den snåle är den som befinner sig i ett sällskap där mitt namn nämns men inte ber Allah välsigna mig.” (at-Tirmidhi)

13 8) Vi måste fridshälsningar till honom Profeten sa: ”När en grupp människor samlas utan att nämna Allah eller be Honom välsigna mig kommer denna samling vara en orsak till ånger. Om Allah vill kommer Han att förlåta dem och om Allah vill kommer Han att förlåta dem.” (at- Tirmidhi) Profeten sa: ”Sannerligen låter Allah änglar färdas på jorden och förmedla till mig fridshälsningar från min ummah.” (at-Tirmidhi)

14 Dua (åkallan)

15

16 Profetens tillbedjan SMS-listan Jazakallah khayr!


Ladda ner ppt "Översikt  Sista lektionen (10)  Vad lärde vi oss sist?  Profetens rättigheter över hans nation (ummah) 8 punkter."

Liknande presentationer


Google-annonser