Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rädda Hallandskusten. Ansökan Kattegatt Offshore 9 juli 201330 augusti 201323-25 nov 2013?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rädda Hallandskusten. Ansökan Kattegatt Offshore 9 juli 201330 augusti 201323-25 nov 2013?"— Presentationens avskrift:

1 Rädda Hallandskusten

2 Ansökan Kattegatt Offshore 9 juli 201330 augusti 201323-25 nov 2013?

3 RHK’s inlaga i korthet Landskap/Riksintressen Landskap/Riksintressen Djurlivet Djurlivet Miljöpåverkan Miljöpåverkan Teknisk beskrivning Teknisk beskrivning Sjöfart Sjöfart Samhällsekonomisk nytta Samhällsekonomisk nytta Samråd Samråd Ideella föreningen Rädda Hallandskusten Ideella föreningen Rädda Hallandskusten Sammanfattning Sammanfattning

4 Landskap/Riksintressen Inga rättvisande visualiseringar Inga rättvisande visualiseringar Sydhavsvindrapporten Sydhavsvindrapporten Miljöbalken (4 kap 2§) ”---Kustområdet i Halland---” Miljöbalken (4 kap 2§) ”---Kustområdet i Halland---”

5 Landskap/Riksintressen Riksintresse sjöfart

6 Landskap/Riksintressen Riksintresse yrkesfiske

7 Landskap/Riksintressen Riksintresse friluftsliv

8 Landskap/Riksintressen Riksintresse naturreservat, Natura 2000

9 Landskap/Riksintressen Riksintresse friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård

10 Djurlivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/92EU (20111213): ” Ett projekts miljöpåverkan bör bedömas med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och bidra till livskvalitet genom en förbättrad miljö för att säkerställa bevarandet av arternas mångfald och bibehålla ekosystemets förnyelseförmåga som en grundläggande resurs för allt liv.”

11 Djurlivet Torskens lekområde

12 Miljöpåverkan CO2 g/kWhNOx g/kWh Vattenkraft 5 0,005 Kärnkraft 3 0,017 Vindkraft 10,5 0,022 Källa: Vattenfall

13 Teknisk beskrivning Neodym, en s.k. sällsynt jordartsmetall, med goda magnetiska egenskaper. Neodym, en s.k. sällsynt jordartsmetall, med goda magnetiska egenskaper. Framställningen ger svår negativ miljöpåverkan. Framställningen ger svår negativ miljöpåverkan.

14 Sjöfart United Nations Convention On The Law Of Sea (UNCLOS) Artikel 60.7: ”Artificial islands, installations and structures and safety zones around them may not established where interference may be caused to the use of regognized sea lanes to essential international navigation.”

15 Samhällsekonomisk nytta ”Att sådana gigantiska energiinvesteringar håller på att genomföras i vårt land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt. Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag. ” Källa: Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott i SvD 20120422 Källa: Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott i SvD 20120422

16 Samråd Utställning i stället för dialog Utställning i stället för dialog Utställningen och ansökan har inte redovisat effekterna av 50 st 190 m höga verk Utställningen och ansökan har inte redovisat effekterna av 50 st 190 m höga verk

17 Rädda Hallandskusten RHK är sakägare enligt Miljöbalken 16 kap 13§ RHK är sakägare enligt Miljöbalken 16 kap 13§

18 Ansökan Kattegatt Offshore Vill vi ha det så här?


Ladda ner ppt "Rädda Hallandskusten. Ansökan Kattegatt Offshore 9 juli 201330 augusti 201323-25 nov 2013?"

Liknande presentationer


Google-annonser