Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rädda Hallandskusten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rädda Hallandskusten."— Presentationens avskrift:

1 Rädda Hallandskusten

2 Ansökan Kattegatt Offshore
9 juli 2013 30 augusti 2013 23-25 nov 2013?

3 RHK’s inlaga i korthet Landskap/Riksintressen Djurlivet Miljöpåverkan
Teknisk beskrivning Sjöfart Samhällsekonomisk nytta Samråd Ideella föreningen Rädda Hallandskusten Sammanfattning

4 Landskap/Riksintressen
Inga rättvisande visualiseringar Sydhavsvindrapporten Miljöbalken (4 kap 2§) ”---Kustområdet i Halland---”

5 Landskap/Riksintressen
Riksintresse sjöfart

6 Landskap/Riksintressen
Riksintresse yrkesfiske

7 Landskap/Riksintressen
Riksintresse friluftsliv

8 Landskap/Riksintressen
Riksintresse naturreservat, Natura 2000

9 Landskap/Riksintressen
Riksintresse friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård

10 Djurlivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/92EU ( ): ”Ett projekts miljöpåverkan bör bedömas med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och bidra till livskvalitet genom en förbättrad miljö för att säkerställa bevarandet av arternas mångfald och bibehålla ekosystemets förnyelseförmåga som en grundläggande resurs för allt liv.”

11 Djurlivet Torskens lekområde

12 Miljöpåverkan CO2 g/kWh NOx g/kWh Vattenkraft 5 0,005
Kärnkraft ,017 Vindkraft , ,022 Källa: Vattenfall

13 Teknisk beskrivning Neodym, en s.k. sällsynt jordartsmetall, med goda magnetiska egenskaper. Framställningen ger svår negativ miljöpåverkan.

14 Sjöfart United Nations Convention On The Law Of Sea (UNCLOS) Artikel 60.7: ”Artificial islands, installations and structures and safety zones around them may not established where interference may be caused to the use of regognized sea lanes to essential international navigation.”

15 Samhällsekonomisk nytta
”Att sådana gigantiska energiinvesteringar håller på att genomföras i vårt land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem är obegripligt. Om avsikten vore att minska koldioxidutsläppen borde investeringarna på hundratals miljarder i stället riktas mot transportsektorn där cirka 35 procent av de fossila utsläppen sker i dag.” Källa: Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott i SvD

16 Samråd Utställning i stället för dialog
Utställningen och ansökan har inte redovisat effekterna av 50 st 190 m höga verk

17 Rädda Hallandskusten RHK är sakägare enligt Miljöbalken 16 kap 13§

18 Ansökan Kattegatt Offshore
Vill vi ha det så här?


Ladda ner ppt "Rädda Hallandskusten."

Liknande presentationer


Google-annonser