Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Södertörnsrapporten 2009 Fokusera på det övergripande (och icke det enskilda) Gymnasieskolans nyckeltal Naturvetenskapliga programmet Byggprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Södertörnsrapporten 2009 Fokusera på det övergripande (och icke det enskilda) Gymnasieskolans nyckeltal Naturvetenskapliga programmet Byggprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 1 Södertörnsrapporten 2009 Fokusera på det övergripande (och icke det enskilda) Gymnasieskolans nyckeltal Naturvetenskapliga programmet Byggprogrammet IV (individuella programmet)

2 2 Hur väljer våra elever?

3 3 Detta diagram säger: Färre väljer gymnasieskola i egna kommunen Friskoleökningen har stagnerat på tre år (men var mycket stor 2000-2007) Ökning är tydligast när det gäller elever som väljer annan kommunal skola inom Södertörnssamarbetet!

4 4 Elevenkäten 2009

5 5 Trygga elever! Stolta över sina skolor och sina program!

6 6 Vi är bättre på yta än insida !!! 32-50 % av våra elever upplever att det är låg eller mycket låg arbetsro på lektionerna. Vi måste stödja våra pedagoger i klassrummet om vi vill vinna förtroende i framtiden

7 7 Övergripande nyckeltal Allt går åt rätt håll (men i sakta mak): Betygsutveckling, högskolebehörighet, att fullfölja utbildningen inom 5 år etc Men kommunerna lyckas olika bra – olika snabb positiv förändring Friskolorna lyckas mycket bättre (betygsmässigt)

8 8 Så olika kostar våra skolor

9 9 Ingen är bäst på allt, ingen är sämst på allt – utvecklingsbehov finns överallt

10 10 NV - programmet

11 11 Detta diagram säger: Jämfört med andra elever så: Väljer färre NV-elever friskolor Väljer något fler NV-elever egen kommunal skola Väljer betydligt fler NV-elever annan kommuns gymnasieskola

12 12 NV - elevenkät

13 13 NV-eleverna: Trivs (generellt) bättre Har bättre resultat – oavsett kostnaden. Men friskolorna ”lyckas” bäst Väljer hellre kommunal skola ------- Hur värderar vi NV-programmet? Prioriterar vi NV-eleverna mer än andra?

14 14 Byggprogrammet

15 15 Mycket spridd bild…

16 16 BP – några slutsatser Väljer oftast kommunal skola Stor skillnad nöjda/missnöjda elever Tydliga resultatskillnader – betyg, fullföljande av studier (emellan kommunerna) Tydlig prisskillnad som ej får genomslag i resultaten… Gäller detta även övriga yrkesprogram?

17 17 IV – programmet En palett av lösningar Mycket olika prisbild mellan olika IV-varianter, men kommunerna förefaller satsa… Ofta otydlig resultatredovisning Olika principer för vilka elever som får skrivas in på IV, respektive olika varianter av IV Uppföljningsansvaret brister

18 18 GY11 – Introduktionsprogram för gymnasieskolan Alla fem introduktionsprogrammen (Preparandutbildningen, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt val, Språkintroduktion) finns idag representerade inom Södertörnssamarbetet Viktigt att förstärka uppföljningen på en fri IV- marknad 2011 En tickande ”ekonomisk granat”…

19 19 Hur kvalitetssäkrar vi: Våra kommuninvånares intressen - allt större rörlighet mellan våra kommunala gymnasieskolor… Arbetsron på lektionerna vårt största utvecklingsområde… en arbetsmiljöfråga, men också en överlevnadsstrategi! Stora olikheter inom Byggprogrammet… (övriga yrkesprogram?) IV – en palett av lösningar…GY11

20 20 FIN: Theres Nordblad, Anders Byfeldt, Alf Solander


Ladda ner ppt "1 Södertörnsrapporten 2009 Fokusera på det övergripande (och icke det enskilda) Gymnasieskolans nyckeltal Naturvetenskapliga programmet Byggprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser