Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007"— Presentationens avskrift:

1 Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007
Calici & Rota vinterns gissel Differentialdiagnostiska övervägande vid diarre´ efter utlandsresa När skall jag antibiotikabehandla bakteriella enteriter? Clostridium difficile - vanlig nosokomial patogen Källor (Bo Svennungsson)

2 Gastroenteriter – folkhälsoproblem i fattiga länder

3 Infektiös diarre´ Virusinfektioner vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige Rotavirus Barn 6 månader - 2 år Calicivirus Norovirus och Sapovirus alla åldrar. Sapovirus dock ff a hos barn, vanlig som nosokomial smitta och livsmedelssmitta Enteriska adenovirus Framför allt hos barn Astrovirus Framför allt hos barn, ibland nosokomial smitta

4 Infektiös diarre´ Virusinfektioner vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige Rotavirus Barn 6 månader - 2 år Calicivirus Norovirus och Sapovirus alla åldrar. Sapovirus dock ff a hos barn, vanlig som nosokomial smitta och livsmedelssmitta Enteriska adenovirus Framför allt hos barn Astrovirus Framför allt hos barn, ibland nosokomial smitta

5 Infektiös diarre´ Virusinfektioner vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige Rotavirus Barn 6 månader - 2 år Calicivirus Norovirus och Sapovirus alla åldrar. Sapovirus dock ff a hos barn, vanlig som nosokomial smitta och livsmedelssmitta Enteriska adenovirus Framför allt hos barn Astrovirus Framför allt hos barn, ibland nosokomial smitta

6 Infektiös diarre´ Virusinfektioner vanligaste orsaken till inhemsk diarré i Sverige Rotavirus Barn 6 månader - 2 år Calicivirus Norovirus och Sapovirus alla åldrar. Sapovirus dock ff a hos barn, vanlig som nosokomial smitta och livsmedelssmitta Enteriska adenovirus Framför allt hos barn Astrovirus Framför allt hos barn, ibland nosokomial smitta

7 Infektiös diarre´ Bakterier
Salmonella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Campylobacter fall/år, cirka 35 % utlandssmitta Shigella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Yersinia enterocolitica fall/år, cirka 20 % utlandssmitta Clostridium difficile Cirka fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) Vanligaste orsaken till “turistdiarré” Enterohemorragiska E. coli (EHEC) 50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

8 Infektiös diarre´ Bakterier
Salmonella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Campylobacter fall/år, cirka 35 % utlandssmitta Shigella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Yersinia enterocolitica fall/år, cirka 20 % utlandssmitta Clostridium difficile Cirka fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) Vanligaste orsaken till “turistdiarré” Enterohemorragiska E. coli (EHEC) 50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

9 Table 4.13.3. Campylobacter jejuni/coli, University Hospital MAS, Malmö, Sweden 1992-2005, % R.

10 Infektiös diarre´ Bakterier
Salmonella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Campylobacter fall/år, cirka 35 % utlandssmitta Shigella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Yersinia enterocolitica fall/år, cirka 20 % utlandssmitta Clostridium difficile Cirka fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) Vanligaste orsaken till “turistdiarré” Enterohemorragiska E. coli (EHEC) 50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

11 Infektiös diarre´ Bakterier
Salmonella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Campylobacter fall/år, cirka 35 % utlandssmitta Shigella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Yersinia enterocolitica fall/år, cirka 20 % utlandssmitta Clostridium difficile Cirka fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) Vanligaste orsaken till “turistdiarré” Enterohemorragiska E. coli (EHEC) 50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

12 Infektiös diarre´ Bakterier
Salmonella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Campylobacter fall/år, cirka 35 % utlandssmitta Shigella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Yersinia enterocolitica fall/år, cirka 20 % utlandssmitta Clostridium difficile Cirka fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) Vanligaste orsaken till “turistdiarré” Enterohemorragiska E. coli (EHEC) 50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

13 Infektiös diarre´ Bakterier
Salmonella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Campylobacter fall/år, cirka 35 % utlandssmitta Shigella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Yersinia enterocolitica fall/år, cirka 20 % utlandssmitta Clostridium difficile Cirka fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) Vanligaste orsaken till “turistdiarré” Enterohemorragiska E. coli (EHEC) 50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

14 Infektiös diarre´ Bakterier
Salmonella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Campylobacter fall/år, cirka 35 % utlandssmitta Shigella fall/år, cirka 85 % utlandssmitta Yersinia enterocolitica fall/år, cirka 20 % utlandssmitta Clostridium difficile Cirka fall/år, 10–20 % av antibiotika-associerad diarré Enterotoxinbildande E. coli (ETEC) Vanligaste orsaken till “turistdiarré” Enterohemorragiska E. coli (EHEC) 50–100 fall/år, framför allt barn. Hos 5-10 % av patienterna uppträder hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS)

15 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa.
Sjukskötare som arbetat 9 månader i sudanesiskt flyktingläger. Bott ganska hyggligt men periodvis dåligt matintag såväl avseende kvalitet som kvantitet. Kom hem för 2 veckor sedan och insjuknade för 1 v sedan med magknip och frekventa vattentunna gråvita diarréer. Initialt ca 20 vattentunna diarréer/dygn och även kräkningar.

16 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa.
Sjukskötare som arbetat 9 månader i sudanesiskt flyktingläger. Bott ganska hyggligt men periodvis dåligt matintag såväl avseende kvalitet som kvantitet. Kom hem för 2 veckor sedan och insjuknade för 1 v sedan med magknip och frekventa vattentunna gråvita diarréer. Initialt ca 20 vattentunna diarréer/dygn och även kräkningar.

17 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa.
Sjukskötare som arbetat 9 månader i sudanesiskt flyktingläger. Bott ganska hyggligt men periodvis dåligt matintag såväl avseende kvalitet som kvantitet. Kom hem för 2 veckor sedan och insjuknade för 1 v sedan med magknip och frekventa vattentunna gråvita diarréer. Initialt ca 20 vattentunna diarréer/dygn och även kräkningar.

18 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa.
Sjukskötare som arbetat 9 månader i sudanesiskt flyktingläger. Bott ganska hyggligt men periodvis dåligt matintag såväl avseende kvalitet som kvantitet. Kom hem för 2 veckor sedan och insjuknade för 1 v sedan med magknip och frekventa vattentunna gråvita diarréer. Initialt ca 20 vattentunna diarréer/dygn och även kräkningar.

19 Diagnos?? 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter
utlandsresa. Druckit vätskeersättning i små portioner. Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. Nu kan patienten ej försörja sig per os. Inte känt sig febrig. Diagnos??

20 Diagnos?? 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter
utlandsresa. Druckit vätskeersättning i små portioner. Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. Nu kan patienten ej försörja sig per os. Inte känt sig febrig. Diagnos??

21 Diagnos?? 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter
utlandsresa. Druckit vätskeersättning i små portioner. Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. Nu kan patienten ej försörja sig per os. Inte känt sig febrig. Diagnos??

22 Diagnos?? 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter
utlandsresa. Druckit vätskeersättning i små portioner. Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. Nu kan patienten ej försörja sig per os. Inte känt sig febrig. Diagnos??

23 Diagnos?? 33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter
utlandsresa. Druckit vätskeersättning i små portioner. Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. Nu kan patienten ej försörja sig per os. Inte känt sig febrig. Diagnos??

24 Diagnos: CoM: E. histolytica
33-årige Lasse söker pga frekventa diarréer efter utlandsresa. Druckit vätskeersättning i små portioner. Besvären har avklingat något men idag har diarréerna pånytt dragit igång och varit lite blodtillblandade. Nu kan patienten ej försörja sig per os. Inte känt sig febrig. Diagnos: CoM: E. histolytica

25 Infektiös diarre´ Protozoer
Entamöba histolytica fall/år, 70 % utlandssmitta, framför allt asymtomatiska Giardia intestinalis fall/år, cirka 70 % utlandssmitta Cryptosporidium-species

26 Infektiös diarre´ Protozoer
Entamöba histolytica fall/år, 70 % utlandssmitta, framför allt asymtomatiska Giardia intestinalis fall/år, cirka 70 % utlandssmitta Cryptosporidium-species

27 Infektiös diarre´ Protozoer
Entamöba histolytica fall/år, 70 % utlandssmitta, framför allt asymtomatiska Giardia intestinalis fall/år, cirka 70 % utlandssmitta Cryptosporidium-species

28 Infektiös diarre´ Bakteriella “klassiska matförgiftningar” (toxiner)
Staphylococcus aureus Clostridium perfringens Bacillus cereus

29 Infektiös diarre´ Asymtomatiskt bärarskap……………….. fulminanta diarrétillstånd. Kräkningar dominerande symtom Virus, “klassisik matförgiftning” Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer (s k dysenteri): Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC, ibland E. histolytica. Mindre vanligt vid Salmonella, Yersinia. Subakut, intermittent diarré: Giardia intestinalis, E. histolytica Sepsis och extraintestinala manifestationer: Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios

30 Infektiös diarre´ Asymtomatiskt bärarskap……………….. fulminanta diarrétillstånd. Kräkningar dominerande symtom Virus, “klassisik matförgiftning” Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer (s k dysenteri): Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC, ibland E. histolytica. Mindre vanligt vid Salmonella, Yersinia. Subakut, intermittent diarré: Giardia intestinalis, E. histolytica Sepsis och extraintestinala manifestationer: Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios

31 Infektiös diarre´ Asymtomatiskt bärarskap……………….. fulminanta diarrétillstånd. Kräkningar dominerande symtom Virus, “klassisik matförgiftning” Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer (s k dysenteri): Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC, ibland E. histolytica. Mindre vanligt vid Salmonella, Yersinia. Subakut, intermittent diarré: Giardia intestinalis, E. histolytica Sepsis och extraintestinala manifestationer: Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios

32 Infektiös diarre´ Asymtomatiskt bärarskap……………….. fulminanta diarrétillstånd. Kräkningar dominerande symtom Virus, “klassisik matförgiftning” Kolitsymtom - blodig diarré, feber, tenesmer (s k dysenteri): Framför allt Campylobacter, Shigella, C. difficile, EHEC, ibland E. histolytica. Mindre vanligt vid Salmonella, Yersinia. Subakut, intermittent diarré: Giardia intestinalis, E. histolytica Sepsis och extraintestinala manifestationer: Framför allt Salmonella. Reaktiv artrit ses dock ofta i samband med yersinios

33 34-årig ingenjör Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader V 35 semester i Egypten Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor Söker DL direkt efter hemkomsten

34 34-årig ingenjör Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader V 35 semester i Egypten Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor Söker DL direkt efter hemkomsten

35 34-årig ingenjör Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader V 35 semester i Egypten Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor Söker DL direkt efter hemkomsten

36 34-årig ingenjör Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader V 35 semester i Egypten Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor Söker DL direkt efter hemkomsten

37 34-årig ingenjör Ökad trötthet, viktnedgång sedan några månader V 35 semester i Egypten Insjuknar efter 4 dygn i Egypten med feber, koliksmärtor, frekventa lösa blodtillblandade avf, under hemresan på dag 7 forts feber, illamående, koliksmärtor Söker DL direkt efter hemkomsten

38 34-årig ingenjör På VC: Status: blek, febrig, ngt halonerad, torra slh, SR 90, CRP 30, HB 88 Na 137, K 3,4, Albumin 30 Hem med dietråd, sjukskrives, i avvaktan på svar på fecesodl och C&M

39 34-årig ingenjör På VC: Status: blek, febrig, ngt halonerad, torra slh, SR 90, CRP 30, HB 88 Na 137, K 3,4, Albumin 30 Hem med dietråd, sjukskrives, i avvaktan på svar på fecesodl och C&M

40 34-årig ingenjör På VC: Status: blek, febrig, ngt halonerad, torra slh, SR 90, CRP 30, HB 88 Na 137, K 3,4, Albumin 30 Hem med dietråd, sjukskrives, i avvaktan på svar på fecesodl och C&M

41 34-årig ingenjör Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei
Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

42 34-årig ingenjör Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei
Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

43 34-årig ingenjör Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei
Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

44 34-årig ingenjör Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei
Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

45 34-årig ingenjör Fecesodl: Salomonella typhimurium + Shigella sonnei
Inlägges på infektion; forts stigande SR och CRP, sjunkande albumin, Vid rektoskopi påvisas misstänkt ulcerös colit Beh: Ciprofloxacin 400mg x2 iv + steroider + Salazopurin Trots klin förbättring kvarstod pos salmonellaodl i 3 mån!

46 Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser.
…..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. Inflammatorisk tarmsjukdom: smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. OBS ibland dubbeldiagnos!! Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Colon irritabile Malabsorption Malignitet

47 Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser.
…..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. Inflammatorisk tarmsjukdom: smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. OBS ibland dubbeldiagnos!! Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Colon irritabile Malabsorption Malignitet

48 Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser.
…..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. Inflammatorisk tarmsjukdom: smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. OBS ibland dubbeldiagnos!! Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Colon irritabile Malabsorption Malignitet

49 Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser.
…..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. Inflammatorisk tarmsjukdom: smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. OBS ibland dubbeldiagnos!! Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Colon irritabile Malabsorption Malignitet

50 Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser.
…..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. Inflammatorisk tarmsjukdom: smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. OBS ibland dubbeldiagnos!! Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Colon irritable Malabsorption Malignitet

51 Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser.
…..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. Inflammatorisk tarmsjukdom: smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. OBS ibland dubbeldiagnos!! Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Colon irritabile Malabsorption Malignitet

52 Infektiös Diarre´, Diff-diagnoser.
…..ju mer akut insjuknande, desto oftare finner man en tarmpatogen. Inflammatorisk tarmsjukdom: smygande insjuknande, frånvaro av tidig feber, söker relativt sent. Jmf infektiös kolit som ofta har mera“urakuta” symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin. OBS ibland dubbeldiagnos!! Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Colon irritabile Malabsorption Malignitet

53 Anamnes Epidemiologi. Utlandsvistelse? Läkemedelsintag (t ex antibiotika)? Fler insjuknade? Riskyrke? Födoämnesanamnes. Symtom. Tidigare diarrésymtom? Akut insjuknande? Diarréfrekvens? Kräkningar? Blod? Tenesmer? Urinmängder? Torra slemhinnor? Turgor? Blodprover Vätskebalansprover (Na, K, Hb, serumkreatinin, albumin, standardbikarbonat) vid tecken till dehydrering. Kolitbesvär: SR, CRP, TPK och vita. Misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom: BÖS, rektoskopi alt. sigmoideo/coloscopi - kontakta gastroenterolog.

54 Anamnes Epidemiologi. Utlandsvistelse? Läkemedelsintag (t ex antibiotika)? Fler insjuknade? Riskyrke? Födoämnesanamnes. Symtom. Tidigare diarrésymtom? Akut insjuknande? Diarréfrekvens? Kräkningar? Blod? Tenesmer? Urinmängder? Torra slemhinnor? Turgor? Blodprover Vätskebalansprover (Na, K, Hb, serumkreatinin, albumin, standardbikarbonat) vid tecken till dehydrering. Kolitbesvär: SR, CRP, TPK och vita. Misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom: BÖS, rektoskopi alt. sigmoideo/coloscopi - kontakta gastroenterolog.

55 Anamnes Epidemiologi. Utlandsvistelse? Läkemedelsintag (t ex antibiotika)? Fler insjuknade? Riskyrke? Födoämnesanamnes. Symtom. Tidigare diarrésymtom? Akut insjuknande? Diarréfrekvens? Kräkningar? Blod? Tenesmer? Urinmängder? Torra slemhinnor? Turgor? Blodprover Vätskebalansprover (Na, K, Hb, serumkreatinin, albumin, standardbikarbonat) vid tecken till dehydrering. Kolitbesvär: SR, CRP, TPK och vita. Misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom: BÖS, rektoskopi alt. sigmoideo/coloscopi - kontakta gastroenterolog.

56 Anamnes Epidemiologi. Utlandsvistelse? Läkemedelsintag (t ex antibiotika)? Fler insjuknade? Riskyrke? Födoämnesanamnes. Symtom. Tidigare diarrésymtom? Akut insjuknande? Diarréfrekvens? Kräkningar? Blod? Tenesmer? Urinmängder? Torra slemhinnor? Turgor? Blodprover Vätskebalansprover (Na, K, Hb, serumkreatinin, albumin, standardbikarbonat) vid tecken till dehydrering. Kolitbesvär: SR, CRP, TPK och vita. Misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom: BÖS, rektoskopi alt. sigmoideo/coloscopi - kontakta gastroenterolog.

57 Anamnes Epidemiologi. Utlandsvistelse? Läkemedelsintag (t ex antibiotika)? Fler insjuknade? Riskyrke? Födoämnesanamnes. Symtom. Tidigare diarrésymtom? Akut insjuknande? Diarréfrekvens? Kräkningar? Blod? Tenesmer? Urinmängder? Torra slemhinnor? Turgor? Blodprover Vätskebalansprover (Na, K, Hb, serumkreatinin, albumin, standardbikarbonat) vid tecken till dehydrering. Kolitbesvär: SR, CRP, TPK och vita. Misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom: BÖS, rektoskopi alt. sigmoideo/coloscopi - kontakta gastroenterolog.

58 Mikrobiologisk diagnostik
Fecesodling x 1-3 Provet kan tas som "rektalsvabb". Clostridium difficile Fecesprov för toxinbestämning i första hand. Även odling kan utföras och är nödvändig vid epidemiologisk utredning. EHEC, ETEC Fecesprov för analys av E. coli-associerade virulensfaktorer. Fråga efter EHEC vid blodig diarré, framför allt hos barn. Vibrio cholerae Specialsubstrat tala med lokala laboratoriet. Virusdiagnostik Utföres framför allt vid anhopning av fall. Rotavirus och enteriska adenovirus kan diagnostiseras med ELISA metoder. Elektronmikroskopi och PCR används för diagnostik av calicivirus och astrovirus. Protozoer "Cystor och maskägg" prov x 1-3. Indicerat i första hand vid dysenteri efter tropikvistelse eller vid subakuta/kroniska diarréer, även inhemska. Serologi Vid frågeställning reaktiv artrit (Salmonella, Yersinia, Campylobacter). Amöbaserologi vid leverabscess.

59 BEHANDLING Oral rehydrering: Sempers vätskeersättning
Iv: Ringer-acetat - Mät förluster och vätskeintag. Behandla inte okomplicerad diarrésjukdom med antibiotika! Effekten är marginell och bärarskap av ev salmonella kan förlängas.

60 BEHANDLING Oral rehydrering: Sempers vätskeersättning
Iv: Ringer-acetat - Mät förluster och vätskeintag. Behandla inte okomplicerad diarrésjukdom med antibiotika! Effekten är marginell och bärarskap av ev salmonella kan förlängas.

61 BEHANDLING Oral rehydrering: Sempers vätskeersättning
Iv: Ringer-acetat - Mät förluster och vätskeintag. Behandla inte okomplicerad diarrésjukdom med antibiotika! Effekten är marginell och bärarskap av ev salmonella kan förlängas.

62 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

63 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

64 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

65 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

66 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

67 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

68 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

69 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

70 Antibiotikabehandling
Kolitsymtom/frekventa diarréer + hög feber - ssk efter utlandsresa Ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 5 dygn Amöbiasis Metronidazol 800mgx3 i 10 dgr Giardiasis Tinidazol 500mg 4x1 engångsdos C. difficile-diarré Asymtomatisk bärare/mild infektion: expektans Medelsvåra fall: Metronidazol 400/500 mg x 3 po i 7-10 dygn Svåra fall: Vankomycin mg x 4 p.o. i 10 dagar Ileus/toxisk dilatation: Metronidazol 500mgx3 iv + vankomycin 500 mgx4 via D-sond/rektalt Motilitetshämmande preparat – endast vid okomplicerad turistdiarré. Probiotika - Svag dokumentation.

71 Uppföljning De flesta tarminfektioner självläkande inom 7-14 dagar Anmäl enligt Smittskyddslagen: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, EHEC, V. cholerae, E. histolytica, G. intestinalis. Infektion med Cryptosporidium. Kontrollprovtagning: salmonellos och shigellos, om patienten har ett yrke som medför “riskhantering”, t ex handhavande av oförpackade livsmedel eller vård av späda barn/immunsupprimerade. Ge råd om smittvägar, handhygien!

72 EHEC förekommer i djurvärlden, minst 1% av nötkreatur är smittade.
EHEC, Enterohemorragiska E. coli EHEC förekommer i djurvärlden, minst 1% av nötkreatur är smittade. Epidemier även från andra köttprodukter, vatten och grönsaker. Verotoxin 1 och 2 som påverkar proteinsyntesen i tarmepitel och endotel. 80-talet USA, epidemier med blodiga diarréer +/-hemolytiskt uremiskt syndrom, 1995 Sverige: 100 fall fra syd-Sverige Sedan 50 – 100 fall årligen. Serotypen O 157:H 7 är vanligast

73 EHEC, Enterohemorragiska E. coli
Hemorragisk kolit: Inkubationstid 3-4 dygn. Blodiga diarréer, buksmärtor, mer sällan feber. Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS): Uppträder i 5-10 % av fallen, framför allt barn. Efter cirka 7 dygn uppträder njurinsufficiens, trombocytopeni, hemolytisk anemi. Beror på en mikroangiopathi. Av och till även CNS-påverkan med kramper, medvetslöshet. Asymtomatiskt smittbärarskap: Förekommer i anslutning till sjukdomsfall. DIFFERENTIALDIAGNOSER Infektiös kolit av annan orsak, t ex Campylobacter, Shigella, C. difficle, Salmonella Inflammatorisk tarmsjukdom. Oftast mer smygande förlopp Ischemisk kolit Mikrobiologisk diagnostik Fecesodling och serotypning av E. coli. Påvisande av virulensfaktorer (verotoxin 1 och 2) med PCR. Frågeställning på remissen!

74 Behandling av EHEC? Vätskebehandling enligt sedvanliga principer.
Inga studier stöder effekt av antibiotikabehandling. Möjligen negativ effekt pga ökad frisättning av cytotoxiner. HUS: Symtomatisk behandling: vätskekorrektion, ev dialys, plasmaferes och intravenöst immunglobulin har prövats. Uppföljning anmälas enl smittskyddslagen. Kontrollprov tills negativt utfall tas på riskpersoner (föreskolebarn/personal, livsmedelsarbetare, vårdpersonal i kontakt med känsliga patienter) Ge hygienföreskrifter. Handhygien!

75


Ladda ner ppt "Tarminfektioner Håkan Hanberger sept 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser