Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att hitta sina kunder och lära känna dem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att hitta sina kunder och lära känna dem"— Presentationens avskrift:

1 Att hitta sina kunder och lära känna dem

2 Alla konsumenter är sällan rätt kundgrupp
”Det enda som egentligen är gemensamt för alla konsumenter är att de är unika” Man delar då in hela marknaden i olika delmarknader, så kallade segment. På detta sätt bildar man grupper av konsumenter med någorlunda likartade behov.

3 Varför är konsumenterna så olika?
Olika köpbeteende uppstår tack vara att vi individer har olika sätt att känna, fungera, tänka och värdera. Segmenterings faktorer Geografiska faktorer, var vi bor någonstans. Livsstilsfaktorer, vår sociala omgivning – familjen, gänget och arbetskamrater. Demografiska faktorer, vår ekonomi, ålder, livsfas och vårt civilstånd Psykologiska faktorer, som konsument är vi sällan rationella. Vi styrs av våra medvetande och omedvetande psykologiska faktorer.

4 Hur segmenterar man Inom ett segment skall det finnas stora likheter mellan individernas behov, egenskaper eller beteende, och personerna ska helst kunna bearbetas med samma produkt och argument.

5 Segmentering på företagsmarknaden
Verksamhet, bransch och teknik Storlek och ekonomi Geografiska faktorer

6 Produkt/marknadsmatris
Se sidan 45 i boken.

7 Rationella köpprocessen
Problemfas Informationsfas Värdering av alternativen Köpbeslutet Utvärdering


Ladda ner ppt "Att hitta sina kunder och lära känna dem"

Liknande presentationer


Google-annonser