Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

November 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "November 2014."— Presentationens avskrift:

1 November 2014

2 Agenda 1 Victoria Park i korthet 2 Marknadsöversikt 3
Peter Strand, CEO Anställd 2007 Utbildning : Civilingenjör Erfarenhet: Tidigare VD för Tribona AB, Victoria Park AB, Annhem Fastigheter AB. Victoria Park i korthet 1) 2 Marknadsöversikt 3 Affärsmodell och strategi 4 Fastighetsportfölj Andreas Morfiadakis, CFO, & vVD Anställd 2010 Utbildning: Civilekonom Erfarenhet : Erfarenhet från ledande befattningar i telecombranschen. 5 Finansiell översikt 6 Aktien & Styrelse Per Ekelund, COO Anställd 2013 Utbildning: Byggnadsingenjör Erfarenhet : Erfarenhet från ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen.

3 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE

4 Victoria Park i korthet
1 Victoria Park i korthet Victoria Park i korthet Victoria Park – från livsstilsboende till fastighetsförvaltning Grundades under 2006 med syfte att utveckla livsstilsboende vid kalkbrottet i Limhamn, Sverige Under 2012 flyttade bolaget sitt fokus till bostadsfastigheter i tillväxtorter Bestånd i Eskilstuna, Linköping, Malmö, Stockholm, Kristianstad och Markaryd Målsättning: 1,000,000 kvm uthyrningsbar yta Fastighetsportfölj med fokus på socialt ansvar Bostadsfastigheter där värdeskapande förbättringar och långsiktigt förvaltningsarbete tillsammans med ett brett socialt engagemang är i fokus Prioriterar investeringar i miljonprogramområden i tillväxtorter med geografiskt fokus på södra och mellersta Sverige Lokalt samhällsengagemang – anställer boende med en historik av långtidsarbetslöshet Victoria Park-aktien noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap Victoria Park introducerades på First North i november 2007 Aktien noterad es på NASDAQ Stockholm i december 2013 (Mid Cap januari 2014) 1 613,000 kvm Uthyrningsbar yta SEK 7,944/kvm Marknadsvärde / kvm SEK 4.9 miljarder Marknadsvärde Antal lägenheter 7,553 Bostäder hyresutveckling Marknadsvärdesutveckling 1) Tal baserade på Q rapporten inklusive förvärv av bestånd i Eskilstuna

5 Fastighetsförvaltning
1 Victoria Park – fokus på bostadsfastigheter Victoria Park i korthet Fastighetsförvaltning Livsstilsboende 1) Linköping, 20% Markaryd, 9 % Malmö, 14 % Stockholm, 8 % Kristianstad, 9 % Eskilstuna, 40% Projektutveckling vid Limhamns kalkbrott , Malmö Projektstart 2007 med första inflyttning under 2009: livsstilsboende med servicekoncept omfattande reception, spa, pool, tennisbana Ca 200 lägenheter byggda och sålda (19,000 kvm BTA) Godkänt bygglov för etapp 3 10,000 kvm BTA, 133 lägenhter Försäljningsstart november 2014 En utestående etapp om 9,000 kvm Fastigheternas marknadsvärde: SEK 100 million 2) Fastighetsbestånd i Eskilstuna, Linköping, Malmö, Stockholm, Kristianstad and Markaryd Total uthyrbar yta: 613,000 kvm Bostäder: ,000 kvm Lokaler: ,000 kvm Antal lägenheter: ,553 Fastigheternas marknadsvärde: SEK 4.9 miljarder 2) 1) % baserat på uthyrbar yta 2) Baserat på Q rapporten

6 Omvandling och investering Investering och positionering
1 Victoria Park – betydande händelser och förvärv Victoria Park i korthet Avsevärd tillväxt av uthyrningsbar yta – närmare målsättning om 1 million kvm Bygglov för etapp 3 på plats för Limahmns livsstilsboende 10,000 kvm BTA, 133 lägenheter, fördelat på två etapper Min 65% av lägenhterna är sålda innan byggprocess initieras En etapp utestår att färdigställas, 9,000 kvm Exit case genom försäljning till bostadsförening 1) Förvärv av fastigheter i Stockholm, Linköping, Kristianstad and Markaryd Livsstilsboende vid kalkbrottet i Limhamn redo för inflyttning 2009 Förvärv av fastigheter i Limhamn och Rosengård, Malmö 2014 Grundades med syfte att utveckla livsstilsboende vid kalkbrottet i Limhamn, Sverige 2013 Förvärv av fastighetsbestånd i Eskilstuna Etablerar Victoria Park in Mälardalen Förvärvet ökar Victoria Parks fastighetsmarknadsvärde från ca. SEK 3.2 miljarder till SEK 4.9 miljarder; Uthyrningsbar yta inklusive Eskilstuna: 613,000 kvm; ett steg närmare målsättningen om 1,000,000 kvm Betydande tillskott till bostadsportföljen (40%) 2012 2006 2007 2006 Victoria Park grundas Omvandling och investering 2012 - Investering och positionering

7 Investeringsexempel – förvärvet i Eskilstuna
1 Victoria Park i korthet Investeringsexempel – förvärvet i Eskilstuna Investment highlights Deal summary Off market affär; förvärvspris SEK 1.7 miljarder Etablerar Victoria Park i Mälardalen Betydande tillskott till bostadsportföljen (40%) Övertag av lokal förvaltningsorganisation Ett närmare steg mot Victoria Parks målsättning om 1 miljon kvm i uthyrbar yta Låg hyra och pris/kvm möjliggör högre avkastningspotential Initial direktavkastning: 5.5 % Förvärvet delvis finansierat genom direktemission, kassa och bankfinansiering Förvärvet ökar Victoria Parks fastighetsmarknadsvärde från ca. SEK 3.2 miljarder till SEK 4.9 miljarder Uthyrningsbar yta Bostadsfastigheter 244,000 kvm 94 % Antal lägenheter Hyra / kvm 3,068 SEK 892/kvm Marknadsvärde Marknadsvärde / kvm SEK 1.7 miljarder SEK 7,055/kvm Centrum Myrtorp Stenby Västermalm/Frösunda Råbergstorp Låg utgångshyra medför goda värdeskapande möjligheter

8 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE

9 Demografi och bostäder i Sverige
2 Marknadsöversikt Demografi och bostäder i Sverige 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Koncentrerad befolkning och utbredd bostadsbrist Linköping Markaryd Stor-Malmö Stor-Stockholm Kristianstad Eskilstuna Svenska bostadsmarknaden uppskattas till 165 million kvm1 Utbredd bostadsbrist, särskilt i och omkring storstäder Enligt underökning genomförd av Boverket för svenska kommuner anger: 12% ett överskott av bostader i deras region 54% ett underskott av bostäder i deras region Bostadsköer för offentligägda bostäder är längre i tillväxtregioner; i genomsnitt omrking 54 månader Genomsnittlig bostadskö för offentligägda bostäder i Sverige3 (2013) Bostadsbrist 28 of 28 kommuner2 Bostadsbrist 13 av 13 kommuner2 Stor-Göteborg Bostadsbrist 10 of 14 kommuner2 1) Byggstatistik, Den svenska investerarmarknaden 2010/2011 2) Boverkets bostadsmarknadsenkät 2014 3) Hyresgästföreningen: Ett land fullt av bostadsköer – En rapport om kötider på den svenska bostadsmarknaden (2014)

10 Den svenska bostadsmarknaden
Byggkostnad (indexerad, 2004=100%) Befolkningsökning och nyproduktion 2 Marknadsöversikt Den svenska bostadsmarknaden 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Nyproduktion och befolkningsökning Byggkostnader för nyproduktion har ökat väsentligt under det senaste årtiondet Den genomsnittliga kostnaden per kvm för nybbygda lägenheter har ökat med 58% under perioden Liknande trender i alla regioner En något lägre ökning i Stor-Stockholm då utågngsnivårn för regionen var 22% högre än genomsnittet (per 2004)1 Låg investeringsnivå i bostäder - särskilt i närheten av storstäder - jämfört med övriga Europa, trots Sveriges stabila ekonomi2 Befolkningsökning med ~385,000 under , medan enbart ~108,000 lägenheter byggdes under samma period1 (kvot 3.58x) Genomsnittlig storlek på svenska hushåll 2.22 personer1 En accelererande befolkningsökning i kombination med en avtagande trend för nyproduktion Nyproduktion mättar inte bostadsbehovet och kostnadsutvecklingen fortsätter att öka i snabb fart 1) Statistiska centralbyrån ) Stockholms Handelskammare *Data input for graphs from Statistics Sweden

11 Den svenska bostadsmarknaden
Hyrespriser vs bostadrättsspriser och kostnader för nyproduktion 2 Marknadsöversikt Den svenska bostadsmarknaden 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Den svenska bostadsmarknaden karakteriseras av stabila intäkter både i form av hyresökningar, hyresprisutvecklingen samt priset för bostadsrätter I 2013 ökade genomsnittspriset för lägenheter med 8.6% 1 Ökade marknadsvärden pressar ned avkastningen till låga nivåer Reglerad hyresmarknad med juridiska möjligheter att genomföra ökade hyresintäkter som en konsekvens av fastighetsförbättringar Hyrespriser i Stor-Stockholm i genomsnitt 13% högre jämfört med resten av Sverige1 Hyrespriser i Sverige drygt 50% lägre jämfört med hyrespriser i Skandinaviens huvudstäder 2 SEK 991/kvm Låg hyresutveckling jämfört med andra upplåtelseformer 1) Statiskiska centralbyrån 2) Statistisk sentralbyrå Norge, Statistikcentralen Finland, globalpropertyguide.com *Informationsinput graf från Statisktiska centralbyrån

12 En demografisk förändring
2 Market overview En demografisk förändring 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Urbaniseringen i Sverige En förändring av det svenska samhället Sverige har upplevt en övergång från industrisamhälle till servicesamhälle, där regionala grupper i storstäder har varit avgörande för en internationell konkurrens 1 Sedan 2005 har Sverige haft den högsta inflyttningen till stadsområden jämfört med övriga EU-länder2 De senaste 40 åren har förorter tillhörande storstäder upplevt en befolkningstillväxt med 70%, medan glesbefolkade kommuner har minskat i storlek med i genomsnitt 20%3 Projected population growth and concentration Inflyttning koncentrerat till mellanstora och större städer i Sverige (72/290 kommuner)4,5 Överskott av inflyttning till mellanstora städer samt storstäder där efterfrågan på bostäder är större än tillgången Glesbefolkade kommuner förväntas framöver att minska i antal Indexed population growth (2011=100) Projection En stark urbanisering intensifierar bostadsbristen i tillväxtregioner 1) ) Utbildningsdepartementet, ) ) ) Statistiska centralbyrån ) Sveriges Kommuner och landsting – Kommungruppsindelning *Data i graf från Statistiska centralbyrån

13 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE

14 Bostadsfastighets affärsmodell
3 Affärsmodell och strategi Bostadsfastighets affärsmodell 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Förvärv av högavkastande fastigheter Värdeökande fastighetsförbättringar Socialt och samhällsansvar 1 2 3 Ökad attraktion i boendemiljön, minskat avkastningskrav och ökat fastighetsvärde 1 2 3 Hög potential investering Ökande driftsnetto Renoveringar av lägenheter och fastigheter Smart underhåll och miljöinitiativ Hög flexibilitet för hyresgäster Bruksvärderingar Utveckla sammhället Upprättande av en fysik närvaro Upprätta ett hållbart sammhällsengagemang Ökad områdes- och fastighetsvärde Fokus på högavkastande fastigheter och särskilda miljonprogramområden Fastighetsportföljen är fokuserad på tillväxtorter Fastigheter med låg inre standard

15 Värdeökande fastighetsförbättringar
3 Affärsmodell och strategi Värdeökande fastighetsförbättringar 2 Illustrativt investeringsexempel 1,5x Fastighetsinvestering har direkt effekt på driftsnetto Fastighetsförbättringar levererar långt över avkastningskravet Exempelberäkningen ger 1,52x den initiala investeringen ”Problem” med stort underhållsbehov blir till möjlighet Avkastning på fastighetsförbättringar (illustrativt exempel)* Säkerhetsdörr 9,7% Inpasseringssystem 39.6% Parkettgolv 9,7% Vattenbesparingsinvestering 20% avkastning(uppskattad) Badrumsrenovering 6,4% Genomsnitt, total renovering 8,1% Avkastningsöversikt från exempelinvestering Avkastningskrav 5,3% Fastighet med totalt 867 lägenheter 1 säkerhetsdörr, 1 badrumsrenovering, 2 parkettgolv & 1 vattenbesparingsinvestering/lägenhet 1 säkerhetspassystem installering Huvudsakliga antaganden i illustrativt exempel Värdeskapande genom ökade intäkter & minskade kostnader Rullande rot Anpassningar Säkerhet Gårdsrenoveringar Ökade hyresintäkter Lägre underhålls- och driftskostander Smart underhåll Effektivitet Fastighetsförbättringar levererar hög avkastning med direkt effekt på driftsnettot * Alla beräkningar baserade på Bolagets information från tidigare investeringar

16 Fokus på socialt och samhällsansvar
3 Affärsmodell och strategi Fokus på socialt och samhällsansvar 3 Bobutiker bemannas av lokala invånare Arbetsgivare till tidigare långtidsarbetslösa som bor i området (nuvarande): 3 Bocoacher 1 Ombyggnadskoordinator 13 Miljövärdar Nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen Entreprenadavtal med sociala klausuler Brett socialt engagemang – behålla en dialog med hyresgästerna Värdeskapande initiativ Ökad attraktivitet av området vilket leder till högre fastighetsvärden 1) Mellanhänder mellan Victoria Park och de boende med fokus att mildra språkbarriärer, skapa en god dialog osv.

17 Ökad driftsnetto och fastighetsvärde
3 Affärsmodell och strategi Ökad driftsnetto och fastighetsvärde Fastighetsförbättringar Smart och effektivt underhåll Ökad driftsnetto till följd av ökad hyra Minskande belåningsgrad som en effekt av ökade fastighetsvärden Sänkt avkastningskrav på grund av attraktiva fastigheter Rullande rot Ökad hyra Områdets attraktivitet

18 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE

19 Översikt - Fastighetsbestånd
4 Fastighetsportfölj Översikt - Fastighetsbestånd 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Fastighetsbestånd per den 30 juni 20141 Location Antal fastigheter Antal lägenheter Uthyrbar yta/tkvm Bostad /tkvm Lokaler /tkvm Hyresvärde MSEK Hyresvärde SEK/kvm Hyresintäkt MSEK Ekonomisk uthyrnings-grad % Bruttoarea kvm Eskilstuna 71 3 068 244 230 14 217 892 206 95 - Linköping 2 1 428 124 115 9 104 837 101 98 Malmö 1 023 86 75 10 1 007 99 Markaryd 44 768 57 51 7 47 817 39 84 Kristianstad 48 734 52 1 55 1 054 54 Stockholm 5 532 50 45 53 1 073 Lifestyle living (Malmö)  - 19 000 Total 181 7 553 613 568 46 563 919 539 96 Uthyrningsyta % Fastighetsportföljen består huvudsakligen av bostadsfastigheter Victoria Park är fokuserad på B- områden i tillväxtstäder Fastighetsportföljen har en genomsnittlig uthyrningsgrad på 96% Victoria Park är fokuserad på att etablera Bolaget som en betydande aktör inom den svenska fastighetsmarknaden 1) Inklusive förvärv av bestånd I Eskilstuna

20 Regional översikt ̶ 4 Fastighetsportfölj Eskilstuna Linköping 243 805
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Kommer innehålla en portfölj på 71 fastigheter Off market deal; totala köpeskillingen SEK 1,7 miljarder Positionerar Victoria Park i Mälardalenområdet Låga hyror och pris/kvm ger högre avkastningspotential Eskilstuna Uthyrbar area (kvm) 3 068 Antal lägenheter 879 Bostadshyra (SEK/kvm) ̶ Hyresprisutveckling Portfölj med 2 fastigheter förvärvade i maj 2013, med en total area på 124,021 kvm Fokus på fastighetsförbättringar med målet om 80 renoveringar under 2014 Samarbete inleds med lokala myndigheter Linköping Uthyrbar area (kvm) 1 428 Antal lägenheter 855 Bostadshyra (SEK/kvm)) +3,0% Hyresprisutveckling* *Q2’13 – Q3’14 * Bygg och befolkningsuppgifter från SCB, prisuppgifter bygger på Bolagets siffror

21 Regional översikt 4 Fastighetsportfölj Malmö Markaryd 85 744 1 023
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Portfölj med 9 fastigheter i Limhamn och Rosengård Fastigheterna i Limhamn förvärvades i oktober 2012 Fastigheterna i Rosengård förvärvades i december 2012 Malmö 85 744 Uthyrbar area (kvm 1 023 Antal lägenheter 1 010 Bostadshyra (SEK/kvm) +8,9% Hyresprisutveckling* *Q1’13 – Q3’14 44 fastigheter & 11 tomter förvärvades i maj 2013 Cirka. 88% av de kvm är bostadsfastigheter Fokus på fastighetsförbättringar och tillägg för befintliga hyresgäster – minskad vakansgrad med 50% efter förvärv Markaryd 57 184 Uthyrbar area (kvm 768 Antal lägenheter 857 Bostadshyra (SEK/kvm) +3,5% Hyresprisutveckling* *Q2’13 – Q3’14 * Prisdata baserat på Bolagets siffror

22 Regional översikt 4 Fastighetsportfölj Kristianstad Stockholm 52 494
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Portfölj med 48 fastigheter förvärvades i december 2013 Huvudsakligen bostadsfastigheter – 98% av total uthyrbar area Brist på bostäder, även om underskottet förväntas minska fram till 20191 Victoria Park fokuserar för nuvarande på fastighetsförbättringar 52 494 Uthyrbar area (kvm) 734 Antal lägenheter 1 045 Bostadshyra (SEK/kvm) +0,2% Hyresprisutveckling* *Q2’14 – Q3’14 Stadig ökning av genomsnittlig kötid I Tensta Portfölj med 5 fastigheter i Tensta, förvärvades i december 2013 Cirka. 90% av de kvm är bostadsfastigheter 2007 togs initiativet Järvalyftet med målet att uppnå en långsiktig positiv utveckling i samhället Stockholm 49 839 Uthyrbar area (kvm) 532 Antal lägenheter 1 038 Bostadshyra (SEK/kvm) +0,1% Hyresprisutveckling* *Q2’14 – Q3’14 * Prisdata baserat på Bolagets siffror, uppskattad kötid från Bostadsförmedlingen i Stockholms Stad AB

23 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE 7. APPENDIX

24 Finansiella mål 5 Finansiell översikt Mål Historisk utveckling
Långsiktig avkastning på eget kapital på minimum 15% (LTM-basis) Minimum soliditet på 25% Långsiktig Belåningsgrad* på maximum 70% Historisk utveckling Hög tillväxttakt och snabbt ökande kapital har dragit ner avkastningen på eget kapital men hålls fortfarande på attraktiva nivåer Stark soliditet Målet fortfarande mött efter Eskilstuna förvärvet (delvis finansierat med eget kapital) Victoria Park har gynnats av stigande fastighetsvärden Socioekonomiska och demografiska förändringar. Uthyrbar area (kvm) Victoria Park har därmed vuxit sin portfölj med fastighetstillgångar under de senaste åren Totala uthyrbara arean har ökat med över 700% sedan början av 2013 Företagets mål på kvm i syfte att dra nytta av synergier och skalfördelar 613,000 * Definieras som räntebärande skulder/totala tillgångar

25 Hyres- och marknadsvärdesutveckling
5 Finansiell översikt Hyres- och marknadsvärdesutveckling Hyresvärdesutveckling SEK/kvm Hyresvärdesutveckling % Marknadsvärdeutveckling Fastigheter i B-/C+ rankade områden innehåller stora värdepotential Genom att fokusera på värdeökandeförbättringar har Victoria Park avsevärt förbättrat sin fastighetsportföljs marknadsvärde Minskande belåningsgrad gynnas av ökade fastighetsvärden En stadig ökning av den genomsnittliga hyran på varje plats Ökad driftsnetto till följd av ökad hyra

26 Resultaträkning 5 Finansiell översikt Intäktsutveckling
Icke-justerad EBIT-utveckling 5 Finansiell översikt Resultaträkning 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Sedan januari 2013 har kvartalsintäkter ökat från SEK 20m till SEK 84m, exklusive det senaste förvärvet i Eskilstuna Intäktsökningen motsvara totalt 320% under perioden, vilket motsvarar en genomsnittlig kvartalstillväxttakt på 27% Under samma period har bolagets bruttomarginal ökat från 14% till 51% Victoria Parks driftnetto har ökat betydligt under de senaste kvartalen, från SEK 3m till SEK 43m sedan Q1 2013 Icke-justerad EBIT har ökat från SEK -2m till SEK 33m sedan början av 2013 Icke-justerad EBIT definieras som rörelseresultat minus justeringar av fastighetsvärdet Bolagets värdeförändringar inom fastigheter har haft en positiv utveckling, allt mellan SEK +10 MSEK och SEK +195m per kvartal efter kontinuerliga förbättringar av portföljens fastigheter

27 Balansräkning 5 Finansiell översikt Eget kapital och skulder
Historisk finansiering 5 Finansiell översikt Balansräkning 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Totala tillgångar har ökat med SEK 4,5 miljarder sedan januari för att uppnå SEK 5,2 miljarder Bolagets signifikanta tillgångstillväxt är till följd av en betydande och konsekvent ökning av investeringar i fastighetstillgångar Årlig extern värdering tillsammans med kvartalsvisa desktop- värderingar Victoria Parks belåningsgrad* har pendlat under senare kvartal mellan 61% och 80% Nuvarande belåningsgraden ligger på 65,4% Långsiktigt mål för belåningsgrad om maximum 70% Belåningsgrad relativt marknadsvärde på fastighetstillgångar nådde en topp på 79% under Q2 2013 *Definierat som räntebärande skulder/totala tillgångar

28 Skuldsättning och kreditbindningsstruktur
5 Finansiell översikt Skuldsättning och kreditbindningsstruktur 158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 Genomsnittlig ränta på 3,1% per 30 september (innan Eskilstuna förvärvet och obligationen) 50% av räntekostnader säkrade Icke säkerställd obligation emitterad om 400Mkr med löptid 4 år. Ränta Sti3M pkt Genomsnittlig ränta på 2,6% per dagens datum (inklusive Eskilstuna förvärvet och obligationen)

29 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT
158 211 215 60 140 147 217 127 64 72 162 121 1. VICTORIA PARK I KORTHET 2. MARKNADSÖVERSIKT 3. AFFÄRSMODELL OCH STRATEGI 4. FASTIGHETSPORTFÖLJ 5. FINANSIELL ÖVERSIKT 6. AKTIEN & STYRELSE 7.

30 Victoria Park-aktien 6 Aktien & Styrelse
Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap Bolagets börsvärde per den 30 September 2014 var SEK 1,618 million (488) Per den 30 september 2014, hade bolaget 4,424 unika aktieägare (2 092), varav 2,634 stamaktieägare av serie A (1 115) Aktiekapitalet per den 30 September 2014 uppgick till SEK 22,6 million, med ett kvotvärde om SEK 0,11 per aktie. A-aktiens kursutveckling under 2014 B-aktiens kursutveckling under 2014 Ägarförteckning per den 30 september 2014 Preferensaktiens kursutveckling under 2014 Avser eget och/eller närståendes innehav. 1) varav A-aktier och B-aktier genom pensionsförsäkring

31 Styrelsen 6 Aktien & Styrelse Bo Forsén – Styrelsens ordförande
Greg Dingizian – vice Styrelseordförande Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Norén Fastigheter AB och Scandinavian Resort AB. Styrelseledamot i Roxtec AB, Catena AB och Cale AB Utbildning & erfarenhet: Fil. kand. ekonomi. Tidigare VD och styrelseledamot i Wihlborgs samt vice VD i Trelleborg Huvudsaklig sysselsättning: Arbetande vice styrelseordförande Victoria Park AB Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Betting Promotion AB och FC Rosengård Utbildning & erfarenhet: Ekonom. Tidigare VD i Victoria Park AB, Gotic AB, Meaning Green AB, Wilh. Sonesson AB (publ) och HSB Malmö ek. för., grundare av Victoria Park AB (publ) och Annehem Fastigheter AB (publ) Anders Pettersson – Styrelseledamot Luciano Astudillo – Styrelseledamot Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hilding Anders AB och Alite International AB. Styrelseledamot i Hempel A/S och ZetaDisplay AB Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör och civilekonom. Tidigare VD och Koncernchef för Hilding Anders AB, VD för Thule AB och Thule Holding AB Huvudsaklig sysselsättning: Stabschef på kommunalrådsavdelningen i Malmö stad Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Idéstugan AB, Initiativtagare & vice ordförande för stiftelsen Uppstart Malmö. Ledamot i Samlingslokaldelegationen, Fakultetsstyrelsen för Lärande och Samhälle (Malmö Högskola), Olof Palmes minnesfond Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör. Tidigare Riksdagsledamot och förtroendevald i Malmö Kommunfullmäktige Henrik Bonde – Styrelseledamot Lennart Sten – Styrelseledamot Huvudsaklig sysselsättning: Placeringsdirektör vid Östersjöstiftelsen sedan 2009 Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Iris Förvaltning AB, styrelseledamot i Aberdeen Residential Sweden AB, Bansvik Holding AB, ByggVesta AB, ByggVesta Development AB, ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, Econordia AB, Gålöstiftelsen, Iris Group AB och Iris Sverige AB Utbildning & erfarenhet: Civilekonom. Tidigare Finanschef och VD för Iriskoncernen 2002–2008 Huvudsaklig sysselsättning: Chef för GE Capital Real Estate i Europa sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Roxanne Properties AB och Roxanne Fastighetsfond AB. Styrelseledamot i Fastighetsägarna Sverige, Inter IKEA Holding SA, Akroterion Fastighets AB, Fastighets AB Götark, Fastighets AB Sången, L V Sten Consulting AB och CLS Holding Utbildning & erfarenhet: Jur. kand. Tidigare ledande befattningar inom GE Capital Real Estate och GE Real Estate i Europa, Norden och Sverige sedan 2004


Ladda ner ppt "November 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser