Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförvaltningen 2007-10-23 Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska Härnösand kommun Tel: 0611 – 34 83 39 Mobil:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförvaltningen 2007-10-23 Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska Härnösand kommun Tel: 0611 – 34 83 39 Mobil:"— Presentationens avskrift:

1 Socialförvaltningen 2007-10-23 Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska Härnösand kommun anders.engelholm@harnosand.se Tel: 0611 – 34 83 39 Mobil: 070 – 345 85 62

2 Socialförvaltningen 2007-10-23 Vårdhygien i kommunen Finns det?

3 Socialförvaltningen 2007-10-23 SoL-sidan Kommunens HSL-ansvar Landstingets HSL-ansvar

4 Socialförvaltningen 2007-10-23 Ledningen i kommunen: Vårdgivare – Politisk nämnd Verksamhetschef för hälso- och sjukvården Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Legitimerad personal Enhetschefer Personal

5 Socialförvaltningen 2007-10-23 Den totala verksamheten Verksamhetschefens ansvar MAS ”inhägnade” område Kommunens hälso- och sjukvård, ansvarsfördelning

6 Socialförvaltningen 2007-10-23 MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska Direkt underställd nämnd Fristående roll ger patienten rättssäkerhet Uppgifterna undandragna verksamhetschefens ledning Ingen annan kan fullgöra uppgifterna och ej heller ingripa Ansvar för rutiner i verksamheten och följer upp dem.

7 Socialförvaltningen 2007-10-23 Utgångspunkter för god hygien och smittskydd i kommunen? Individer bor i sin egen bostad Personalen är besökare i bostaden Äldre multisjuka individer Socialtjänstlagen sätter ramen Hälso- och sjukvård är en del av helheten Omsättning av personal

8 Socialförvaltningen 2007-10-23 Vad krävs för att lyckas? Att ledningens engagemang finns i frågan Att hygienkompetens behövs i kommunen Att frågan kommer upp på agendan och får den dignitet som krävs Att intresse finns längst ut i linjen Att det finns någon som driver frågan framåt Att hygien även är en arbetsmiljöfråga

9 Socialförvaltningen 2007-10-23 Ledningens engagemang? Hygienkompetens MAS en tillgång som kan driva frågan Avtal med Smittskyddsenheten Hälsodeklaration Livsmedelshygien – egenkontrollprogram Smittskydd på agendan

10 Socialförvaltningen 2007-10-23 Positiva erfarenheter? Bra tillgång till skyddsutrustning Gemensamma rutiner i länet Samarbete med Smittskyddsenheten Vaccination mot Influensa i SÄBO Företagshälsovården en tillgång

11 Socialförvaltningen 2007-10-23 Vad behöver utvecklas! Kompetensen bland personal, ssk, chefer Lokaler inte alltid anpassade Samarbetet med Smittskyddsenheten behöver utvecklas ännu mer Kunskap om kommunen i landstinget Informationsöverföring från sjukhusvård

12 Socialförvaltningen 2007-10-23 Vårdhygien finns i kommunen

13 Socialförvaltningen 2007-10-23 …men det finns mer att göra!


Ladda ner ppt "Socialförvaltningen 2007-10-23 Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska Härnösand kommun Tel: 0611 – 34 83 39 Mobil:"

Liknande presentationer


Google-annonser