Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygghet ur jämställdhets- perspektiv i samhällsbyggnad Namn Titel, Organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygghet ur jämställdhets- perspektiv i samhällsbyggnad Namn Titel, Organisation."— Presentationens avskrift:

1 Trygghet ur jämställdhets- perspektiv i samhällsbyggnad Namn Titel, Organisation

2 Schema Exempel: 09.00-09.05Presentation av dagen 09.05-10.00Introduktion till trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv 10.00-10.15Rast 10.15-11.00Workshop: Steg fram för samhällsbyggare

3 Sammanfattning Kvinnor upplever högre grad av otrygghet än män Andra faktorer samverkar med kön i upplevelser av otrygghet Kvinnor beaktar risken att utsättas för sexualiserat våld

4 Sammanfattning Kvinnors fria rörlighet begränsas av otrygghet Kvinnor använder sig av strategier för att hantera risker

5 Diskussion Har ni i ert arbete reflekterat över att det kan finnas motsättningar mellan trygghet och säkerhet? När? Vad har ni prioriterat om ni identifierat sådana motsättningar? Kan ökad trygghet leda till ökad säkerhet?

6 Genusordningen Genus = sociala aspekter av kön Genusordningen = en samhällsordning Två principer: - kvinnor och män hålls isär (genuspolarisering) - kvinnor och män värderas olika

7 MänKvinnor MaskulinFeminin AktivPassiv SubjektObjekt OffentligPrivat HårdMjuk StarkSvag OräddRädd FörövareOffer BeskyddareBeskyddad

8 Omständigheter som påverkar rädsla Var man bor Hur stämningen och ordningen är i ens närmiljö Om man har personliga erfarenheter av brott Om man har kännedom om brott Bilden av den egna sårbarheten

9 Sammanfattning Trygghet och säkerhet står ibland i motsatsförhållande till varandra Genusordningens två principer: 1) isärhållande 2) olika värderande Genusordningen kan förklara mäns våld mot kvinnor Våldet upprätthåller genusordningen

10 Sammanfattning Begreppet rädsla och rädsloparadoxen är problematiska Kvinnor förhåller sig till risken att utsättas för mäns våld Man bör problematisera statistiken över anmälningar

11 Platser som ofta upplevs som otrygga Busskurer Parkeringshus och parkeringar Gång- och cykeltunnlar Offentliga hissar Parker Industriområden

12 Faktorer som skapar otrygga platser Igenvuxna buskage, skrymmande staket Skräpighet, flagnande fasader Dålig belysning, trasiga lampor Baksidor och mellanrum Folktomma ytor Platser där det är dålig överblick Trafiksepareringar

13 Faktorer som skapar trygga platser Platsen är överblickbar Platsen ger kontakt med omgivningen Platsen är befolkad Platsen är orienterbar Platsen blandar kommunikationsstråk och bebyggelse Platsen är välskött


Ladda ner ppt "Trygghet ur jämställdhets- perspektiv i samhällsbyggnad Namn Titel, Organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser