Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförsäkrings-systemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförsäkrings-systemet"— Presentationens avskrift:

1 Socialförsäkrings-systemet

2 Socialförsäkringarna
Vad känner ni till om socialförsäkringarna? (Till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning.)

3 Socialförsäkringarna
Sköts av Försäkringskassan Gäller för alla som bor och/eller arbetar i Sverige

4 Socialförsäkringarna ger ekonomiskt skydd
För familjer För barn För personer med funktionshinder Vid sjukdom Vid arbetsskada Vid ålderdom

5 Bostadsbidrag Förälder, ung vuxen eller pensionär
Vilka regler som gäller beror på vilken grupp man tillhör Grundar sig på en uppskattad inkomst

6 Bostadsbidrag Du kan bli återbetalningsskyldig
Viktigt att lämna rätt uppgifter Viktigt att anmäla förändringar Du måste själv ansöka

7 Barnbidrag Alla barn får barnbidrag Du behöver inte ansöka
Betalas ut till den ena föräldern eller båda Betalas ut till och med det kvartal barnet fyller 16 år eller flyttar ifrån Sverige Flerbarnstillägg betalas ut automatiskt

8 Föräldrapenning Avstå arbete för vård av barn i sammanlagt 480 dagar
Om gemensam vårdnad – hälften var Beskattningsbar och pensionsgrundande Ersättningen är 80 % av inkomsten under 390 dagar därefter 180 kr per dag för barn födda efter 1/7 2006

9 Pensionssystemet Bild: Andra AP-fonden

10 Sjukersättning Mellan 30 och 64 år
Om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt

11 Underhållsbidrag Aktuell vid en separation där det finns barn under 18 år i förhållandet Om barnen bara bor hos den ena föräldern betalas bidraget av den andra Storleken på underhållet räknas ut med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas sammanlagda ekonomi Föräldrarna upprättar själva ett avtal om hur stort det ska vara Försäkringskassan är inte inblandad

12 Underhållsstöd Om underhållsbidraget är mindre än 1273 kr går Försäkringskassan in och täcker upp mellanskillnaden Skattefritt Den förälder som inte bor med barnet blir återbetalningsskyldig för stödet Förälder med flyktingstatus som kommer ensamstående till Sverige har rätt till stödet

13 Tandvårdsförsäkring Från och med det år man fyller 20
Hur mycket försäkringen täcker beror på ålder och typ av behandling

14


Ladda ner ppt "Socialförsäkrings-systemet"

Liknande presentationer


Google-annonser