Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18."— Presentationens avskrift:

1 Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18

2 Vad och varför? Syften Standard
ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande tidsperiod Standardkostnad Standardpris x standardkvantitet Avvikelse Standardkostnad – verklig (efterkalkylerad) kostnad Syften Ansvarskontroll Kalkylstöd Budgetstöd Redovisningsstöd Kostnadskontroll och avvikelseanalys Underlag för internprissättning

3 Fråga och svara! Var i företaget har differenserna uppstått?
Varför uppstod differenserna? Vem har ansvaret för/påverkar de aktuella förhållandena? Hur blir den fortsatta utvecklingen? Vilka åtgärder kan/bör vidtas?

4 Standard – för vad och hur?
Lön Standardtid x standardpris Material Standardåtgång x standardpris Pålägg / omkostnader Löpande standard eller basstandard Genom Metodstudier Jämförelser Beräkningar Försöksproduktion

5 Förbrukningsavvikelse
För direkta kostnader S = Standard V = Verklig P = Pris K = Kvantitet Hela avvikelsen: SP x SK – VP x VK Prisavvikelse: (SP – VP) x VK Kvantitetsavvikelse: (SK – VK) x SP Figur 18:1 sidan 521 Avvikelser även multiplicerade med verklig volym, Vv OBS kombinations-komponenten

6 Exempel Exempel sidorna

7 Standard och redovisning
372,00 372,00 12,00 15,50 15,50 12,00 OBS! Fel i bokens exempel: 375 ska vara 372 12,50 ska vara 15,50 15,00 ska vara 12,00 - 12,00 Exempel sidorna - 15,50

8 Omkostnadsavvikelser
1b 2 1 Figur 18.2 sidan 535 Hela = SP x SB – VP x VB (SP- VP) x VB 1a = (Bof + (VB x Bor)) – (VB x VP) 1b = (VB x SP) – (Bof + (VB x Bor)) (SB – VB) x SP B = Påläggsbas P = Påläggssats Bof = Budgeterad total fast omkostnad Bor = Budgeterad rörlig omkostnad per påläggsbas

9 Omkostnadsexempel 1 (3) Kalkyl Per enhet Totalt
Direkta personalkostnader 5 timmar x 200 kr Administrationsomkostnader 50% av direkta Kalkylerad kostnad Utfall Per enhet Totalt på Total kostnad 105 prod. Direkta personalkostnader 5,2 tim x 200 kr Administrationsomkostnader 50% av direkta Summa kostnad SB = 105 x kr = kr, SP = 50 % => Omkostnad (rörlig budget) = kr VB = kr x 105 = kr => VP= / = 52 % Hela avvikelsen i omkostnader = (SP x SB) – (VP x VB) = 50% x – 52% x = kr Sidorna

10 Omkostnadsexempel 2 (3) Kalkyl Per enhet Totalt
Direkta personalkostnader 5 timmar x 200 kr Administrationsomkostnader 50% av direkta Kalkylerad kostnad Per enhet Totalt på Total kostnad Utfall prod. Direkta personalkostnader 5,2 tim x 200 kr Administrationsomkostnader 50% av direkta Summa kostnad <<Hela avvikelsen i omkostnader = (SP x SB) – (VP x VB) = 50% x – 52% x = kr Prestationsavvikelsen ( ” hur många ?” ) = (SB – VB) x SP = ( – ) x 50% = kr Påläggsavvikelsen ( ”pålägget högre eller lägre?” ) = (SP – VP) x VB = (50% - 52%) x = kr Summa kr

11 Omkostnadsexempel 3 (3) Kalkyl Per enhet Totalt
Direkta personalkostnader 5 timmar x 200 kr Administrationsomkostnader 50% av direkta Kalkylerad kostnad Per enhet Totalt på Total kostnad Utfall prod. Direkta personalkostnader 5,2 tim x 200 kr Administrationsomkostnader 50% av direkta Summa kostnad <<Hela avvikelsen i omkostnader = (SP x SB) – (VP x VB) = 50% x – 52% x = kr Sysselsättningsavvikelsen = (VB x SP) – (Bof + (VB x Bor)) = ( x 50%) – ( ( x 0,4)) = – ( ) = Förbrukningsavvikelsen = (Bof + (VB x Bor)) – (VB x VP) = ( ( x 0,4)) – ( x 52 %) = ( ) – = Summa (= påläggsavvikelsen) = kr

12 Omkostnader - grafiskt
Figur sidan 542

13 Resultatavvikelser Resultatavvikelse = C – A Volymavvikelse = B – A
1 2 3 A C B Resultatavvikelse = C – A Volymavvikelse = B – A Försäljningsprisavvikelse = C - B F = Försäljningspris S = Standardkostnad per enhet V = Volym B = Budget v = Verkligt Figur 18:3 sidan 543

14 Ex Sidan 545


Ladda ner ppt "Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18."

Liknande presentationer


Google-annonser