Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18. Vad och varför? Standard  ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18. Vad och varför? Standard  ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande."— Presentationens avskrift:

1 Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18

2 Vad och varför? Standard  ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande tidsperiod  Standardkostnad  Standardpris x standardkvantitet  Avvikelse  Standardkostnad – verklig (efterkalkylerad) kostnad Syften  Ansvarskontroll  Kalkylstöd  Budgetstöd  Redovisningsstöd  Kostnadskontroll och avvikelseanalys  Underlag för internprissättning

3 Fråga och svara! Var i företaget har differenserna uppstått? Varför uppstod differenserna? Vem har ansvaret för/påverkar de aktuella förhållandena? Hur blir den fortsatta utvecklingen? Vilka åtgärder kan/bör vidtas?

4 Standard – för vad och hur? För  Lön  Standardtid x standardpris  Material  Standardåtgång x standardpris  Pålägg / omkostnader Löpande standard eller basstandard Genom  Metodstudier  Jämförelser  Beräkningar  Försöksproduktion

5 Förbrukningsavvikelse För direkta kostnader  S = Standard  V = Verklig  P = Pris  K = Kvantitet  Hela avvikelsen:  SP x SK – VP x VK  Prisavvikelse:  (SP – VP) x VK  Kvantitetsavvikelse: ( SK – VK) x SP Avvikelser även multiplicerade med verklig volym, Vv OBS kombinations- komponenten Figur 18:1 sidan 521

6 Exempel Exempel sidorna 520-523

7 Standard och redovisning Exempel sidorna 530-533 372,00 15,50 372,00 15,50 12,00 - 12,00 - 15,50

8 Omkostnadsavvikelser Hela = SP x SB – VP x VB  (SP- VP) x VB  1a = (Bof + (VB x Bor)) – (VB x VP)  1b = (VB x SP) – (Bof + (VB x Bor))  (SB – VB) x SP B = Påläggsbas P = Påläggssats Bof = Budgeterad total fast omkostnad Bor = Budgeterad rörlig omkostnad per påläggsbas 1 2 1a1b Figur 18.2 sidan 535

9 Kalkyl Per enhet Totalt Direkta personalkostnader5 timmar x 200 kr1 000100 000 Administrationsomkostnader50% av direkta 500 50 000 Kalkylerad kostnad1 500150 000 Utfall Per enhet Totalt påTotal kostnad 105 prod. Direkta personalkostnader5,2 tim x 200 kr1 040109 200 Administrationsomkostnader50% av direkta 520 54 60056 784 Summa kostnad1 560163 800 Omkostnadsexempel 1 (3) SB = 105 x 1 000 kr = 105 000 kr, SP = 50 % => Omkostnad (rörlig budget) = 52 500 kr VB = 1 040 kr x 105 = 109 200 kr => VP= 56 784/109 200 = 52 % Hela avvikelsen i omkostnader = (SP x SB) – (VP x VB) = 50% x 105 000 – 52% x 109 200 = -4 284 kr Sidorna 536-543

10 Kalkyl Per enhet Totalt Direkta personalkostnader5 timmar x 200 kr1 000100 000 Administrationsomkostnader50% av direkta 500 50 000 Kalkylerad kostnad1 500150 000 Per enhet Totalt påTotal kostnad Utfall 105 prod. Direkta personalkostnader5,2 tim x 200 kr1 040109 200 Administrationsomkostnader50% av direkta 520 54 60056 784 Summa kostnad1 560163 800 Prestationsavvikelsen ( ” hur många ?” ) = (SB – VB) x SP = (105 000 – 109 200) x 50% = -2 100 kr Påläggsavvikelsen ( ”pålägget högre eller lägre?” ) = (SP – VP) x VB = (50% - 52%) x 109 200 = -2 184 kr Summa- 4 284 kr < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/10/2788305/slides/slide_10.jpg", "name": "Kalkyl Per enhet Totalt Direkta personalkostnader5 timmar x 200 kr1 000100 000 Administrationsomkostnader50% av direkta 500 50 000 Kalkylerad kostnad1 500150 000 Per enhet Totalt påTotal kostnad Utfall 105 prod.", "description": "Direkta personalkostnader5,2 tim x 200 kr1 040109 200 Administrationsomkostnader50% av direkta 520 54 60056 784 Summa kostnad1 560163 800 Prestationsavvikelsen ( hur många ? ) = (SB – VB) x SP = (105 000 – 109 200) x 50% = -2 100 kr Påläggsavvikelsen ( pålägget högre eller lägre? ) = (SP – VP) x VB = (50% - 52%) x 109 200 = -2 184 kr Summa- 4 284 kr <

11 Sysselsättningsavvikelsen = (VB x SP) – (Bof + (VB x Bor)) = (109 200 x 50%) – (12 000 + (109 200 x 0,4)) = 54 600 – (12 000 + 43 680) = -1 080 Förbrukningsavvikelsen = (Bof + (VB x Bor)) – (VB x VP) = (12 000 + (109 200 x 0,4)) – (109 200 x 52 %) = (12 000 + 43 680) – 56 784 = - 1 104 Summa (= påläggsavvikelsen)=- 2 184 kr Kalkyl Per enhet Totalt Direkta personalkostnader5 timmar x 200 kr1 000100 000 Administrationsomkostnader50% av direkta 500 50 000 Kalkylerad kostnad1 500150 000 Per enhet Totalt påTotal kostnad Utfall 105 prod. Direkta personalkostnader5,2 tim x 200 kr1 040109 200 Administrationsomkostnader50% av direkta 520 54 60056 784 Summa kostnad1 560163 800 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/10/2788305/slides/slide_11.jpg", "name": "Sysselsättningsavvikelsen = (VB x SP) – (Bof + (VB x Bor)) = (109 200 x 50%) – (12 000 + (109 200 x 0,4)) = 54 600 – (12 000 + 43 680) = -1 080 Förbrukningsavvikelsen = (Bof + (VB x Bor)) – (VB x VP) = (12 000 + (109 200 x 0,4)) – (109 200 x 52 %) = (12 000 + 43 680) – 56 784 = - 1 104 Summa (= påläggsavvikelsen)=- 2 184 kr Kalkyl Per enhet Totalt Direkta personalkostnader5 timmar x 200 kr1 000100 000 Administrationsomkostnader50% av direkta 500 50 000 Kalkylerad kostnad1 500150 000 Per enhet Totalt påTotal kostnad Utfall 105 prod.", "description": "Direkta personalkostnader5,2 tim x 200 kr1 040109 200 Administrationsomkostnader50% av direkta 520 54 60056 784 Summa kostnad1 560163 800 <

12 Omkostnader - grafiskt Figur sidan 542

13 Resultatavvikelser Resultatavvikelse = C – A Volymavvikelse = B – A Försäljningsprisavvikelse = C - B F = Försäljningspris S = Standardkostnad per enhet V = Volym B = Budget v = Verkligt 2 3 1 A C B Figur 18:3 sidan 543

14 Sidan 545 Ex


Ladda ner ppt "Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18. Vad och varför? Standard  ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande."

Liknande presentationer


Google-annonser