Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18. Vad och varför? Standard  ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18. Vad och varför? Standard  ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande."— Presentationens avskrift:

1 Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18

2 Vad och varför? Standard  ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande tidsperiod  Standardkostnad  Standardpris x standardkvantitet  Avvikelse  Standardkostnad – verklig (efterkalkylerad) kostnad Syften  Ansvarskontroll  Kalkylstöd  Budgetstöd  Redovisningsstöd  Kostnadskontroll och avvikelseanalys  Underlag för internprissättning

3 Fråga och svara! Var i företaget har differenserna uppstått? Varför uppstod differenserna? Vem har ansvaret för/påverkar de aktuella förhållandena? Hur blir den fortsatta utvecklingen? Vilka åtgärder kan/bör vidtas?

4 Standard – för vad och hur? För  Lön  Standardtid x standardpris  Material  Standardåtgång x standardpris  Pålägg / omkostnader Löpande standard eller basstandard Genom  Metodstudier  Jämförelser  Beräkningar  Försöksproduktion

5 Förbrukningsavvikelse För direkta kostnader  S = Standard  V = Verklig  P = Pris  K = Kvantitet  Hela avvikelsen:  SP x SK – VP x VK  Prisavvikelse:  (SP – VP) x VK  Kvantitetsavvikelse: ( SK – VK) x SP Avvikelser även multiplicerade med verklig volym, Vv OBS kombinations- komponenten Figur 18:1 sidan 521

6 Exempel Exempel sidorna

7 Standard och redovisning Exempel sidorna ,00 15,50 372,00 15,50 12, , ,50

8 Omkostnadsavvikelser Hela = SP x SB – VP x VB  (SP- VP) x VB  1a = (Bof + (VB x Bor)) – (VB x VP)  1b = (VB x SP) – (Bof + (VB x Bor))  (SB – VB) x SP B = Påläggsbas P = Påläggssats Bof = Budgeterad total fast omkostnad Bor = Budgeterad rörlig omkostnad per påläggsbas 1 2 1a1b Figur 18.2 sidan 535

9 Kalkyl Per enhet Totalt Direkta personalkostnader5 timmar x 200 kr Administrationsomkostnader50% av direkta Kalkylerad kostnad Utfall Per enhet Totalt påTotal kostnad 105 prod. Direkta personalkostnader5,2 tim x 200 kr Administrationsomkostnader50% av direkta Summa kostnad Omkostnadsexempel 1 (3) SB = 105 x kr = kr, SP = 50 % => Omkostnad (rörlig budget) = kr VB = kr x 105 = kr => VP= / = 52 % Hela avvikelsen i omkostnader = (SP x SB) – (VP x VB) = 50% x – 52% x = kr Sidorna

10 Kalkyl Per enhet Totalt Direkta personalkostnader5 timmar x 200 kr Administrationsomkostnader50% av direkta Kalkylerad kostnad Per enhet Totalt påTotal kostnad Utfall 105 prod. Direkta personalkostnader5,2 tim x 200 kr Administrationsomkostnader50% av direkta Summa kostnad Prestationsavvikelsen ( ” hur många ?” ) = (SB – VB) x SP = ( – ) x 50% = kr Påläggsavvikelsen ( ”pålägget högre eller lägre?” ) = (SP – VP) x VB = (50% - 52%) x = kr Summa kr <

11 Sysselsättningsavvikelsen = (VB x SP) – (Bof + (VB x Bor)) = ( x 50%) – ( ( x 0,4)) = – ( ) = Förbrukningsavvikelsen = (Bof + (VB x Bor)) – (VB x VP) = ( ( x 0,4)) – ( x 52 %) = ( ) – = Summa (= påläggsavvikelsen)= kr Kalkyl Per enhet Totalt Direkta personalkostnader5 timmar x 200 kr Administrationsomkostnader50% av direkta Kalkylerad kostnad Per enhet Totalt påTotal kostnad Utfall 105 prod. Direkta personalkostnader5,2 tim x 200 kr Administrationsomkostnader50% av direkta Summa kostnad <

12 Omkostnader - grafiskt Figur sidan 542

13 Resultatavvikelser Resultatavvikelse = C – A Volymavvikelse = B – A Försäljningsprisavvikelse = C - B F = Försäljningspris S = Standardkostnad per enhet V = Volym B = Budget v = Verkligt A C B Figur 18:3 sidan 543

14 Sidan 545 Ex


Ladda ner ppt "Standardkostnader Thomas Westin Kapitel 18. Vad och varför? Standard  ett förutberäknat värde för en viss uppoffring eller prestation för en kommande."

Liknande presentationer


Google-annonser