Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARNHÄLSOVÅRDENS MÅL / DELMÅL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARNHÄLSOVÅRDENS MÅL / DELMÅL"— Presentationens avskrift:

1 BARNHÄLSOVÅRDENS MÅL / DELMÅL
Att minska dödligheten, sjukligheten och handikapp hos blivande och nyblivna mödrar och deras barn. Att minska skadlig påfrestning för föräldrar och deras barn. Att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldrarskap och härigenom skapa gynsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn. Att genomföra differentierad hälsoövervakning av alla gravida och av barn före skolåldern. Att minska väsentliga hälsoproblem för barnfamiljen. Att ge behovsanpassad service, stöd och vård till föräldrar och barn. Att uppmärksamma och förebygga förhållanden i närmiljö och samhälle som kan hota mödrar och barns hälsa. Allmänna råd från socialstyrelsen 1991:8

2 Familjen Svensson Familjen Svensson består av mamma Maria 37 år och pappa Martin 39 år samt deras nyfödda dotter. Flicka föddes i gv.42+3 vägde 4200g och var 53 cm lång. Modern blev igång satt och förlossningen tog sammanlagt 18 timmar. Efteråt stannade familjen på patienthotellet och på tredje dagen gick de hem. Enligt FV2 så hade Marias bröstmjölk inte riktigt runnit till och hon hade början till sår på ena bröstvårtan. Barnmorskan på patienthotellet hade vid två tillfällen gjort amningsobservation och enligt henne hade flickan nu ett etablerat sug. Flickan hade gått ner 320g och vägde vid hemgång 3880g. Familjen bor i en trerumslägenhet i närheten av Möllevångstorget. Maria jobbar som lärare och Martin jobbar som ingenjör i Köpenhamn och är borta timmar per dag. Martin röker även men enbart utomhus, han har även försökt att dra ner på sitt rökande nu när de skulle bli föräldrar, hans konsumtion är 10 ciggaretter/ dag. Både Maria och Martin har en stor vänkrets men deras föräldrar och syskon bor långt borta. Graviditeten är välplanerad och och både Maria och Martin har velat vänta med att skaffa barn eftersom de ville resa och ha en trygg ekonomi innan de blev föräldrar.

3 Familjen Zein Familjen Zein består av mamma Miriam 29år, pappa Fahrud 41år samt barnen Ali 9år, Sarah 7år, Mohammed 4år, Maya 2½år och deras nyfödda son. Sonen föddes i gv 39+3 vägde 3500g och var 49cm lång. Förlossningen gick snabbt på 4 timmar och mor och son gick på tidighemgång 10 timmar efter förlossningen. Vid återbeök på amningsmottagningen 48 timmar efter förlossningen hade gossen gått ner 110g och vägde 3390g. Enligt Fv2 så var gossen något gul och mor fick direktiv att vara uppmärksam på om gossen blev trött eller slö eller och gulheten skulle öka. Mor uppgav att amningen fungerade väl och att bröstmjölken hade runnit till. Gossen hade även fått lite ersättning på flaska då modern tyckte att han var hungrig. Mor har goda amningserfarenheter av de andra barnen som hon har ammat till ca 1års ålder. Föräldrarna härstammar ifrån Turkiet, fadern har varit i Sverige i 15år och modern kom hit för 10 år sedan. Båda föräldrarna pratar bra svenska. Familjen bor i en sliten 3-rumslägenhet i närheten av folketspark i Malmö. Modern har aldrig jobbat men har gått SFI, fadern har tidigare arbetat men är nu sjukpensionerad pga konstanta ryggsmärtor. Fadern har även varit deprimerad till och från i hela sitt vuxna liv. Ingen av föräldrarna har sina föräldrar i Sverige men fadern har en bror som bor i en annan del av staden. De har även många vänner som bor i närheten.

4 FÖRSTA HEMBESÖKET Presenterar BHV basprogram och barnets hälsobok.
Pratar om förlossningen och eftervården på BB / patienthotellet. Amning, teknik, frekvens och att förebygga magknip. Minskad risk för plötslig spädbarnsdöd. Leva med barn till förstagångsföräldrar. Rökfriabarn till föräldrar som röker. Hereditet. Titta på barnet: gulsot? Om navelstumpen trillat och hur huden runt omkring ser ut. Hjälper ev till att rengöra runt navelstumpen. Väger barnet och mäter huvudomfånget. Bokar tid för nästa besök.

5 4 veckors ålder. Tillväxt.
Motorik, armar och ben ska röra sig liksidigt. Fixera och följa med blicken. Ansatser till svarsleende. Nyföddhetsreflexer ska finnas: Omklamringsreflex ( Moro ), gripreflex, sök och sugreflex, toniska nackreflexen och kryp-gångreflex om man trycker på undersidan av fotsulorna. AD-vitamin. (D-vitamin from 1/1-09).

6 Första läkarbesöket 6-12 veckors ålder.
Tillväxt. Låter föräldarna berätta hur dom tycker att det fungerar. Skallen palperas, känner efter så att fontanellerna är öppna och mjuka. Ögon: fixera och följer med blicken. Avvikande ögonrörelser och pupillerreflex. Tittar i ögonbotten för att utesluta kongenital katarakt. Buken inspekteras och palperas. Tittar på naveln som bör vara läkt. Genitalia inspekteras och palperas. Lyssnar på hjärtat och känner på femoralispulsarna. Lyssna på lungorna. Titta på fötterna. Känner på höftlederna för att utelsluta höftledsluxation. Psykomotoriska utvecklingen: kontaktleende som svar på stimulering och primitivt joller. Lyfter på huvudet i bukläge. Kontrollera att nyföddhetsreflexerna finns.

7 3 månader / första vaccinationen
Tillväxt. Stelkramp Difteri Polio Kikhosta Hemofilus influensa typ B Pneumokocker för barn som är födda fr.om 1/10-08 Hepatit B till riskbarnen Biverkningar kommer ca fyra timmar efter given dos i form av feber, trött, gnällig och röd och hård svullnad på benet. Bivekningar uppstår inte alltid och ibland får barnet bara en av biverkningarna och ibland kommer alla.

8 4 månader / ”matprat” Tillväxt.
WHO´s rekomendationer är att man ska helamma upp till 6 månaders ålder. Helamma = amning + AD-vitaminer (from 1/1-09 enbart D-vitamin)inget annat inte ens vatten. Föräldrar som vill börja ge sina barn smakportioner kan börja med det vid 4 månders ålder. Ska undvika att ge salt, nötter och honung det första året. Vid 4 månaders ålder griper barnet delvis efter saker. Börjar jollra, upptäcker sina händer och fötter. Stödjer på armarna när det ligger på magen, vänder på huvudet efter ljud. Inbjudan till föräldrarutbildning.

9 5 månader / andra vaccintionen
Tillväxt. DTP polio HiB och pneumockocker, Hepatit B till riskbarnen. Griper medvetet efter saker. Nyföddhetsreflexerna bör nu vara borta.

10 6 månader / andra läkarbesöket.
Tillväxt. Blickkontakten. Titta efer skelning, barnet ska inte skela konstant. Tittar barnet efter ett föremål som försvinner utanför synfältet. Skallen palperas fontanellera är fortfarande öppen men storleken varierar. Lyssnar på hjärta och lungor, känner på femoralispulsarna. Buken palperas, titta på genitalierna och känner på höfterna. Hjälper till att dra sig upp mot sittande ställning när man håller det i händerna. Fråga om barnet vänder runt. Ger barnet en leksak att hålla i för att se om den förflyttar leksaken mellan händerna. Jollrar barnet mer nyanserat baba, gaga. Erbjuder BCG vaccin till riskbarnen.

11 7-9 månader / BOEL undersökning
Tillväxt. Ev hembesök. BOEL = Blicken Orientera Efter Ljudet. En klocka med hög frekvens och en kula med låg frekvens. Barnet ska vända sig om efter ljudet. Tittar efter skelning. Pratar om olycksfall och barnsäkerhet. Vikten av att börja borsta tänderna. Måltidsordning. Dax att börja servera två lagade mål mat om dagen. Sitter barnet själv, börjat krypa? Har barnet börjat bli rädd för främlingar?

12 10 månader tredje läkarbesöket
Tillväxt. Reser sig och går utmed möbler. Slår två klossar mot varandra. Pincettgreppet. Fallskyddsreflexen. Leker barnet tittut. Förstår enstaka ord tex ” var är lampan”. Somatisk undersökning, hjärt, lungor, buk, yttre genitalia, testiklarna, skalle, fontaneller, munnhåla och tänder. Höfterna undersöks, om barnet går tittar man efter hälta.

13 12månder Tillväxt. Fråga föräldrarna om barnet hjälper till vid av och påklädning genom att sträcka fram en fot eller arm, säger något enstaka ord Förstår enkla uppmaningar tex ”hämta bollen”. DTP, polio HiB ev hepatit B.

14 18 månader / läkarbesök Viktig att ge pga Tillväxt
Bygger torn av 3 klossar. Klotterritar. Talar 8-10 enkla ord, förstår fler. Pekar ut kroppsdelar. Somatisk undersökning, hjärta, lungor, yttre genitalia, testiklarna, tonus. Låt barnet gå själv titta efter hälta, ankgång, tågång Skelning fråga föräldrarna om ögonen följs åt när barnet tittar. MPR (MMR) mässling, påssjuka och röda hund vaccination. de följdsjukdomar man kan få. Biverkningarna iform av prickar och feber kommer först efter 1-2 veckor efter given dos pga att det är ett levande vaccin.

15 2 ½ - 3 år. Tillväxt. Benämner och använder föremål.
Språkutvecklingen viktig, pratar barnet med 2-3 ordsmeningar. Leker enklare rolllekar. Sparka boll Cirkelklotter. Tycker om att höra sagor. Hoppar på jämnfota. Fråga föräldrarna om barnet kan gå upp och nedför trappor med stöd. Mat och sovvanor. Gränssättning. Fråga om barnet är torr dag / natt.

16 4 år. Tillväxt. Uppföljning av talet. Trä pärlor.
Rita huvudfoting, imitera kors. Räkna 3 föremål och benämna färg. Hoppa på ett ben och gå balansgång. Synundersökning HVOT 0,8. Hörselundersökning ( ej i Malmö ). Barnet ska vara torr dagtid. Mat och sömnvanor. Gränssättning.

17 5 år Tillväxt. Kan barnet knäppa knappar, bygga med lego, lägga puzzel och klippa. Kamratrelationer. Imitera fyrkant, vertikalt streck och kors. Hoppa tio hopp på ett ben. Fråga om barnet är helt torr. Barn som kissar i sängen kan få nässpray mot detta först vid 6 års ålder. Beteende och koncentration. Vaccination med stelkramp, difteri, polio och kikhosta. Erbjuder läkarbesök vid 5 ½ år.


Ladda ner ppt "BARNHÄLSOVÅRDENS MÅL / DELMÅL"

Liknande presentationer


Google-annonser