Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Ja 30194.4 2Nej 185.6 Total:319100.0 Antal obesvarade: 5 Har du tillgång till cykel privat? Malmö högskolas anställda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Ja 30194.4 2Nej 185.6 Total:319100.0 Antal obesvarade: 5 Har du tillgång till cykel privat? Malmö högskolas anställda."— Presentationens avskrift:

1 SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Ja 30194.4 2Nej 185.6 Total:319100.0 Antal obesvarade: 5 Har du tillgång till cykel privat? Malmö högskolas anställda har en hög tillgång till cykel privat. Generellt brukar det se ut på detta sätt. De flesta har ju tillgång till en cykel i hemmet men det betyder inte att alla använder den. I detta fall använder ungefär hälften av de som har tillgång till cykel för arbetsresor.

2 SvarsalternativAntal svar Fördelning % 1Ja 28087.5 2Nej 3912.2 0Vet inte 10.3 Total:320100.0 Antal obesvarade: 4 Har du gångavstånd till en kollektivtrafikhållplats nära ditt hem? Detta resultat visar att de anställda är väl medvetna om närbelägna busslinjer.

3 SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Ja 8326.2 2Nej 23473.8 Total:317100.0 Antal obesvarade: 7 Har du barn som du måste lämna/hämta på dagis? Majoriteten varken lämnar eller hämtar barn på dagis.

4 Du som lämnar barn på dagis eller skola, hur tar du dig till och från jobbet? Enbart 14 % av de som lämnar barn på dagis/skola tar egen bil till och från jobbet. Gång2 Cykel37 Buss12 Egen bil12 Samåkning/blipool1 Tåg19 Annat0

5 Hur tar du dig oftast till och från jobbet? Ange det främsta alternativet. SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Gång 144.3 2Cykel 15548.1 3Buss 4313.4 4Egen bil 4213.0 5Samåkning/bilpool 30.9 6Tåg 6118.9 7Annat alternativ: 41.2 Total:322100.0 Antal obesvarade: 2 Detta är ett glädjande resultat. Bara 13 % som tar egen bil. Cykeln är omtyckt bland de anställda. Vanligtvis är det en större andel som åker bil. Detta har förstås mycket med lokaliseringen av MAH att göra. Centralt, bra cykelanslutningar samt närhet till stora kollektivtrafikknutpunkter.

6 Ni som tar er till och från jobbet med bil och har bostad i Malmö, var bor ni? OBS: Antalsuppgifter De som åker med bil till och från jobbet och som är bosatta i Malmö bor i regel närmare stadens ytterkanter. Det behöver inte betyda att bilen är det bästa alternativet för dessa personer, men detta innebär också att de kortare resorna i Malmö av MAH:s anställda görs med cykel, gång och kollektivtrafik.

7 Jämförelse med resvaneundersökning bland boende i Malmö 2008 Cirka 44 % av arbetsresorna i Malmö görs med bil, enligt en resvaneundersökning som besvarades av mer än 5000 malmöbor. Alla som jobbar på MAH är förvisso inte Malmöbor, men denna jämförelse kan ändå ge understöd åt påståendet att de anställda på MAH har en ovanligt låg andel bilpendlare.

8 Arbetsresor – Inom Malmö Arbetsresor – Från utanför Malmö Arbetsresornas fördelning – inifrån eller utifrån Malmö Användningen av egen bil är större om man bor utanför Malmö. Intressant att hela 5 % som bor utanför Malmö cyklar. Dessa är oftast boende i Lund eller Oxie och hävdar att de cyklar för motionen och utmaningen. Cykeln dominerar stort bland de anställda som bor i Malmö.

9 Anställda som bor i Malmö En stor del av de anställda som bor i Malmö bor centralt. Centrum samt Västra och Södra Innerstaden befinner sig på lagom gång- och cykelavstånd ifrån Malmö högskolas lokaler. Detta kan vara en förklaring till den höga frekvensen av cyklande till och från jobbet.

10 Lund41 Svedala9 Lomma7 Höllviken6 Höör4 Löddeköpinge4 Staffanstorp4 Södra Sandby4 Åkarp4 Eslöv3 Furulund3 Kävlinge3 Helsingborg3 Oxie3 Skivarp3 Trelleborg3 Bjärred2 Danmark2 Genarp2 Hjärup2 Växjö2 Ystad2 Bara1 Dalby1 Eskilstuna1 Klågerup1 Kristianstad1 Löderup1 Osby1 Simlångsdalen1 Skanör1 Vinslöv1 Yngsjö1 Östra Sönnarslöv1 Boende utanför Malmö Den största delen av de anställda som bor utanför Malmö kommuns gränser bor i Lund. I övrigt är de anställda spridda i olika delar av Skåne (och i några fall utanför länet och även utanför landet).

11 Varför väljer du att åka till och från jobbet med det transportmedel du gör? Kryssa endast i ett alternativ. SvarsalternativAntal svar Fördelning % 1Det tar kort tid 7924.8 2Det är billigt 247.5 3Det är bekvämt 8627.0 4Det är miljövänligt 7724.1 5 Det är det transportmedel som finns att tillgå 103.1 6Annan anledning: 4313.5 Total:319100.0 Antal obesvarade: 5 Det är ganska många som väljer transportmedel utifrån miljömedvetenhet. Det ekonomiska väger inte alls tungt, trots att de flesta anställda på MAH väljer det billigaste alternativet: Cykeln. Det var många som också svarade ”annan anledning” och angav då motion.

12 Det tar kort tid20 Billigt2 Bekvämt10 Miljövänligt0 Det är vad som finns att tillgå2 Annan anledning9 Varför tar du bilen till och från jobbet? Svaret är inte särskilt förvånande. De flesta hävdar att det är det snabbaste alternativet samt att det är bekvämt. Miljövänligheten och det ekonomiska är inte det viktigaste här. Bekvämligheten kan ju diskuteras, i vårt kallare klimat är ju bilen ofta oslagbar i fråga om komfort. Men att det skulle ta kortast tid är inte alltid självklart.

13 “83 årig mor som har svårt att gå och jag kör till olika aktiviteter” “kan göra ärenden på vägen” “Hälsoskäl” “varmt och bekvämt höst och vinter.” “Det är en bra bit till bussen, sedan måste jag byta buss innan jag är på jobb eftersom denna buss inte går till Centralen” “cykel sönder” “har lang transport og ingen mulighed for at cykle på Öresundsbroen” “Doftallergiker” “Sjukdom” Andra anledningar till att köra bil till och från jobbet

14 Hur tycker du att din arbetsplats intresserar sig för dina transporter till, från och på jobbet? SvarsalternativAntal svarFördelning % 1 De är intresserade av vilka färdmedel jag använder och vill gärna främja miljövänliga transporter 5818.0 2 De är inte intresserade av vilka färdmedel jag använder 18256.5 0Vet inte 8225.5 Total:322100.0 Antal obesvarade: 2 Många som inte känner till om arbetsplatsen jobbar med dessa frågor, men också många som uppfattar arbetsplatsen som ej intresserade. Frågan var dock ställd aningen otydligt. De svarande kan ha uppfattat det som att det enbart rörde sig resor till och från jobbet.

15 Har du tillgång till bil privat? SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Ja 24876.5 2Nej 7623.5 Total:324100.0 Antal obesvarade: 0 Lite lägre än genomsnittet. Tillgången bland befolkning ligger enligt SCB på 80-85 %.

16 Om ja - när behöver du den? SvarsalternativAntal svarFördelning % 1 Jag behöver den mer eller mindre dagligen 3614.6 2 Jag behöver den några gånger i veckan 12450.4 3 Jag behöver den sällan eller inte alls 8635.0 Total:246100.0 Antal obesvarade: 78 Ganska många som inte behöver sin bil speciellt ofta, men det kan förstås vara någon annan i hushållet som använder sig mer frekvent av bilen.

17 SvarsalternativAntal svar Fördelning % 1Ja, i princip varje dag 3413.7 2Några dagar i veckan 83.2 3Någon enstaka gång 10241.0 4Nej, aldrig 10542.2 Total:249100.0 Antal obesvarade: 75 Kör du bil till och från jobbet? Av alla 249 som har tillgång till bil är det bara 34 som kör bil till jobbet varje dag. Enbart ytterligare åtta som kör några dagar i veckan. Glädjande resultat. 83 % kör aldrig eller bara någon enstaka gång till jobbet.

18 Vilket/vilka färdmedel använder du oftast för resor i tjänsten inom Malmö? Du kan ange flera alternativ. SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Cykel 18958.3 2Egen bil 3711.4 3Samåkning/bilpool 72.2 4Taxi 134.0 5Buss 9429.0 6Tåg 41.2 7 Jag gör inga tjänsteresor inom Malmö 4915.1 8Annat alternativ: 257.7 Majoriteten cyklar när det gäller kortare resor inom Malmö. En del kör ändå med egen bil. Detta kan minska ytterligare. I många organisationer förbjuder man egen bil i tjänsten till förmån för bilpool, cykelpool osv. Vi kan också konstatera (eller hoppas på) att tågresandet ska öka med tanke på Citytunneln.

19 Vilket/Vilka färdmedel använder du oftast för resor i tjänsten till destinationer utanför Malmö? Du kan ange fler alternativ. SvarsalternativAntal svar Fördelning % 1Egen bil 5517.0 2Samåkning/bilpool 123.7 3Taxi 30.9 4Buss 4513.9 5Tåg 21867.3 6Flyg 8626.5 7 Jag gör inga tjänsteresor till destinationer utanför Malmö 5717.6 8Annat alternativ: 30.9 När det gäller längre resor så tycker jag att det är ganska många som väljer flyg. Det skulle kunna undersökas hur långväga dessa resor är, och om de går att ersätta med tåg. En resepolicy kan ge sådana riktlinjer.

20 Varför väljer du ett visst transportmedel på din tjänsteresa? (Du kan bortse från denna fråga om du inte gör några resor i tjänsten) SvarsalternativAntal svar Fördelning % 1Det tar kort tid 6018.5 2Det är bekvämt 10532.4 3Det är miljövänligt 13341.0 4 Det är det transportmedel som finns att tillgå till destinationen jag ska till 6520.1 5 Det krävs för att kunna transportera min arbetsutrustning 61.9 6Det är ett billigt alternativ 3310.2 7Annan anledning: 92.8 Här är det miljömedvetenheten och bekvämligheten som ligger bakom valet av resesätt. Detta blir ett ganska generaliserande resultat eftersom det gäller både för korta resor inom staden och även långdistansresor.

21 Reflekterar du över vilken miljöpåverkan dina resor till och från jobbet har? SvarsalternativAntal svar Fördelning % 1Ja 29390.4 2Nej 319.6 Total:324100.0 Antal obesvarade: 0 Det verkar som att de anställda på MAH har en uppfattning om att deras resvanor spelar roll och att de kan göra någonting bra för klimatet.

22 Du som inte reflekterar över din miljöpåverkan, hur gör du arbetsresor? Det går inte riktigt att se något samband mellan bilåkande och brist på reflektion över miljöpåverkan. Dessa har till och med en något större andel som tar cykeln till och från jobbet.

23 Kommer du att använda dig av Citytunneln i dina vardagliga resor när den öppnar? SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Ja 7623.5 2Nej 15046.4 0Vet inte 9730.0 Total:323100.0 Antal obesvarade: 1 97 stycken vet inte huruvida Citytunneln kommer påverka deras resemönster. Här kan det finnas läge att informera om möjligheterna. Dock bör man komma ihåg att ovissheten inte nödvändigtvis behöver bero på att dessa personer inte är informerade om Citytunneln.


Ladda ner ppt "SvarsalternativAntal svarFördelning % 1Ja 30194.4 2Nej 185.6 Total:319100.0 Antal obesvarade: 5 Har du tillgång till cykel privat? Malmö högskolas anställda."

Liknande presentationer


Google-annonser