Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikrobiell barriäranalys (MBA) Utveckling av MRA-verktyg Britt-Marie Pott VA-Mässan 2014 2014-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikrobiell barriäranalys (MBA) Utveckling av MRA-verktyg Britt-Marie Pott VA-Mässan 2014 2014-09-30."— Presentationens avskrift:

1 Mikrobiell barriäranalys (MBA) Utveckling av MRA-verktyg Britt-Marie Pott VA-Mässan 2014 2014-09-30

2 Innehåll Introduktion Mikrobiell barriäranalys Utveckling av riskvärderinsverktyg Sammanfattning

3 QMRA, MBA, MRA??? QMRA – Kvantitativ mikrobiell riskvärdering (Quantitative Microbial Risk Assessment) MBA – Mikrobiell barriäranalys (Microbial Barrier Analysis - Tidigare ODP och GDP) MRA – Mikrobiell riskvärdering (Microbial Risk Assessment)

4 Varför använda MBA och MRA? Är dricksvattnet rent? Råvattenkvalitet? Barriäreffektivitet? Svaga punkter? Effekter av ändringar? Sjukdomsrisk?

5 Escherichía coli Wikipedia Mikroorganismer Norovirus (vinterkräksjuka). Wikipedia Giardia trofozoit. Wikipedia Bakterier 1 mikrometer Virus 0,1 mikrometer Parasiter 10 mikrometer Storleksordningar, ej exakta mått!

6 Avskiljning Log-reduktion 100%90% borttaget 1 log 10% kvar 10%9% borttaget 2 log 1% kvar 1%0,9% borttaget 3 log 0,1% kvar

7 Skillnader mellan MBA - MRA Råvattenkvalitet –MBA: Escherichia coli, Clostridium perfringens, Parasiter –MRA: Patogener Genomförande –MBA: Manuellt –MRA: Datormodell, fördelning, flexibelt, scenario Resultat –MBA: Bra – OK – Dåligt –MRA:Barriäreffektivitet Risk för konsument – Acceptabel risk Scenario – Vad händer om…

8 Mikrobiologisk barriäranalys - MBA

9 MBA – Princip genomförande

10

11 MBA – Praktik genomförande

12 Mikrobiell barriäranalys - Resultat Höjd kunskapsnivå Bra – OK – Dåligt Väckarklocka Förbättringspotential

13 Kvantitativ mikrobiologisk riskvärdering - MRA Råvattenkvalitet Barriärer Vattenkonsumtion Dos – Respons samband Resultat

14 Råvattenkvalitet BakterierCampylobacter Salmonella E. Coli =157 VirusRotavirus Norovirus Adenovirus ParasiterCryptosporidium Giardia

15 Behandlingssteg - Avskiljning Kemisk fällning, sedimentering, filtrering Långsamfiltrering Ultrafiltrering Eget val

16 Behandlingssteg - Inaktivering UV-ljus Klorering Ozon

17 Sista delen Konsumtion Dos-respons Resultat

18 Resultat MRA Log-reduktion Probability of infection (Pinf) (Sannolikhet för att bli infekterad) Disability adjusted life years (DALY) (Hur sjuk blir man)

19 Mikrobiologisk riskvärdering - Resultat Kunskap Starka och svaga barriärdelar Effekt av förändringar –råvatten –processfunktion –barriärval –scenario Sjukdomsrisk

20 Utveckling av MRA – programmet Mer lättanvänt Grundvatten Föroreningskällor Ledningsnät

21 Föreslagen arbetsgång Risk och sårbarhetsanalys (föroreningskällor) MBA (ger rekommendation om barriärbehov) MRA (scenarier och driftförhållanden)

22 Sammanfattning MBA MRA Råvattenkvalitet Processbeskrivning Manuell Tabeller Dator- modell IndikatororganismerPatogener Barriäreffekt Tillräcklig rening? Barriäreffekt Scenarioanalys Konsumentrisk

23 Tack för att ni lyssnade Britt-Marie Pott britt-marie.pott@sydvatten.se


Ladda ner ppt "Mikrobiell barriäranalys (MBA) Utveckling av MRA-verktyg Britt-Marie Pott VA-Mässan 2014 2014-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser