Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikrobiell barriäranalys (MBA) Utveckling av MRA-verktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikrobiell barriäranalys (MBA) Utveckling av MRA-verktyg"— Presentationens avskrift:

1 Mikrobiell barriäranalys (MBA) Utveckling av MRA-verktyg
Britt-Marie Pott VA-Mässan 2014

2 Innehåll Introduktion Mikrobiell barriäranalys
Utveckling av riskvärderinsverktyg Sammanfattning

3 QMRA, MBA, MRA??? QMRA – Kvantitativ mikrobiell riskvärdering
(Quantitative Microbial Risk Assessment) MBA – Mikrobiell barriäranalys (Microbial Barrier Analysis - Tidigare ODP och GDP) MRA – Mikrobiell riskvärdering (Microbial Risk Assessment)

4 Varför använda MBA och MRA?
Är dricksvattnet rent? Råvattenkvalitet? Barriäreffektivitet? Svaga punkter? Effekter av ändringar? Sjukdomsrisk?

5 Mikroorganismer Parasiter Bakterier Virus 10 mikrometer 1 mikrometer
Escherichía coli Wikipedia Norovirus (vinterkräksjuka). Wikipedia Giardia trofozoit. Wikipedia Storleksordningar, ej exakta mått!

6 Avskiljning Log-reduktion 1 log 2 log 3 log 100% 90% borttaget
10% kvar 10% 9% borttaget 2 log 1% kvar 1% 0,9% borttaget 3 log 0,1% kvar

7 Skillnader mellan MBA - MRA
Råvattenkvalitet MBA: Escherichia coli, Clostridium perfringens, Parasiter MRA: Patogener Genomförande MBA: Manuellt MRA: Datormodell, fördelning, flexibelt, scenario Resultat MBA: Bra – OK – Dåligt MRA: Barriäreffektivitet Risk för konsument – Acceptabel risk Scenario – Vad händer om…

8 Mikrobiologisk barriäranalys - MBA

9 MBA – Princip genomförande

10 MBA – Princip genomförande

11 MBA – Praktik genomförande

12 Mikrobiell barriäranalys - Resultat
Höjd kunskapsnivå Bra – OK – Dåligt Väckarklocka Förbättringspotential

13 Kvantitativ mikrobiologisk riskvärdering - MRA
Råvattenkvalitet Barriärer Vattenkonsumtion Dos – Respons samband Resultat

14 Råvattenkvalitet Bakterier Campylobacter Salmonella E. Coli =157
Virus Rotavirus Norovirus Adenovirus Parasiter Cryptosporidium Giardia

15 Behandlingssteg - Avskiljning
Kemisk fällning, sedimentering, filtrering Långsamfiltrering Ultrafiltrering Eget val

16 Behandlingssteg - Inaktivering
UV-ljus Klorering Ozon

17 Sista delen Konsumtion Dos-respons Resultat

18 Resultat MRA Log-reduktion Probability of infection (Pinf)
(Sannolikhet för att bli infekterad) Disability adjusted life years (DALY) (Hur sjuk blir man)

19 Mikrobiologisk riskvärdering - Resultat
Kunskap Starka och svaga barriärdelar Effekt av förändringar råvatten processfunktion barriärval scenario Sjukdomsrisk

20 Utveckling av MRA – programmet
Mer lättanvänt Grundvatten Föroreningskällor Ledningsnät

21 Föreslagen arbetsgång
Risk och sårbarhetsanalys (föroreningskällor) MBA (ger rekommendation om barriärbehov) MRA (scenarier och driftförhållanden)

22 Sammanfattning MBA MRA Råvattenkvalitet Processbeskrivning Manuell
Indikatororganismer Råvattenkvalitet Patogener Processbeskrivning MBA MRA Manuell Tabeller Dator-modell Barriäreffekt Tillräcklig rening? Barriäreffekt Scenarioanalys Konsumentrisk

23 Tack för att ni lyssnade
Britt-Marie Pott


Ladda ner ppt "Mikrobiell barriäranalys (MBA) Utveckling av MRA-verktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser