Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Definiera systemet OOA-Analysdokument - metodöversikt Sid: / Definiera uppgiften A.1.1 Syfte A.1.2Systemdefinition A.1.3Omgivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Definiera systemet OOA-Analysdokument - metodöversikt Sid: / Definiera uppgiften A.1.1 Syfte A.1.2Systemdefinition A.1.3Omgivning."— Presentationens avskrift:

1 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Definiera systemet OOA-Analysdokument - metodöversikt Sid: / Definiera uppgiften A.1.1 Syfte A.1.2Systemdefinition A.1.3Omgivning A.1.4Definition av PO A.1.5Definition av AO Definiera aktörer och användningsmönster Definiera aktörer och användningsmönster A.3.1.1Användning - Överblick A.3.1.2 Definition av aktörer A.3.1.3Definition av använd.mönster Analys av resp. användningsmönster Analys av resp. användningsmönster Analys av använd- ningsmönster Analys av använd- ningsmönster Fler AM? Fler AM? Aktuella händelser Aktuella händelser Aktuella objekt Aktuella objekt Bestäm klasser Bestäm klasser Bestäm struktur Bestäm struktur NEJ JA Steg 1 Analys av användningsmönster. A.3.1.3 Steg 1 Analys av användningsmönster. A.3.1.3 Steg 2-3 Analys av händelser och objekt A.3.1.3 Steg 2-3 Analys av händelser och objekt A.3.1.3 Steg 4-5 Identifiera klasser och rita Klassdiagram för användningsmönster Steg 4-5 Identifiera klasser och rita Klassdiagram för användningsmönster Klassdiagram för användningsmönster Definiera klasser, strukturer och händelser för PO Definiera klasser, strukturer och händelser för PO Gör ny eller komplettera Gör ny eller komplettera Klassdiagram A.2.1., A.2.2, A.2.3 Händelsetabell A.2.4 A.3.3 Användargränssnitt A.3.4 Teknisk plattform A.4 - Rekommendationer Bilaga A1

2 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Beskrivning av omgivningen - rik bild Analysdokument: Del: A1 Kapitel: A.1.3 Sid: / Läsordning Studerande Sommarlov Lärare Föreläsningssal Datasal Studiekurs Studievecka Kursanmälan Föreläsning Övningar Studiematerial Arbetspraktik Slutarbete, Fritt valbara Grundstudier Fördjupade studier Studieregister Studiekort Studieplats Kanslist Studievägledare Stol Bord Tentamen Matsal Rum OH-apparat Dator Utbildningsprogram... Anmäld till kurs Avbrutit kurs Kurs avklarad Går kurs Kurs schemalagd Studieprestation bedömd Närvarande Frånvarande Införd i studieregistret Bli antagen Fått examen Bli godkänd Bli underkänd Studiekort utskrivet Vitsord inmatat Övningar inlämnade Tentamen avklarad... Möjliga händelser Möjliga klasser Bilaga A2 Anmälning till studieperiod Deltar i studieperiod Deltar i närundervisning Gör övningsuppgifter Deltar i tentamen Uppfyller kraven för studieperioden Studerande Får studieveckor för sina prestationer Enligt uppgjord studieplan 140 sv? NEJ JA Skall uppfylla kravet på tradenomexamen 60 sv Grundstudier, 40 sv Inriktade studier, 10 sv Fritt valbara, 10 sv Praktik, 20 sv Slutarbete Undervisar, handleder, bedömmer Studiekort Berättigar till uppdatering av vitsord Uppdaterar vitsord Möjlighet att titta på vitsord Lärare StudAdm 2000 Kanslist Skapar och uppdaterar studiekort Utskrift av studiekort

3 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA A.3.1.1. Användningsmönster - Överblick Analysdokument: Del: A3 Kapitel: A.3.1.1 Sid: /

4 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA A.3.1.2. Definiering av aktörer Definition: Kännetecken: Typexempel: Aktörnamn: Definition: Kännetecken: Typexempel: Aktörnamn: Analysdokument: Del: A3 Kapitel: A.3.1.2 Sid: /

5 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Steg 1 - Analys av användningsmönster Beskrivning: Användningsmönster: Analysdokument: Del: A3 Kapitel: A.3.1.3 Sid: / Löp.nr Händelseförlopp Detaljerad beskrivning steg för steg i kronologisk ordning över händelseförloppet Beskriv noga alla detaljer som har funktionell betydelse:

6 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Steg 2-3 - Analys av händelser och objekt Kandidater till händelser (minnesregel: verb) Användningsmönster: Kandidater till klasser (minnesregel: substantiv) Analysdokument: Del: A3 Kapitel: A.3.1.3 Sid: / Tänk på t.ex.: ting, personer och roller, organisationer, platser, begrepp, resurser, apparater, system T.ex.: kundregister uppdaterat, kreditvärdighet kontrollerad, faktura utskriven, betalning registrerad

7 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Steg 4 -5 - Struktur för användningsmönster (Klassdiagram) Analysdokument: Del: A3 Kapitel: A.3.2.X Sid: / Användningsmönster:

8 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Struktur (Klassdiagram) för PO Analysdokument: Del: A2 Kapitel: A.2.2 Sid: / Problemområde: ProblemområdeAnvändningsområde Användare Objekt system

9 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Definiering av klasser (Klasskort) Analysdokument: Del: A2 Kapitel: A.2.3 Sid: / klass1 attribut1 operation1( ) operation2( ) Klassnamn: Attribut(tillstånd): Operationer (beteende): Beskrivning:

10 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Beteendemönster - Tillståndsdiagram Analysdokument: Del: A2 Kapitel: A.2.3 Sid: / Klass:

11 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Händelsetabell Analysdokument: Del: A2 Kapitel: A.2.4 Sid: / Problemområde:Datasystem: Händelse Klass

12 Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Komponenter enligt UML-notationen Analysdokument: Del: A1 Kapitel: A.1.3 Sid: / Klassnamn attribut operation Textkommentarer Användnings fall Aktör Tillstånd


Ladda ner ppt "Vaasa Polytechnic1999 / kno / OOA Definiera systemet OOA-Analysdokument - metodöversikt Sid: / Definiera uppgiften A.1.1 Syfte A.1.2Systemdefinition A.1.3Omgivning."

Liknande presentationer


Google-annonser