Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-03 Blodcancerföreninge n i Stockholms län. 2014-03 Blodcancerföreningen i Stockholms län Patientförening för blod- och blodcancersjuka och närstående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-03 Blodcancerföreninge n i Stockholms län. 2014-03 Blodcancerföreningen i Stockholms län Patientförening för blod- och blodcancersjuka och närstående."— Presentationens avskrift:

1 Blodcancerföreninge n i Stockholms län

2 Blodcancerföreningen i Stockholms län Patientförening för blod- och blodcancersjuka och närstående Runt 600 medlemmar i Stockholm Runt 3500 medlemmar i Sverige i riksorganisationen

3 Blodcancerföreningen i Stockholms län Föreningen Förbundet Fonden

4 Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerfonden Stödjer forskning och utveckling för blod- och blodcancersjuka Delar ut forskningsstipendier och utbildningsbidrag Tar emot gåvor till ett 90-konto som kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – plusgiro

5 Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerförbundet Alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas god, likvärdig vård och rehabilitering Sprida kunskap och förståelse hur det är att leva med blodcancer Remissinstans för myndigheter Ge ut informationsskrifter Riksorganisationen för 14 regionala föreningar

6 Blodcancerföreningen i Stockholms län Stockholmsföreningen Främja och tillvarata patienternas intresse Påverka vårdutvecklingen i rätt riktning Stödja patienter och anhöriga – både individuellt och i grupp Skapa kontakt och gemenskap bland medlemmar

7 Blodcancerföreningen i Stockholms län Stockholmsföreningen Medlemsaktiviteter Medlemsmöten med föredrag Kulturutflykter Kurser Kaféverksamhet Grupp- och individstödjande Självhjälpsgrupper Stödpersoner Intressepolitik Genom påverkan och samverkan med andra organisationer och myndigheter, t ex RCC

8 Blodcancerföreningen i Stockholms län Broschyrer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms län Hematologen på sjukhusen Berätta för patienterna om patientföreningen Blodcancerföreningen i Stockholm, dela gärna ut broschyrer Diagnosbroschyrer erhålls gratis – beställ hos förbundet Tidningen Haema till väntrum och liknande Kontaktpersoner tack – får e-post ett par gånger per år Affischer att sätta upp om våra medlemsaktiviteter Broschyr om föreningen i väntrum och liknande

10 Blodcancerföreningen i Stockholms län Bli medlem Träffa andra som är i likartad situation Bli aktiv och påverka sjukvården och livskvalitén för oss blod- och blodcancersjuka Genom att bli fler medlemmar och fler aktiva så kan vi påverka mer Medlemsavgift 200:- för enskild, 250:- för familj

11 Blodcancerföreningen i Stockholms län Skänk en slant Föreningen tar tacksamt emot gåvor och donationer Plusgiro

12 Blodcancerföreningen i Stockholms län


Ladda ner ppt "2014-03 Blodcancerföreninge n i Stockholms län. 2014-03 Blodcancerföreningen i Stockholms län Patientförening för blod- och blodcancersjuka och närstående."

Liknande presentationer


Google-annonser