Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vara stödperson eller vittnesstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vara stödperson eller vittnesstöd"— Presentationens avskrift:

1 Vara stödperson eller vittnesstöd
Detta paket innehåller: 1 Försättsblad 2 Vem vill bli stödjare? 3 Vad krävs av en stödjare 4 Att bli stödjare steg 1 5 Att bli stödjare steg 2 6 Stödpersonens arbetsuppgifter 7 Vittnesstödets arbetsuppgifter 8 Att orka vara stödjare 9 Utbildning 10 Vidareutbildning

2 Vara stödperson eller vittnesstöd
Bild 1 Vara stödperson eller vittnesstöd Brottsofferjouren ger en hjälpande hand!

3 Varför bli stödperson/vittnesstöd?
Bild 2 Varför bli stödperson/vittnesstöd? För att hjälpa utsatta människor Få ingå i ett sammanhang Känslan att göra något för andra Lära sig mer om ett viktigt ämne man känner för För att man har tid att ge

4 Vad krävs av en stödjare stödperson/vittnesstöd
Bild 3 Vad krävs av en stödjare stödperson/vittnesstöd Positiv människosyn God självkännedom Psykiskt stabila Förmåga till medkänsla God lyssnare Medlem Över 18 år Sätta gränser Tid Kunskap om brottsoffer Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd

5 Hur blir man stödperson/vittnesstöd? Steg 1
Bild 4 Hur blir man stödperson/vittnesstöd? Steg 1 Intervju Utbildning Studiecirkel Föreläsningar Praktik Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd

6 Hur blir man stödperson? Steg 2
Bild 5 Hur blir man stödperson? Steg 2 Bli medlem i jouren Skriftlig förbindelse och tystnadslöfte Bli godkänd stödperson/vittnesstöd av styrelsen Få ett stödpersonsbevis, vittnesstödsbevis och diplom från Brottsofferjourernas Riksförbund Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd

7 Stödpersonens arbetsuppgifter
Bild 6 Stödpersonens arbetsuppgifter Information om brottsoffrets rättigheter Emotionellt stöd och praktisk vägledning Förmedla kontakt med myndigheter och försäkringsbolag Stöd och information inför, under och efter rättegång Hänvisa till hjälp från expertis av social, juridisk, psykologisk eller medicinsk art Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd

8 Vittnesstödens arbetsuppgifter
Bild 7 Vittnesstödens arbetsuppgifter Informera Förklara Avdramatisera Erbjuda avskildhet Vara sällskap Förmedla till andra stödinsatser Källa: Handbok för stödpersoner och vittnesstöd

9 Att orka vara stödperson/vittnesstöd
Bild 8 Att orka vara stödperson/vittnesstöd Sätta gränser, privatliv –ideellt engagemang Träffar för informations och erfarenhetsutbyte Vidareutbildning Handledning för att orka hjälpa andra Känsla av gemenskap med övriga i jouren

10 Utbildning Handbok för stödpersoner och vittnesstöd www.boj.se Bild 9
Vara brottsoffer och att vara vittne Brottsofferjourens verksamhet Vara stödperson och vittnesstöd Kommunikation – möte mellan människor Rättsprocessen Ekonomisk kompensation Hälso- och sjukvård och socialtjänst Vidareutbildning Fallbeskrivningar

11 Vidareutbildning Mänskliga rättigheter Våldsutsatta kvinnor
Brottsutsatta barn Unga brottsoffer och vittnen Våld i samkönade relationer Våld och övergrepp mot äldre Övergrepp mot personer med funktionshinder Mångkulturellt brottsofferstöd Hatbrott Sexualbrott Våld och förtryck i hederns namn


Ladda ner ppt "Vara stödperson eller vittnesstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser