Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oslo 2012-05-21 Blir digital Taylorism den absoluta diktaturen i arbetet? Sten Gellerstedt Professor Luleå tekniska universitet, Utredare LO Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oslo 2012-05-21 Blir digital Taylorism den absoluta diktaturen i arbetet? Sten Gellerstedt Professor Luleå tekniska universitet, Utredare LO Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Oslo Blir digital Taylorism den absoluta diktaturen i arbetet? Sten Gellerstedt Professor Luleå tekniska universitet, Utredare LO Sverige

2 Oslo ”Andelen som har utarmade jobben ökar bland arbetare och lägre tjänstemän. Det är tvärt emot vad som förväntas i kunskapssamhället. En orsak är den digital Taylorism som tränger sig fram.” (LO rapport 2011)

3 Oslo Ökade skillnader mellan olika jobb Andelen utarmade jobb inom LO-sektorn och bland lägre tjänstemän är idag större än för 20 år sedan, främst bland kvinnor. Jobb har nerkvalificerats vid bl a vid slutmontering inom industrin och inom tjänste- och byggsektorerna. Jobb har uppkvalificertas inom processindustri, gruvor, sjukvård, sågverk och i fackhandeln.

4 Oslo Exempel jobb som utarmats Fastighetsskötare: arbetet uppdelat på ”specialister” Brevbärare: delar idag enbart ut posten, Detaljhandel: packar upp färdig mat, Industrimontering: åter till det löpande bandet, Styckaren: blivit filéutskärare, kotlettkapare, Hemtjänst: arbetsleds via GPS & telefon, Byggnadsarbetare: hus-monterare,

5 Oslo Utarmat jobb: - låga krav på kompetens, - kort tid för inskolning i arbetet, - ständigt likartade arbetsmoment, - styrd, ingen egen makt över arbetet

6 Oslo Taylorism En svag länk i produktionen är, enligt Taylor, den osäkerhet som beror på arbetaren. Den minskar om arbetet görs enkelt, uppdelat och kontrollerat. Arbetaren blir då också lättare att byta ut, vilket försvagar arbetaren. I Svensk industri fanns ingen påtaglig förändring mot enklare jobb under och 80-talen. Varför?

7 Oslo En starkt arbetarrörelse I Sverige finns sedan 1970-talet en strävan mot kunskapsbaserade arbeten, bl a stadfäst i: - Medbestämmandelagen - Arbetsmiljölagen - De centrala arbetsmiljö - och utvecklingsavtalen Dessa gav parterna på arbetsmarknaden utrymme att finna bra lösningar för utveckling av företag, jobb och anställda. Till exempel ”Det goda arbetet”.

8 Oslo Likriktning driver utarmning av jobb Det pågår en likriktning av arbetsprocesser, kvalitetsstyrning, personalutveckling, logistik och administration. Denna likriktning driver på utveckling av IT och transporter som medger att information, kunskap och material kan skickas, användas, bearbetas och registreras oberoende av var företagets ledning finns. Samtidigt skapas också en stor hårt konkurrerande marknad för enkla tjänster.

9 Oslo Digital Taylorism Den anställde är underordnad automatiskt arbetande mänsklig kunskap i arbetsuppgifter som är snävt uppdelade och digitalt styrda och kontrollerade.

10 Oslo Utarmade jobb är ofta prekära jobb visstid, deltid, asociala tider, farliga jobb, inhyrd, falsk egenföretagare, falska kollektivavtal, svarta jobb, utarmade jobb, låg lön.

11 Oslo En klassisk fråga för facket är att skydda medlemmarna mot utarmade jobb Traditionellt finns två metoder: 1. Centralt bestämda löneökningar 2. Avtal om utveckling

12 Oslo Kollektivavtal Kollektivavtalens funktion är bland annat att slå olönsamma företag, vilket hade ett brett stöd. Alltför låga löner sågs som en för samhället olönsam subvention av ineffektivt kapital. Vad händer idag när fackförbund inom privat service är tvungna att teckna avtal där lägstalönerna inte höjs lika mycket som övriga löner?

13 Oslo Det utvecklande arbetet LOs kongress 1991 sammanfattade flera årtionden av strävan efter ett rikare arbetsliv med program om befattningsutveckling, arbetstider, rättvisa för kvinnor, ekonomiska styrmedel, mm. Sedan kom 90-talskrisen med arbetslöshet, ökat tempo och hjälpa medlemmar med rehabilitering. Nu finns åter ett intresse för ett ”hållbart arbete” inom bl a IF Metall, Pappers, Kommunal.

14 Oslo En kunnig och stark fackklubb kan med stöd av sitt fackförbundet påverka arbetets organisering så att de anställda får en större överblick, utbildas i arbetet, gör fler arbetsuppgifter och även deltar i planeringen av arbetet. IT-teknik ger då bra verktyg för överblick, stöd, kommunikation och planering.

15 Oslo Digital Teknik för Industriell Demokrati Digital Taylorism

16 Oslo

17 Vad innebär digital Taylorism för: - arbetets meningen - produktivitet - lön - arbetsmiljö - egen utveckling - social gemenskap - trygghet i arbetet

18 Oslo Arbetare och tjänstemän: Har för enkla arbetsuppgifter. Instämmer helt eller delvis Kvinnor arbetare Män arbetareKvinnor lägre tjm Män lägre tjmKvinnor högre tjm Män högre tjm Andel i procent

19 Oslo Arbetare och tjänstemän. Upprepar samma arbetsmoment många gånger/timme (minst halva tiden) Kvinnor arbetare Män arbetare Kvinnor lägre tjm Män lägre tjm Kvinnor högre tjm Män högre tjm Andel i procent


Ladda ner ppt "Oslo 2012-05-21 Blir digital Taylorism den absoluta diktaturen i arbetet? Sten Gellerstedt Professor Luleå tekniska universitet, Utredare LO Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser